Dat schrijft Het Nieuwsblad en wordt bevestigd aan Belga.

KV Mechelen maakte eerder deze week gewag van een probleem met de strafvordering. Die zou volgens Malinwa niet ontvankelijk mogen worden verklaard, op basis van artikel B1711.141 in het bondsreglement. Dat stelt dat daden van competitievervalsing die de degradatie tot gevolg kunnen hebben of de eindrangschikking kunnen wijzigen 'vóór 15 juni van het betrokken seizoen of, indien het kampioenschap op die datum nog niet beëindigd is, binnen de zeven dagen na het einde van deze competitie' aanhangig moeten worden gemaakt. Voor competitievervalsing die aanleiding geeft tot andere straffen geldt volgens het bondsreglement een verjaringstermijn van acht jaar (artikel B1706).

De KBVB is echter zeker van zijn stuk, want liet zich door enkele sportadvocaten adviseren. Die verzekerden de voetbalbond dat het luik competitievervalsing in het bondsreglement coherent is. 'Het betrokken seizoen', zoals gestipuleerd in artikel B1711.141, slaat niet op het seizoen waarin de feiten plaatsvonden, maar wel op het seizoen waarin de feiten aan het licht zijn gekomen.

Lees een uitgebreide analyse van de jongste ontwikkelingen in het fraudeonderzoek:

Verder verloop Operatie Propere Handen: 'Chaos dreigt'

Dat schrijft Het Nieuwsblad en wordt bevestigd aan Belga.KV Mechelen maakte eerder deze week gewag van een probleem met de strafvordering. Die zou volgens Malinwa niet ontvankelijk mogen worden verklaard, op basis van artikel B1711.141 in het bondsreglement. Dat stelt dat daden van competitievervalsing die de degradatie tot gevolg kunnen hebben of de eindrangschikking kunnen wijzigen 'vóór 15 juni van het betrokken seizoen of, indien het kampioenschap op die datum nog niet beëindigd is, binnen de zeven dagen na het einde van deze competitie' aanhangig moeten worden gemaakt. Voor competitievervalsing die aanleiding geeft tot andere straffen geldt volgens het bondsreglement een verjaringstermijn van acht jaar (artikel B1706). De KBVB is echter zeker van zijn stuk, want liet zich door enkele sportadvocaten adviseren. Die verzekerden de voetbalbond dat het luik competitievervalsing in het bondsreglement coherent is. 'Het betrokken seizoen', zoals gestipuleerd in artikel B1711.141, slaat niet op het seizoen waarin de feiten plaatsvonden, maar wel op het seizoen waarin de feiten aan het licht zijn gekomen.