Bij Ritterklub - jawel, met een k - uit Jette, één van de paar Nederlandstalige voetbalclubs uit de hoofdstad, lopen de trainingen voor de U13 en jonger vlot. Af en toe worden er ook vriendschappelijke wedstrijden gespeeld, steeds op verplaatsing omdat de gemeente Jette in het weekend geen activiteiten toestaat. Wat wel mag, loopt goed, zegt jeugdmanager Marco Giovannelli.

'Bij de oudere categorieën die in het middelbaar zitten, ontbreekt af en toe wel iemand, maar bij vijf tegen vijf zien we een opkomst van 80 procent en meer. Die zijn dankbaar dat ze nog mogen trainen.' Zijn standpunt is simpel: 'Ook oudere jongeren hebben nood aan sport. Online onderwijs kan, online sporten niet. We riskeren een hele generatie kwijt te raken die de link met sporten verliest, met alle mentale en eventueel fysieke problemen achteraf.'

'We riskeren een hele generatie kwijt te raken die de link met sporten verliest.'

'We proppen ze overdag wel in klassen, en dat valt heel goed mee, maar ze samen buiten laten sporten met de nodige afstand zou dan niet kunnen, terwijl we wel de landsgrenzen openhouden voor wie op reis wil. Hoe leg je dat aan die jongeren uit?'

Dat het competitieseizoen afgelopen is, ook voor jeugdploegen, heeft ook Marco Giovannelli wel begrepen. 'Maar laat ons dan tenminste met die oudere leeftijdsgroepen trainen, eventueel binnen vaste bubbels. Als men het heeft over drie kinderen en één volwassene over een heel terrein is dat onhaalbaar, dan moet je al tien trainers hebben per leeftijdsgroep. Laat ze in groepen van zes tot acht, vaste groepen eventueel, trainen met telkens één begeleider. Desnoods de ene helft de dinsdag, en de andere de donderdag, één keer in plaats van twee keer per week, zodat ze toch iets hebben. Dat is voor ons en voor vele clubs wel houdbaar, niet gevaarlijk en goed voor de mentale en fysieke gezondheid.'

PlayStation

Vooral in Brussel wordt een hele groep op een kwetsbare leeftijd nu opgesloten, ziet Giovannelli: 'Men zegt: ga dan lopen en fietsen. Maar dat is niet zo makkelijk, zeker hier in Brussel, waar de meeste mensen met velen samen op kleine appartementen wonen, met de verkeersdrukte en amper open ruimte. Maar ook buiten Brussel is dat moeilijk op een leeftijd waarop jongeren structuren nodig hebben binnen dewelke ze functioneren. Zo maar gaan lopen of fietsen doen die pubers niet.'

'Men is veel te weinig bezig met het mentaal welzijn van de jongeren.'

De huidige toestand leidt ook tot discussies binnen veel clubs: 'De ouders van oudere leeftijdsgroepen willen een deel van het lidgeld terug, waar iets voor te zeggen is, want hun kinderen zitten thuis, maar de clubs hebben dat geld ook nodig, en niet alleen om hun trainers te betalen. Wat is straks het gevolg? Nog hogere lidgelden om de financiële verliezen van dit jaar te kunnen compenseren, én een bloedbad onder een aantal clubs die dit niet overleven.'

'Bij de jongeren zie je een hele generatie die de hele tijd aan de PlayStation gaat. Wat kunnen ze anders nog doen, vandaag? Krijg die volgend seizoen nog maar eens terug aan het sporten. Daar is men veel te weinig mee bezig, met het mentaal welzijn van die jonge generatie. Hoe we daar iets kunnen aan doen, daarover wil ik met plezier ideeën en bevindingen met beleidsbepalers delen.'

Bij Ritterklub - jawel, met een k - uit Jette, één van de paar Nederlandstalige voetbalclubs uit de hoofdstad, lopen de trainingen voor de U13 en jonger vlot. Af en toe worden er ook vriendschappelijke wedstrijden gespeeld, steeds op verplaatsing omdat de gemeente Jette in het weekend geen activiteiten toestaat. Wat wel mag, loopt goed, zegt jeugdmanager Marco Giovannelli. 'Bij de oudere categorieën die in het middelbaar zitten, ontbreekt af en toe wel iemand, maar bij vijf tegen vijf zien we een opkomst van 80 procent en meer. Die zijn dankbaar dat ze nog mogen trainen.' Zijn standpunt is simpel: 'Ook oudere jongeren hebben nood aan sport. Online onderwijs kan, online sporten niet. We riskeren een hele generatie kwijt te raken die de link met sporten verliest, met alle mentale en eventueel fysieke problemen achteraf.''We proppen ze overdag wel in klassen, en dat valt heel goed mee, maar ze samen buiten laten sporten met de nodige afstand zou dan niet kunnen, terwijl we wel de landsgrenzen openhouden voor wie op reis wil. Hoe leg je dat aan die jongeren uit?'Dat het competitieseizoen afgelopen is, ook voor jeugdploegen, heeft ook Marco Giovannelli wel begrepen. 'Maar laat ons dan tenminste met die oudere leeftijdsgroepen trainen, eventueel binnen vaste bubbels. Als men het heeft over drie kinderen en één volwassene over een heel terrein is dat onhaalbaar, dan moet je al tien trainers hebben per leeftijdsgroep. Laat ze in groepen van zes tot acht, vaste groepen eventueel, trainen met telkens één begeleider. Desnoods de ene helft de dinsdag, en de andere de donderdag, één keer in plaats van twee keer per week, zodat ze toch iets hebben. Dat is voor ons en voor vele clubs wel houdbaar, niet gevaarlijk en goed voor de mentale en fysieke gezondheid.'Vooral in Brussel wordt een hele groep op een kwetsbare leeftijd nu opgesloten, ziet Giovannelli: 'Men zegt: ga dan lopen en fietsen. Maar dat is niet zo makkelijk, zeker hier in Brussel, waar de meeste mensen met velen samen op kleine appartementen wonen, met de verkeersdrukte en amper open ruimte. Maar ook buiten Brussel is dat moeilijk op een leeftijd waarop jongeren structuren nodig hebben binnen dewelke ze functioneren. Zo maar gaan lopen of fietsen doen die pubers niet.'De huidige toestand leidt ook tot discussies binnen veel clubs: 'De ouders van oudere leeftijdsgroepen willen een deel van het lidgeld terug, waar iets voor te zeggen is, want hun kinderen zitten thuis, maar de clubs hebben dat geld ook nodig, en niet alleen om hun trainers te betalen. Wat is straks het gevolg? Nog hogere lidgelden om de financiële verliezen van dit jaar te kunnen compenseren, én een bloedbad onder een aantal clubs die dit niet overleven.''Bij de jongeren zie je een hele generatie die de hele tijd aan de PlayStation gaat. Wat kunnen ze anders nog doen, vandaag? Krijg die volgend seizoen nog maar eens terug aan het sporten. Daar is men veel te weinig mee bezig, met het mentaal welzijn van die jonge generatie. Hoe we daar iets kunnen aan doen, daarover wil ik met plezier ideeën en bevindingen met beleidsbepalers delen.'