Je kan het je in het huidige tijdsbeeld niet meer voorstellen: ooit zeiden mondige voetballers in de media onverbloemd wat ze dachten. Nu is dat amper nog mogelijk. Want zelfs als zou je je hart luchten, er is voor clubs altijd nog een vangnet. Ieder interview wordt nagelezen, delicate passages worden geschrapt. De ene club ...