De klachten komen er na de uitzending van de reportage 'Le milieu du terrain' woensdagavond door de RTBF. In die reportage over 'Operatie Zero' ('Operatie Propere Handen'), de zaak rond fraude en matchfixing in het Belgische voetbal, wordt onder meer geopperd dat Bayat de play-offs van de Jupiler Pro League in het seizoen 2013-2014 zou beïnvloed hebben door luxehorloges uit te delen aan spelers.

'Met grote verwondering werd vastgesteld dat het federaal parket in het huidig stadium van het onderzoek medewerking verleent aan een uitzending waarin op uiterst selectieve wijze stukken en processen-verbaal van een lopend gerechtelijk onderzoek te pas en te onpas worden tentoongespreid', klinkt het in een schriftelijke reactie, 'tendentieus gekaderd en met miskenning van de meest elementaire regels van het strafrecht en het strafprocesrecht, in deeltjes leesbaar in beeld gebracht om daaraan verhalen en conclusies te koppelen die ver van de realiteit staan, een realiteit die ondertussen reeds ongeveer vier jaar het voorwerp uitmaakt van intensief onderzoek.'

'De nodige initiatieven werden ondertussen genomen om deze schending van het geheim van het gerechtelijk onderzoek aan te klagen', gaat de advocaat verder. 'Waarbij kan worden verwacht dat de gerechtelijke autoriteiten, net zoals ze dit in het recente dossier Chovanec deden, hiertoe zelf de verantwoordelijkheid opnemen.'

Mogi Bayat was al even verbaasd over de aantijgingen, op basis van al dan niet anonieme getuigenissen, dat hij wedstrijden zou hebben beïnvloed, aldus nog de advocaat, die eraan toevoegt dat die beweringen met klem worden ontkend: 'Meer zelfs, het intensieve onderzoek, waarbij een analyse werd gemaakt van het geheel van contacten, communicaties en uitwisselingen van de heer Mogi Bayat, heeft niet één overtuigend element opgeleverd dat zou wijzen in de richting van enige beïnvloeding van welke wedstrijd dan ook. Het is overigens met enig leedvermaak dat de heer Bayat tracht de geponeerde stelling, als zou hij personen omgekocht hebben om een wedstrijd te winnen, te begrijpen.'

Bayat en zijn advocaat hebben de onderzoeksrechter en het federaal parket uitgenodigd om de anonieme getuigen te identificeren en het onderzoek met de nodige verhoren en confrontaties verder te zetten, 'in zoverre zij menen op grond van het door hen gevoerde onderzoek, over enig element te beschikken dat de ongefundeerde beweringen in relatie tot matchfixing, beïnvloeding etc. in het seizoen 2014, of enig ander seizoen, uit de reportage zou ondersteunen.'

Mogi Bayat haaft alvast klacht neergelegd voor laster, en is verwonderd over de fascinatie en de fantasie die de luxehorloges lijken op te wekken, luidt het in de mededeling. Er wordt op gewezen dat het syntheseproces-verbaal aangaande de horloges de titel 'Overzicht vaststellingen mb niet voetbal gerelateerde vaststellingen' heeft meegekregen.

'Opmerkelijk dat de reportagemakers, die overduidelijk toegang tot het strafdossier hebben, dit feit ter zijde hebben gelaten. Ook de zin uit dit proces-verbaal, van de hand van de onderzoekers, die luidt 'Naast het feit dat Mogi Bayat een horlogedozenverzamelaar blijkt, ¿', spreekt boekdelen.'

Volgens de makelaar en zijn advocaat hebben het onderzoek en de talloze verhoren duidelijkheid gebracht en staat die duidelijkheid in schril contrast met het beeld dat nu wordt opgehangen.

'Mogi Bayat betreurt dat de sereniteit, tot dewelke hij door zijn stilzwijgen steeds heeft bijgedragen, op dergelijke schandelijke wijze wordt doorbroken in een ongeziene en onherstelbare beschadigingsoperatie die zijn vermoeden van onschuld, zijn rechten van verdediging en het recht op een eerlijk proces, miskent. In dezelfde zin betreurt hij vandaag er op deze wijze toe te worden gedwongen zijn verdediging al in het publiek waar te nemen.'

De klachten komen er na de uitzending van de reportage 'Le milieu du terrain' woensdagavond door de RTBF. In die reportage over 'Operatie Zero' ('Operatie Propere Handen'), de zaak rond fraude en matchfixing in het Belgische voetbal, wordt onder meer geopperd dat Bayat de play-offs van de Jupiler Pro League in het seizoen 2013-2014 zou beïnvloed hebben door luxehorloges uit te delen aan spelers.'Met grote verwondering werd vastgesteld dat het federaal parket in het huidig stadium van het onderzoek medewerking verleent aan een uitzending waarin op uiterst selectieve wijze stukken en processen-verbaal van een lopend gerechtelijk onderzoek te pas en te onpas worden tentoongespreid', klinkt het in een schriftelijke reactie, 'tendentieus gekaderd en met miskenning van de meest elementaire regels van het strafrecht en het strafprocesrecht, in deeltjes leesbaar in beeld gebracht om daaraan verhalen en conclusies te koppelen die ver van de realiteit staan, een realiteit die ondertussen reeds ongeveer vier jaar het voorwerp uitmaakt van intensief onderzoek.' 'De nodige initiatieven werden ondertussen genomen om deze schending van het geheim van het gerechtelijk onderzoek aan te klagen', gaat de advocaat verder. 'Waarbij kan worden verwacht dat de gerechtelijke autoriteiten, net zoals ze dit in het recente dossier Chovanec deden, hiertoe zelf de verantwoordelijkheid opnemen.' Mogi Bayat was al even verbaasd over de aantijgingen, op basis van al dan niet anonieme getuigenissen, dat hij wedstrijden zou hebben beïnvloed, aldus nog de advocaat, die eraan toevoegt dat die beweringen met klem worden ontkend: 'Meer zelfs, het intensieve onderzoek, waarbij een analyse werd gemaakt van het geheel van contacten, communicaties en uitwisselingen van de heer Mogi Bayat, heeft niet één overtuigend element opgeleverd dat zou wijzen in de richting van enige beïnvloeding van welke wedstrijd dan ook. Het is overigens met enig leedvermaak dat de heer Bayat tracht de geponeerde stelling, als zou hij personen omgekocht hebben om een wedstrijd te winnen, te begrijpen.' Bayat en zijn advocaat hebben de onderzoeksrechter en het federaal parket uitgenodigd om de anonieme getuigen te identificeren en het onderzoek met de nodige verhoren en confrontaties verder te zetten, 'in zoverre zij menen op grond van het door hen gevoerde onderzoek, over enig element te beschikken dat de ongefundeerde beweringen in relatie tot matchfixing, beïnvloeding etc. in het seizoen 2014, of enig ander seizoen, uit de reportage zou ondersteunen.' Mogi Bayat haaft alvast klacht neergelegd voor laster, en is verwonderd over de fascinatie en de fantasie die de luxehorloges lijken op te wekken, luidt het in de mededeling. Er wordt op gewezen dat het syntheseproces-verbaal aangaande de horloges de titel 'Overzicht vaststellingen mb niet voetbal gerelateerde vaststellingen' heeft meegekregen. 'Opmerkelijk dat de reportagemakers, die overduidelijk toegang tot het strafdossier hebben, dit feit ter zijde hebben gelaten. Ook de zin uit dit proces-verbaal, van de hand van de onderzoekers, die luidt 'Naast het feit dat Mogi Bayat een horlogedozenverzamelaar blijkt, ¿', spreekt boekdelen.'Volgens de makelaar en zijn advocaat hebben het onderzoek en de talloze verhoren duidelijkheid gebracht en staat die duidelijkheid in schril contrast met het beeld dat nu wordt opgehangen. 'Mogi Bayat betreurt dat de sereniteit, tot dewelke hij door zijn stilzwijgen steeds heeft bijgedragen, op dergelijke schandelijke wijze wordt doorbroken in een ongeziene en onherstelbare beschadigingsoperatie die zijn vermoeden van onschuld, zijn rechten van verdediging en het recht op een eerlijk proces, miskent. In dezelfde zin betreurt hij vandaag er op deze wijze toe te worden gedwongen zijn verdediging al in het publiek waar te nemen.'