Vorige week woensdag werd de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van RSC Anderlecht bekrachtigd. De statuten vragen om drie onafhankelijke bestuurders, die elk vanwege hun specifieke competenties een aanvulling vormen voor de andere bestuurders die hen uitnodigden om toe te treden tot het bestuur. Naast de eerder al aangeduide Brusselse burgemeester Philippe Close (een extra Brusselse verankering voor de club én gewaardeerd om zijn franc parler) en wielermanager Patrick Lefevere werd woensdag ook Luc Deleu, schepen van Dilbeek en tot zijn pensioen 50 jaar actief als advocaat (waarbij hij vaak voor RSC Anderlecht optrad) lid.
...

Vorige week woensdag werd de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van RSC Anderlecht bekrachtigd. De statuten vragen om drie onafhankelijke bestuurders, die elk vanwege hun specifieke competenties een aanvulling vormen voor de andere bestuurders die hen uitnodigden om toe te treden tot het bestuur. Naast de eerder al aangeduide Brusselse burgemeester Philippe Close (een extra Brusselse verankering voor de club én gewaardeerd om zijn franc parler) en wielermanager Patrick Lefevere werd woensdag ook Luc Deleu, schepen van Dilbeek en tot zijn pensioen 50 jaar actief als advocaat (waarbij hij vaak voor RSC Anderlecht optrad) lid. Nieuw is ook Hans Beerlandt, CEO van bouwbedrijf Besix. Hij vervangt zijn vader Johan Beerlandt. Die stapte eind vorig jaar uit de raad van bestuur uit onvrede met de nieuwe vraag tot een kapitaalsverhoging, nadat de minderheidsaandeelhouders al eens bijgedragen hadden bij een vorige kapitaalsverhoging. Met Hans Beerlandt in plaats van zijn vader blijft de machtsverhouding tussen Marc Coucke en Joris Ide, die samen 74 procent van de aandelen hebben, en de minderheidsaandeelhouders ongewijzigd. Naast Beerlandt (die 5 procent heeft) zijn dat Michael Verschueren met 11 procent (nadat hij eind november de 5 procent van Alexandre Van Damme en de 1 procent van Jo Van Biesbrouck overnam), Etienne Davignon (5 procent) en de dochters Vanden Stock (ook 5 procent). Begin februari legden de aandeelhouders al eens vijf miljoen euro samen om aan de licentievoorwaarden te voldoen. Dat initiatief was het gevolg van een brief die de club van de licentiecommissie kreeg. Binnen de drie dagen was het nodige bedrag overgemaakt, waardoor alle licentiezorgen weg waren. Rest de vraag wanneer de discussie tussen de kleine en de hoofdaandeelhouders uit het najaar opgelost wordt. 'Zo snel mogelijk', zegt een insider. 'Wat mij betreft liever morgen dan volgende week, maar ik ga er geen concrete timing op plakken om niet nog meer druk op deze club te leggen. Het is niet zo dat we niet met elkaar praten, integendeel. We zien elkaar vaak, en de gesprekken verlopen constructief.' Het is niet de bedoeling dat dit punt nog maanden aansleept. 'De deadline is alvast voor het begin van de mercato, opdat de sportief verantwoordelijken vooraf weten met welk budget ze de transferperiode kunnen in gaan.' In de nieuwe raad van bestuur zitten nu vijf van de zes aandeelhouders (de dochters Vanden Stock hebben aandelen, maar geen zitje in het bestuur) en vijf niet-aandeelhouders: de drie onafhankelijke bestuurders, Couckes vertrouweling Michael Schenck en de voorzitter van de raad van bestuur Wouter Vandenhaute. Die laatste heeft het nadeel dat hij als voorzitter zijn argumenten niet kan staven met aandelen. Hij is wel de chauffeur die het stuur in handen heeft en op de rem en het gaspedaal kan drukken, maar het sleuteltje heeft van de benzinetank en de tankkaart heeft hij niet. Hoeveel, waar en wanneer er getankt wordt, bepalen de aandeelhouders. Deelname aan play-off 1 en het vooruitzicht op een Europees ticket bezorgen paars-wit alvast wat extra zuurstof. De club heeft ook dringend nood aan een goeie mercato, al haalden van de tien nieuwe spelers die afgelopen zomer en winter gehaald zijn er zes meer dan 50 procent van de speelminuten. Met die nuance dat zes van de tien nieuwkomers op huurbasis gehaald werden en hun huurovereenkomst straks ten einde loopt, waardoor paars-wit weer aan de slag moet. In feite heeft Anderlecht de beste transfers de voorbije jaren nog altijd te danken aan ... Jean Kindermans, de directeur jeugd. Als Anderlecht zondag zijn play-off 1-ticket definitief veiligstelt, mogen naast trainer (zelf oud-jonkie) Vincent Kompany vooral de eigen jongeren de pluimen op hun hoed steken.