Deze periode van het jaar is inderdaad een kindonvriendelijke en ongezonde periode. Het is een periode van aan- en afwerven van jeugdvoetballers. Maar ik vind het wel zeer ongelukkig dat vorige week in Sport/Voetbalmagazine net een topclub zich in een slachtofferrol wentelde.

Waarom kunnen we niet eindelijk de kern van deze zeer gevoelige materie aanraken? Er zijn tal van oplossingen om deze wantoestanden de wereld uit te helpen. -Waarom geen verbod instellen voor het transfereren van jeugdspelers tussen eliteclubs? Of waarom niet tussen eliteclubs een afkoelingsperiode verplichten zoals in Nederland, waar er minstens een jaar tussen moet zitten alvorens een speler van de ene naar de andere eliteclub kan overstappen?

Laten we de zwartepiet niet langer doorschuiven en zoeken naar structurele oplossingen.

Wim Declercq, academiemanager van STVV

-Waarom kunnen we er niet voor ijveren dat eliteclubs de grootte van hun spelerskern beperken tot een aanvaardbaar niveau? Waarom daarvoor geen numerus clausus invoeren? Op dit moment worden er kernen samengesteld van soms dertig spelers per leeftijdsgroep. Heeft dit nog een sportieve waarde of louter een economische waarde? Gaat het erom zoveel mogelijk spelers aan te sluiten en te gokken op die ene speler die kan doorbreken en zo tegelijk ook te vermijden dat andere clubs talent kunnen opleiden? Kunnen we nog spreken van een opleidingsmodel of gaat het eerder om een investeringsmodel?

-Waarom kunnen we spelers zich niet tot de leeftijd van 10 jaar laten ontwikkelen bij regioclubs? Zij doen dit minstens even goed als eliteclubs. Laat spelers zich daar tot 10 à 11 jaar zo breed mogelijk ontwikkelen. Het zal voor minder wrevel zorgen tussen regioclubs en eliteclubs. Eliteclubs kunnen vervolgens een betere inschatting maken van spelers en hun coaches kunnen worden ingeschakeld voor een bredere omkadering.

Indien de huidige trend zit verderzet, kunnen we binnen x-aantal tijd ook bij de jeugd gaan spreken over 'Operatie Propere Handen'. Of is deze periode nu al aangebroken?

Momenteel krijgen wij het verwijt dat spelers van andere clubs worden aangesloten bij STVV. Maar ouders en spelers zijn nu éénmaal op zoek naar een meerwaarde. Doordat we investeren in kleine spelerskernen en in fulltime coaches menen we te mogen stellen dat we een meerwaarde kunnen bieden. Zeker aan jeugdspelers die in de omgeving van Sint-Truiden wonen en nu actief zijn bij onder andere KV Mechelen.

Net als andere clubs zijn we slachtoffer en dader. Maar laten we a.u.b. stoppen met de zwartepiet door te schuiven. Laten we op zoek gaan naar fundamentele en structurele oplossingen. Daar is nood aan.

Lees ook: 'Beter geen jeugdopleiding dan een alibi-jeugdopleiding'

Lees ook: Tips voor jonge voetballertjes van Wim Declercq: 'Voetballen leer je door te voetballen'

Deze periode van het jaar is inderdaad een kindonvriendelijke en ongezonde periode. Het is een periode van aan- en afwerven van jeugdvoetballers. Maar ik vind het wel zeer ongelukkig dat vorige week in Sport/Voetbalmagazine net een topclub zich in een slachtofferrol wentelde.Waarom kunnen we niet eindelijk de kern van deze zeer gevoelige materie aanraken? Er zijn tal van oplossingen om deze wantoestanden de wereld uit te helpen. -Waarom geen verbod instellen voor het transfereren van jeugdspelers tussen eliteclubs? Of waarom niet tussen eliteclubs een afkoelingsperiode verplichten zoals in Nederland, waar er minstens een jaar tussen moet zitten alvorens een speler van de ene naar de andere eliteclub kan overstappen?-Waarom kunnen we er niet voor ijveren dat eliteclubs de grootte van hun spelerskern beperken tot een aanvaardbaar niveau? Waarom daarvoor geen numerus clausus invoeren? Op dit moment worden er kernen samengesteld van soms dertig spelers per leeftijdsgroep. Heeft dit nog een sportieve waarde of louter een economische waarde? Gaat het erom zoveel mogelijk spelers aan te sluiten en te gokken op die ene speler die kan doorbreken en zo tegelijk ook te vermijden dat andere clubs talent kunnen opleiden? Kunnen we nog spreken van een opleidingsmodel of gaat het eerder om een investeringsmodel?-Waarom kunnen we spelers zich niet tot de leeftijd van 10 jaar laten ontwikkelen bij regioclubs? Zij doen dit minstens even goed als eliteclubs. Laat spelers zich daar tot 10 à 11 jaar zo breed mogelijk ontwikkelen. Het zal voor minder wrevel zorgen tussen regioclubs en eliteclubs. Eliteclubs kunnen vervolgens een betere inschatting maken van spelers en hun coaches kunnen worden ingeschakeld voor een bredere omkadering.Indien de huidige trend zit verderzet, kunnen we binnen x-aantal tijd ook bij de jeugd gaan spreken over 'Operatie Propere Handen'. Of is deze periode nu al aangebroken?Momenteel krijgen wij het verwijt dat spelers van andere clubs worden aangesloten bij STVV. Maar ouders en spelers zijn nu éénmaal op zoek naar een meerwaarde. Doordat we investeren in kleine spelerskernen en in fulltime coaches menen we te mogen stellen dat we een meerwaarde kunnen bieden. Zeker aan jeugdspelers die in de omgeving van Sint-Truiden wonen en nu actief zijn bij onder andere KV Mechelen.Net als andere clubs zijn we slachtoffer en dader. Maar laten we a.u.b. stoppen met de zwartepiet door te schuiven. Laten we op zoek gaan naar fundamentele en structurele oplossingen. Daar is nood aan.