De 1B-clubs hebben overlegd over operatie Propere Handen. Zoals bekend onderzoekt het gerecht daarin of onder andere KV Mechelen, de eerste periodekampioen in 1B, zich vorig seizoen schuldig maakte aan matchfixing. Het federaal parket zegt daar aanwijzingen voor te hebben.
...

De 1B-clubs hebben overlegd over operatie Propere Handen. Zoals bekend onderzoekt het gerecht daarin of onder andere KV Mechelen, de eerste periodekampioen in 1B, zich vorig seizoen schuldig maakte aan matchfixing. Het federaal parket zegt daar aanwijzingen voor te hebben. Tijdens het overleg van 1B bleek dat enkele clubs zich voornemen om in deze zaak de acties van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) van heel nabij en met argusogen te volgen. De KBVB begon een eigen onderzoek, naast dat van het gerecht. De 1B-clubs willen dat de KBVB in dat onderzoek zo snel mogelijk schakelt.De 1B-clubs vrezen niét dat een te traag handelen van de KBVB straffeloosheid kan veroorzaken. Eerst leefde bij sommigen het idee dat 15 juni 2019 de cruciale deadline wordt om nog een sportieve sanctie te kunnen opleggen, maar zoals Sport/Voetbalmagazine eerder schreef, hanteert de bond bij matchfixing een verjaringstermijn van acht jaar. Louter wat betreft het straffen van KV zou het dus geen drama zijn mocht de voetbalbond haar vordering eind dit seizoen nog niet klaar hebben. Maar dan dreigen wel andere problemen. Als zo'n sanctie - degradatie of schrapping - er in juni 2019 nog niet is, kan KV Mechelen eind dit seizoen gewoon promoveren naar 1A. Dat gebeurt wanneer Malinois de promotiefinale wint of na de eerste periodetitel ook nog de tweede periodetitel binnenhaalt. Als achteraf zou blijken dat KV zich in maart 2018 bezondigde aan matchfixing, zou zo'n promotie van Malinois een bijzonder zure nasmaak hebben voor de andere clubs die nu in 1B spelen. In dat scenario zou één van die clubs moeten vaststellen dat zij had kunnen promoveren in de plaats van Malinois als de schuld van KV eerder had vastgestaan. Ook zou één club moeten vaststellen dat zij niet had hoeven te degraderen als die schuld eerder had vastgestaan. Als de bond KV Mechelen vóór juni 2019 al schuldig bevindt, kan KV immers niét promoveren, zelfs niet na winst in de promotiefinale. Dan mag de verliezer van die finale stijgen of, als KV beide periodetitels binnenrijft, de club die in de algemene rangschikking de meeste punten pakt. En dan moet KV medio 2019 naar de hoogste amateurklasse of volgt de schrapping. De verliezer van play-off 3 mag dan in 1B blijven. In het állerzuurste scenario speelt KV Mechelen dit seizoen kampioen en komt de KBVB vlak ná dit seizoen, bijvoorbeeld in juli 2019, plots met het definitieve oordeel dat KV schuldig is. Dan kan er niks meer veranderd worden aan de eindrangschikking van dit seizoen en dus ook niet aan de indeling van de reeksen van volgend seizoen. Dan zouden de andere 1B-clubs met lede ogen moeten aanzien hoe KV Mechelen in dat scenario toch als promovendus aantreedt in 1A, in de wetenschap dat geel-rood op het eind van dat seizoen 2019-2020 sowieso een degradatie opgelegd krijgt. Als de bond op pakweg 5 juli definitief zou besluiten dat KV moet geschrapt worden, zou geel-rood het seizoen 2019-2020 niet meer kunnen aanvatten, ook niet als KV kampioen speelde en in principe naar 1A mocht. Een terechte vraag is of men in dat geval op het hoogste niveau met één club minder van start zou gaan. Volgens sommige juristen zou in dat geval de verliezer van de promotiefinale nog de plaats van KV in 1A kunnen overnemen, ook al is het vorige seizoen dan officieel al afgesloten.Zonneklaar is dat al deze scenario's sowieso een hoop gepalaver met zich zouden meebrengen. Dus lijkt het zéér wenselijk om eind dit seizoen al klaarheid te hebben over de schuld of onschuld van KV Mechelen. Dat is voor alle reeksgenoten van KV Mechelen van belang, want elk van hen heeft nog kans op promotie én degradatie. Geen van die clubs heeft baat bij getalm. Net in die context kwam er de voorbije weken geen communicatie vanuit de KBVB over deze zaak, hoewel ze al op 10 oktober 2018 losbarstte. Vandaar dat verscheidene 1B-clubs geïrriteerd raakten. Pas afgelopen woensdag, 14 november 2018, na een officieel schrijven van Union, liet de bond weten dat een disciplinair onderzoek is opgestart. Meer details gaf de KBVB nog niet. De 1B-clubs hopen nochtans op transparantie. Gezien de grote belangen willen zij het onderzoek goed kunnen opvolgen. Hun bezorgdheid omtrent de snelheid waarmee de KBVB de komende tijd zal handelen, oogt gegrond. Er zijn immers nog best wel wat stappen te zetten. Eerst moet de KBVB zijn onderzoek voeren, vervolgens moet de bond tot een vordering komen en dan moet een bondscommissie een uitspraak doen. Als betrokken partijen nadien beroep aantekenen, kan de zaak nog langer aanslepen en uiteindelijk bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) belanden. Met dat allemaal in het achterhoofd is er wél een krappe deadline, zoals de voorbije weken al geopperd werd. Maar dus niét omdat een schuldige club zijn sanctie zou kunnen ontlopen, wel omdat een scenario dreigt waarin clubs eind dit seizoen degraderen of niet promoveren terwijl kordater en sneller optreden van de bond daar anders had kunnen over beslissen. Lees verder onder de fotoKBVB-woordvoerder Pierre Cornez mailde eerder deze week naar Sport/Voetbalmagazine dat de bond zich intussen burgerlijke partij stelde bij de rechtbank. Ook 1B-club Beerschot Wilrijk deed dat al, 'afgelopen dinsdag, 13 november 2018', aldus Walter Damen, ondervoorzitter op het Kiel én strafpleiter. Op die manier hoopt de Antwerpse club, net als de KBVB, inzage te krijgen in het strafrechterlijk dossier. Dan kan Beerschot Wilrijk meevolgen of de bond adequaat handelt en bijvoorbeeld bezwarende elementen in het dossier effectief aangrijpt. Anders gesteld: dan kunnen de Ratten de KBVB op de vingers kijken. Mocht de bond niet alles uit de kast halen of talmen en daardoor pas na juni 2019 tot het definitieve besluit komen dat KV Mechelen schuldig is, dan kunnen Beerschot Wilrijk of andere 1B-clubs dat later aangrijpen om schadeclaims in te dienen. Als een club op die manier een promotie naar 1A is misgelopen, kan die een schadevergoeding eisen voor de berg inkomsten die de club op het hoogste niveau had kunnen opstrijken. Als een club mits een sneller of grondiger handelen van de KBVB gespaard had kunnen blijven van een degradatie, kan die een vergoeding eisen voor de gemiste inkomsten die een behoud in 1B had meegebracht. Tot slot nog dit. Zelfs mocht de KBVB alles doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt en dat dan ook nog eens zo snel doen als mogelijk, dan nog blijft dus onzeker of die snelste manier van werken voor de 1B-clubs snel genoeg zal gaan. In het dossier rond de gokchinees Zheyun Ye speelden de feiten zich af in de seizoenen 2004/2005 en 2005/2006, maar kwam een correctioneel proces er pas in 2014. Dé vraag is nu of de KBVB, die een pak minder slagkracht heeft dan een onderzoeksrechter én het strafrechterlijk onderzoek niet mag hinderen, in deze zaak veel sneller tot een uitspraak kán komen. Het is ook perfect mogelijk dat de KBVB pas na dit seizoen met zijn vordering komt, maar dat de bond toch niks kan aangewreven worden. In dat geval is het niet ondenkbaar dat clubs naar het gerecht stappen om een zaak tegen KV Mechelen aan te spannen en van geel-rood een schadevergoeding te eisen.