De hervorming, die donderdag door de KBVB wordt voorgesteld in een persbericht, is gestoeld op een aantal pijlers.

Allereerst wil de KBVB zorgen voor continue opvolging en tussentijds ingrijpen. 'Deze pro-actieve opvolging van de clubs met mogelijkheid om tussentijds in te grijpen, zal een betere bijsturing mogelijk maken doorheen het seizoen', stelt de federatie.

Ten tweede komt er een bredere waaier aan sanctiemogelijkheden. Dit gaat van het beperken tot inkomende transfers, het beperken van de spelers die in de kern mogen worden opgenomen, financiële boetes, puntenaftrek enzovoort. De licentie zelf kan doorheen het seizoen niet worden ingetrokken.

Verder komt er een mogelijkheid tot ruling. 'Clubs kunnen uitzonderlijk en in specifieke omstandigheden een ruling aanvragen', legt de KBVB uit. 'De beslissing om een ruling toe te staan wordt genomen door de Licentiecommissie. Bij een ruling kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een meerjarenplan met regelmatige tussentijdse controles. Tijdens de periode van de ruling staat de betrokken club onder toezicht.'

Ten vierde wordt een aparte licentiekamer voor het profvoetbal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) ingericht. 'Dit is noodzakelijk vanwege de vaak grote complexiteit van de dossiers. Deze Kamer zal enkel beroep kunnen doen op een aparte lijst van zeer gespecialiseerde arbiters', legt de KBVB uit.

Tot slot wordt het huidige Licentiedepartement omgevormd tot het Auditoraat voor de Licenties van het Profvoetbal, met aan het hoofd een Auditeur-Generaal (Nils Van Brantegem) die binnen de KBVB eenzelfde onafhankelijk statuut heeft als dat van de Bondsprocureur. Het Auditoraat is verantwoordelijk voor de continue opvolging van de dossiers, die in een volgende fase beoordeeld worden door de Licentiecommissie of desgevallend het BAS.

De hervorming, die donderdag door de KBVB wordt voorgesteld in een persbericht, is gestoeld op een aantal pijlers. Allereerst wil de KBVB zorgen voor continue opvolging en tussentijds ingrijpen. 'Deze pro-actieve opvolging van de clubs met mogelijkheid om tussentijds in te grijpen, zal een betere bijsturing mogelijk maken doorheen het seizoen', stelt de federatie. Ten tweede komt er een bredere waaier aan sanctiemogelijkheden. Dit gaat van het beperken tot inkomende transfers, het beperken van de spelers die in de kern mogen worden opgenomen, financiële boetes, puntenaftrek enzovoort. De licentie zelf kan doorheen het seizoen niet worden ingetrokken. Verder komt er een mogelijkheid tot ruling. 'Clubs kunnen uitzonderlijk en in specifieke omstandigheden een ruling aanvragen', legt de KBVB uit. 'De beslissing om een ruling toe te staan wordt genomen door de Licentiecommissie. Bij een ruling kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een meerjarenplan met regelmatige tussentijdse controles. Tijdens de periode van de ruling staat de betrokken club onder toezicht.' Ten vierde wordt een aparte licentiekamer voor het profvoetbal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) ingericht. 'Dit is noodzakelijk vanwege de vaak grote complexiteit van de dossiers. Deze Kamer zal enkel beroep kunnen doen op een aparte lijst van zeer gespecialiseerde arbiters', legt de KBVB uit. Tot slot wordt het huidige Licentiedepartement omgevormd tot het Auditoraat voor de Licenties van het Profvoetbal, met aan het hoofd een Auditeur-Generaal (Nils Van Brantegem) die binnen de KBVB eenzelfde onafhankelijk statuut heeft als dat van de Bondsprocureur. Het Auditoraat is verantwoordelijk voor de continue opvolging van de dossiers, die in een volgende fase beoordeeld worden door de Licentiecommissie of desgevallend het BAS.