Het is al de derde keer dat beide hete hangijzers, die gekoppeld zijn, op de agenda van de algemene vergadering werd geplaatst, maar even vaak kwam er geen beslissing. Er werd volgens Croonen wel stevig over gepraat. 'Alle meningen en argumenten liggen op tafel. Het management kan hiermee aan de slag om te kijken of er consensus gevonden kan worden. Er rest ons wel niet veel tijd meer om iets aan het format te veranderen', aldus de voorzitter van de Pro League.

De felle discussies over het 1A-format en de integratie van de U23 mondde uit in een bredere discussie over de toekomst van het Belgische profvoetbal. De algemene vergadering bereikte dinsdag wel een principeakkoord over een langetermijnvisie. 'We hebben unaniem een richting gekozen die ons hopelijk in staat zal stellen beslissingen te nemen op korte en middellange termijn', aldus Peter Croonen.

Het is al de derde keer dat beide hete hangijzers, die gekoppeld zijn, op de agenda van de algemene vergadering werd geplaatst, maar even vaak kwam er geen beslissing. Er werd volgens Croonen wel stevig over gepraat. 'Alle meningen en argumenten liggen op tafel. Het management kan hiermee aan de slag om te kijken of er consensus gevonden kan worden. Er rest ons wel niet veel tijd meer om iets aan het format te veranderen', aldus de voorzitter van de Pro League. De felle discussies over het 1A-format en de integratie van de U23 mondde uit in een bredere discussie over de toekomst van het Belgische profvoetbal. De algemene vergadering bereikte dinsdag wel een principeakkoord over een langetermijnvisie. 'We hebben unaniem een richting gekozen die ons hopelijk in staat zal stellen beslissingen te nemen op korte en middellange termijn', aldus Peter Croonen.