Iedereen wil dat een kind dat wil sporten zich kan aansluiten bij een club die aangepast is aan het kind. Toch moeten we nog altijd vaststellen dat er in België maar weinig clubs zijn die aangepaste sport kunnen aanbieden aan kinderen met een fysieke beperking.

Zo zijn er momenteel in ons land maar vijf erkende voetbalclubs voor mensen met een fysieke beperking. Ik weet dat er sinds enige tijd ook een werkgroep actief is rond CP-voetbal . Maar ik ben ervan overtuigd dat we nog meer kunnen doen.

Waar zijn er clubs die sport aanbieden voor mensen met een fysieke beperking?

Ouders weten vaak niet bij welke club hun kind kan gaan sporten, of er wel een club is in de regio waar ze wonen. G-sport is er vooral voor mensen met een mentale beperking, maar waar zijn er clubs die sport aanbieden voor mensen met een fysieke beperking? Er zijn er misschien, maar volgens mij kan dat veel meer in de kijker gezet worden. Nu moeten ouders die hun kind willen inschrijven dikwijls een lange zoektocht doen om te weten te komen of er wel aangepaste club is. Als we die clubs meer in kaart kunnen brengen, kan dat de drempel verlagen.

Er is meer dan de Special Olympics . Iederéén moet op zijn manier kunnen sporten en de mogelijkheid krijgen om dat in clubverband te doen. Clubs moeten meer ondersteuning krijgen voor het trainen van mensen met een beperking.

Draagvlak

Eerst en vooral moet er een duidelijk draagvlak komen voor clubs die sport willen aanbieden voor mensen met een fysieke beperking.

Toen wij De Koutershotters oprichtten, was het zoeken bij welke instanties we moesten zijn om met alles in orde te zijn. Daar kwamen heel wat administratieve taken bij, maar we kregen daarbij uitgebreide uitleg en hulp van S-Sport//Recreas Vlaanderen . Er zijn meerdere organisaties die clubs ondersteunen of kunnen ondersteunen, maar dat is niet altijd geweten. Het moet nog in kaart gebracht worden.

Cursussen

Er is ook nood aan specifieke cursussen om training te geven aan kinderen met een fysieke beperking of kinderen met autismespectrumstoornis. Hoe pas ik mijn training aan, zijn er niet te veel prikkels,...? Als je dat kunt specifiëren kun je ook meer mensen bereiken en aanzetten om training te geven aan mensen met een fysieke beperking. Want trainingsboeken voor mensen met een fysieke beperking vind je in België moeilijk of niet.

Trainingen

Met De Koutershotters zijn we al een drietal seizoenen actief. We zijn een onafhankelijke club die tweewekelijks training geeft en een match op maat van het kind aanbiedt.

We geven geen schoolse training, maar een training in spelvorm voor het kind. Bij het uitwerken van trainingsvormen en matchvormen kijken we ook welk aangepast materiaal we kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld een plastic bal met zand in, wat voor een vertragend effect van de bal zorgt.

Ook dat is iets wat meer belicht kan worden: waar kunnen clubs aangepast materiaal vinden?

Onze training en matchen doen we altijd in de sporthal, omdat een verharde ondergrond noodzakelijk is voor kinderen die met spalken of een looprekje lopen. In Oostkamp en Petegem zijn we ook al enkele toernooien gaan spelen op kunstgras.

Facebook

Op Facebook richtte ik de groep CP-voetbal België op met de bedoeling er ervaringsdeskundigen (trainers, kine's, ergotherapeuten,...) samen te brengen en daar met elkaar ervaringen uit te wisselen. Want we kunnen veel van elkaar leren en er samen voor zorgen dat we het sportaanbod voor mensen met een beperking op een zo goed mogelijke manier kunnen aanbieden.

Only Friends

Een goed voorbeeld is Only Friends in Amsterdam. Dennis Gebbink richtte er destijds een voetbalclub op voor zijn zoon en ondertussen is daar al een heel sportcomplex voor verschillende sportclubs van Only Friends.

Dit hoeven wij niet te kopiëren, maar we kunnen het wel als voorbeeld gebruiken en eens gaan overleggen met onze buren over hoe zij dat tot stand brachten. Er bestaat zelfs al een nationale CP-ploeg en vorig jaar werd er een EK gespeeld.

Sociaal netwerk

Wat ik tot slot nog wil zeggen, is : maak ouders wegwijs waar ze terecht kunnen, luister naar hen, ga in dialoog en laat hen hun verhaal vertellen. Geef positieve coaching aan het kind en betrek er de ouders bij. Wat wij in onze club merken, is dat ouders het fijn vinden om eens in een ongedwongen sfeer te kunnen praten met andere ouders. Niet alleen het kind is belangrijk, maar ook het sociaal netwerk errond. Geef niet alleen training, maar doe ook eens extra activiteiten rond teambuilding en betrek er zeker de familie bij.

Iedereen wil dat een kind dat wil sporten zich kan aansluiten bij een club die aangepast is aan het kind. Toch moeten we nog altijd vaststellen dat er in België maar weinig clubs zijn die aangepaste sport kunnen aanbieden aan kinderen met een fysieke beperking.Zo zijn er momenteel in ons land maar vijf erkende voetbalclubs voor mensen met een fysieke beperking. Ik weet dat er sinds enige tijd ook een werkgroep actief is rond CP-voetbal . Maar ik ben ervan overtuigd dat we nog meer kunnen doen.Ouders weten vaak niet bij welke club hun kind kan gaan sporten, of er wel een club is in de regio waar ze wonen. G-sport is er vooral voor mensen met een mentale beperking, maar waar zijn er clubs die sport aanbieden voor mensen met een fysieke beperking? Er zijn er misschien, maar volgens mij kan dat veel meer in de kijker gezet worden. Nu moeten ouders die hun kind willen inschrijven dikwijls een lange zoektocht doen om te weten te komen of er wel aangepaste club is. Als we die clubs meer in kaart kunnen brengen, kan dat de drempel verlagen.Er is meer dan de Special Olympics . Iederéén moet op zijn manier kunnen sporten en de mogelijkheid krijgen om dat in clubverband te doen. Clubs moeten meer ondersteuning krijgen voor het trainen van mensen met een beperking.Eerst en vooral moet er een duidelijk draagvlak komen voor clubs die sport willen aanbieden voor mensen met een fysieke beperking.Toen wij De Koutershotters oprichtten, was het zoeken bij welke instanties we moesten zijn om met alles in orde te zijn. Daar kwamen heel wat administratieve taken bij, maar we kregen daarbij uitgebreide uitleg en hulp van S-Sport//Recreas Vlaanderen . Er zijn meerdere organisaties die clubs ondersteunen of kunnen ondersteunen, maar dat is niet altijd geweten. Het moet nog in kaart gebracht worden.Er is ook nood aan specifieke cursussen om training te geven aan kinderen met een fysieke beperking of kinderen met autismespectrumstoornis. Hoe pas ik mijn training aan, zijn er niet te veel prikkels,...? Als je dat kunt specifiëren kun je ook meer mensen bereiken en aanzetten om training te geven aan mensen met een fysieke beperking. Want trainingsboeken voor mensen met een fysieke beperking vind je in België moeilijk of niet.Met De Koutershotters zijn we al een drietal seizoenen actief. We zijn een onafhankelijke club die tweewekelijks training geeft en een match op maat van het kind aanbiedt.We geven geen schoolse training, maar een training in spelvorm voor het kind. Bij het uitwerken van trainingsvormen en matchvormen kijken we ook welk aangepast materiaal we kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld een plastic bal met zand in, wat voor een vertragend effect van de bal zorgt.Ook dat is iets wat meer belicht kan worden: waar kunnen clubs aangepast materiaal vinden?Onze training en matchen doen we altijd in de sporthal, omdat een verharde ondergrond noodzakelijk is voor kinderen die met spalken of een looprekje lopen. In Oostkamp en Petegem zijn we ook al enkele toernooien gaan spelen op kunstgras.Op Facebook richtte ik de groep CP-voetbal België op met de bedoeling er ervaringsdeskundigen (trainers, kine's, ergotherapeuten,...) samen te brengen en daar met elkaar ervaringen uit te wisselen. Want we kunnen veel van elkaar leren en er samen voor zorgen dat we het sportaanbod voor mensen met een beperking op een zo goed mogelijke manier kunnen aanbieden.Een goed voorbeeld is Only Friends in Amsterdam. Dennis Gebbink richtte er destijds een voetbalclub op voor zijn zoon en ondertussen is daar al een heel sportcomplex voor verschillende sportclubs van Only Friends.Dit hoeven wij niet te kopiëren, maar we kunnen het wel als voorbeeld gebruiken en eens gaan overleggen met onze buren over hoe zij dat tot stand brachten. Er bestaat zelfs al een nationale CP-ploeg en vorig jaar werd er een EK gespeeld.Wat ik tot slot nog wil zeggen, is : maak ouders wegwijs waar ze terecht kunnen, luister naar hen, ga in dialoog en laat hen hun verhaal vertellen. Geef positieve coaching aan het kind en betrek er de ouders bij. Wat wij in onze club merken, is dat ouders het fijn vinden om eens in een ongedwongen sfeer te kunnen praten met andere ouders. Niet alleen het kind is belangrijk, maar ook het sociaal netwerk errond. Geef niet alleen training, maar doe ook eens extra activiteiten rond teambuilding en betrek er zeker de familie bij.