Kortrijk maakt zich geen zorgen over zijn kunstgrasvelden

13/12/17 om 16:39 - Bijgewerkt om 17:12

Net nu de stad Kortrijk bekendmaakte dat er 3,9 miljoen euro wordt vrijmaakt voor extra kunstgrasvelden, waarschuwen twee experts voor de risico's van de rubberkorrels op kunstgrasvelden.

Kortrijk maakt zich geen zorgen over zijn kunstgrasvelden

Het kunstgras op Stayen © Belga Image

'Rubberkorrels bevatten 190 chemische substanties die potentieel kankerverwekkend zijn', aldus de experts in het Franse voetbalblad SoFoot. Geconfronteerd met de resultaten van dat recente onderzoek wijst Arne Vandendriessche, de Kortrijkse schepen van Mensen en Gebouwen, er ons op dat de Kortrijkse stedelijke kunstgrasvelden enkele maanden geleden aan een strenge testprocedure werden onderworpen door SGS, 'wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering', en dat de resultaten van die test zonder meer geruststellend zijn.

Hij bezorgde ons ook de technische specificaties uit het rapport:

'Het rubberinfill in het kunstgrasveld is gecontroleerd op herkomst door RecyTyre. Vastgesteld is, dat het rubbergranulaat van autobanden afkomstig is van een door RecyTyre gecertificeerde producent van rubbergranulaat. Deze producent gebruikt uitsluitend autobanden als grondstof voor rubbergranulaat toegepast als infill in kunstgrasvelden.

'In de Europese verordening voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen (REACH) is rubbergranulaat geclassificeerd als een mengsel. Deze verordening is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen opleveren. De 8 individuele PAK's (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) uit de zogenoemde REACH-wetgeving voldoen aan de grenswaarde van 100 mg/kg per component.

'Daarnaast heeft de Europese Commissie in de REACH-wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAK's (18- REACH) niet hoger mag zijn dan 1000 mg/kg. De Kortrijkse kunstgrasvelden blijven ruimschoots onder deze norm. De genomen monsters voldoen dus op basis van het gehalte (PAK's) volgende 10-VLAREMA en de 18-REACH- normeringen.'

'Deze uitleg is wetenschappelijk technisch maar de conclusie is eensluidend', aldus de Kortrijkse schepen van Mensen en Gebouwen. 'Er is geen gevaar voor de volksgezondheid en de velden voldoen aan de strenge normen die hier op Europees niveau zijn gehanteerd.'

De stad Kortrijk maakt 3,9 miljoen euro vrij om tegen 2023 iedere provinciale ploeg in Groot-Kortrijk op een kunstgrasveld te kunnen laten spelen. Kunstgras is altijd optimaal bespeelbaar, ongeacht de weersomstandigheden, iets wat zeker in de winter niet geldt voor de grasvelden van de provincialers.

Lees meer over:

Onze partners