Veel nieuws zal er morgen niet te rapen zijn bij de start van het proces rond gokchinees Ye Zheyun. Verscheidene bronnen bevestigen dat rechter Yves Régimont de eerste zittingsdag zal gebruiken om een procedurekalender af te spreken met de advocaten van de 32 beklaagden. De pleidooien ten gronde zullen dan vermoedelijk pas in januari of februari 2014 aanvangen.

Het proces-Ye zou normaal morgen van start gaan, acht jaar nadat Sport/Voetbalmagazine de infiltratiepogingen van de gokchinees in het Belgische voetbal aan het licht bracht. Ye en 31 andere beklaagden staan terecht voor (poging tot) omkoping, lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen, valsheid in geschrifte, financiële en fiscale fraude en bedrieglijk onvermogen. Van elf wedstrijden in de seizoenen 2004/05 en 2005/06 meent het parket bewijzen te hebben dat ze werden vervalst. In zeven andere zou het bij een poging zijn gebleven.

Met het verwachte uitstel tot de winter van 2014 komt de verjaring van het dossier nu erg dichtbij. De laatste feiten dateren van 2005. De maximale verjaringstermijn bedraagt tien jaar. Aangezien een vonnis in het gunstigste geval mag worden verwacht in maart 2014 en de beklaagden daarna nog in hoger beroep en cassatie kunnen gaan, wordt het definitieve vonnis wellicht ten vroegste iets voor het voorjaar van 2015. Rond het moment van de verjaring dus.

Het lijdt weinig twijfel dat nogal wat advocaten op die verjaring zullen aansturen. Zij achten de redelijke termijn al lang overschreden. Of het ooit tot effectieve straffen komt, is dan ook weinig waarschijnlijk. Een andere procedurele oprisping die morgen ongetwijfeld ter sprake komt, is dat het proces in het Frans zal worden gevoerd. Een kleine meerderheid van de beklaagden (zeventien) zou daarvoor hebben gekozen. Niet alle beklaagden en hun advocaten zijn daar gelukkig mee.

Een aantal partijen betreurt ook dat het (Franstalige) La Louvière-luik niet werd afgesplitst van het (hoofdzakelijk Nederlandstalige) Lierse-luik. Afgaand op de eindvordering van het parket speelde de sportieve corruptie zich vooral af bij Lierse. Bij La Louvière gaat het vooral om allerlei financiële malversaties. Het parket echter zag voldoende samenhang tussen beide luiken om ze in één proces te behandelen. Het gevolg is een megadossier waarvoor nu dus eerst met alle betrokkenen een procedurekalender moet worden overeengekomen.

Veel nieuws zal er morgen niet te rapen zijn bij de start van het proces rond gokchinees Ye Zheyun. Verscheidene bronnen bevestigen dat rechter Yves Régimont de eerste zittingsdag zal gebruiken om een procedurekalender af te spreken met de advocaten van de 32 beklaagden. De pleidooien ten gronde zullen dan vermoedelijk pas in januari of februari 2014 aanvangen. Het proces-Ye zou normaal morgen van start gaan, acht jaar nadat Sport/Voetbalmagazine de infiltratiepogingen van de gokchinees in het Belgische voetbal aan het licht bracht. Ye en 31 andere beklaagden staan terecht voor (poging tot) omkoping, lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen, valsheid in geschrifte, financiële en fiscale fraude en bedrieglijk onvermogen. Van elf wedstrijden in de seizoenen 2004/05 en 2005/06 meent het parket bewijzen te hebben dat ze werden vervalst. In zeven andere zou het bij een poging zijn gebleven. Met het verwachte uitstel tot de winter van 2014 komt de verjaring van het dossier nu erg dichtbij. De laatste feiten dateren van 2005. De maximale verjaringstermijn bedraagt tien jaar. Aangezien een vonnis in het gunstigste geval mag worden verwacht in maart 2014 en de beklaagden daarna nog in hoger beroep en cassatie kunnen gaan, wordt het definitieve vonnis wellicht ten vroegste iets voor het voorjaar van 2015. Rond het moment van de verjaring dus. Het lijdt weinig twijfel dat nogal wat advocaten op die verjaring zullen aansturen. Zij achten de redelijke termijn al lang overschreden. Of het ooit tot effectieve straffen komt, is dan ook weinig waarschijnlijk. Een andere procedurele oprisping die morgen ongetwijfeld ter sprake komt, is dat het proces in het Frans zal worden gevoerd. Een kleine meerderheid van de beklaagden (zeventien) zou daarvoor hebben gekozen. Niet alle beklaagden en hun advocaten zijn daar gelukkig mee. Een aantal partijen betreurt ook dat het (Franstalige) La Louvière-luik niet werd afgesplitst van het (hoofdzakelijk Nederlandstalige) Lierse-luik. Afgaand op de eindvordering van het parket speelde de sportieve corruptie zich vooral af bij Lierse. Bij La Louvière gaat het vooral om allerlei financiële malversaties. Het parket echter zag voldoende samenhang tussen beide luiken om ze in één proces te behandelen. Het gevolg is een megadossier waarvoor nu dus eerst met alle betrokkenen een procedurekalender moet worden overeengekomen.