Dit artikel verscheen eerder in Sport/Voetbalmagazine van 14 maart 2018
...

Sportief coördinator Joric Vandendriessche (33), die samen met CEO Eddy Cordier en sportief manager Francky Dury het sportief beleid van SV Zulte Waregem bepaalt, voerde sinds zijn terugkeer bij de club in juni vorig jaar ingrijpende veranderingen door in de jeugdacademie. 'Topsport betekent keihard werken en samenwerken om de vooropgestelde targets te realiseren', zegt hij. 'Toen ik hier vorige zomer terugkeerde, ervoer ik dat er versnippering was en dat iedereen té comfortabel op zijn eiland zat te werken. Dat leek mij niet de voedingsbodem om tot maximaal rendement te komen. 'Vanaf de start bracht ik mensen samen om met z'n allen tot één gedeelde visie te komen in het belang van deze mooie club. Zo richtten we onder meer een nieuwe sportieve jeugdcel op, waarin de A-kern, de B-kern, de elitejeugd en de Soccer School vertegenwoordigd zijn. Die cel adviseert de CEO, de sportief manager en de raad van bestuur, waar finaal de belangrijkste beslissingen genomen worden. Dat betekent: korte lijnen, waardoor we snel kunnen schakelen zonder onze identiteit te verloochenen. 'Als we onze hoofddoelstelling willen halen, namelijk vanaf 2019 jaarlijks minstens één jongere vanuit de jeugd naar de eerste ploeg laten doorstromen, dan moeten we in alle geledingen versnellen. Want wie doet wat hij altijd al deed, zal krijgen wat hij altijd al kreeg. Bij het bepalen van de targets diende de werking van de A-kern als voorbeeld. Het parcours dat daar de laatste jaren werd afgelegd, de prima resultaten die er met beperkte middelen werden behaald, was voor iedereen in de academie een inspiratiebron. 'Met onze 561 actieve leden, dames en G-voetbal inbegrepen, zijn we een van de grootste academies van het land, misschien wel dé grootste. Het vereist een duidelijke en gedeelde visie om die te managen, want we willen ook de beste zijn.' Hij licht het nieuwe beleid van de Essevee Academie toe. Joric Vandendriessche: 'Een belangrijke eerste stap is om een duidelijk omlijnd DNA uit te tekenen. Spelers, ouders, coaches, medewerkers en supporters moeten zich daarmee kunnen vereenzelvigen. Dit is tevens cruciaal in de casting van onze leden. Indien er geen binding is, spreek je over kortetermijnengagement, wat niet rijmt met succes. Binnen dat DNA eisen we respect en discipline als basisvereisten om onze missie na te streven, zijnde: winnaars maken, als voetballer maar ook als mens en student. Leren winnen in al zijn facetten is cruciaal in onze jeugdopleiding. Winnen zien we daarbij ook als het behalen van individuele doelstellingen. Graag laten we ruimte voor de nodige bewegingsvrijheid, weliswaar binnen een duidelijk en eisend kader. Opleiden moet niet altijd plezant zijn, het moet zinvol zijn. Het DNA van deze club is: eerst hard werken en kwaliteit leveren om de doelstelling te behalen. Dat moet iedereen uitstralen. De mentaliteit en de ambitie is ernaar te streven om over vijf jaar de beste academie van het land te zijn. Ik merk binnen onze werking een grote honger om dat doel met z'n allen te realiseren.' 'De afgelopen vier jaar werkte ik als topsportmanager bij de Vlaamse federatie en als nationaal jeugdtrainer. We maakten analyses van onze huidige gouden generatie Rode Duivels en zochten naar wat hen indertijd op jonge leeftijd onderscheidde van toenmalige grote talenten die uiteindelijk niet de juiste talenten bleken te zijn. Eén ding kwam steeds naar boven: winnaarsmentaliteit. De drive, de goesting om dagelijks beter te worden. Te vaak merk ik dat we in de jeugdopleidingen dreigen te pamperen, mee te gaan in een verhaal van vraag en aanbod. Als coach bij de nationale jeugdploegen ervoer ik dat bij selecties voor de nationale ploeg vaak alles in een stroomversnelling komt voor jonge voetballers. Er komen tientallen makelaars van binnen- en buitenland kijken om die jongens voor het eerst in de etalage te zien staan. Ouders en spelers worden vaak ongenuanceerd aangesproken om hen hun diensten aan te bieden. Er zijn ouders die niet meer slapen omdat er te veel rond hun jonge zoon beweegt en zij daardoor in een zeer verwarrende situatie terechtkomen. Onderschat de impact daarvan niet op de verdere ontwikkeling van de speler. In ons nationaal opleidingsmodel is het van groot belang om hier een krachtdadig beleid in te voeren, want je krijgt momenteel de gekste dingen. De Pro League is zich hiervan bewust en er beweegt een en ander ten goede. Binnen Essevee willen we onze jeugdspelers en ouders helpen om met deze soms 'besmettende' invloeden om te gaan. Het financiële aspect is niet de goede drijfveer om voetbalprof te worden. Mijn ervaring leert me dat jonge voetballers die onder invloed van hun ouders of makelaar toch overstag gaan, het meestal niet maken. Omdat er dan te vroeg financiële en mentale verzadiging optreedt, terwijl vooral mentale weerbaarheid en winnaarsmentaliteit naar de top leiden. Wij zetten correct in op de high potentials met de juiste focus.' 'In België is alles aanwezig om een jeugdspeler verder te laten ontwikkelen. Een grote meerwaarde van ons opleidingsmodel is de optimale combinatie met onderwijs. Naast de traditionele topsportscholen, die vooral met naburige voetbalclubs intensief samenwerken, zijn er ook clubs die een eigen traject uittekenen. Daar zijn wij er één van, omdat we niet dicht bij een van de bestaande topsportscholen liggen. In 2012 startten we een samenwerking met de secundaire school SO Groenhove op honderd meter hiervandaan. Dat biedt ons de mogelijkheid om vanaf de U13, een scharnierleeftijd voor de sportieve ontwikkeling in het voetbal, drie tot vier keer per week in de voormiddag op de club te trainen zonder verlies van theoretische contacturen op school. Dat is nodig om wekelijks tot minstens vijftien uur kwalitatieve training te komen en spelers te kunnen voorbereiden op een profcarrière. In het DNA van Essevee namen we op: streven naar de beste combinatie tussen topsport en onderwijs. We startten in 2012 met 12 elitespelers en ondertussen zijn dat er 96. De kracht van ons verhaal is dat we zelf alles monitoren, zowel sporttechnisch als op het vlak van studies en algemeen welbevinden. Spelers worden in het Young Essevee Schoolproject (YES) getraind door onze beste jeugdopleiders en een carrièrebegeleider zorgt voor de verbinding tussen voetbal en studies. We bieden alle studierichtingen aan en voorzien in huisvesting en aangepaste sportmaaltijden.' 'Dit schooljaar bieden we ook één sportief verhaal aan: coaches en spelers van de eliteopleiding en de Soccer School trainen samen, terwijl dat voorheen twee afzonderlijke entiteiten waren. We staan niet toe dat iemand zijn ego boven het algemeen belang stelt. Wie te vaak vasthoudt aan eigen ideeën, treft weinigen om met hem in te stemmen. Ons coachteam bestaat uit een combinatie van ex-profs en ervaren jeugdopleiders die samen een krachtige leeromgeving voor onze spelers creëren. De kruisbestuiving is maximaal, zowel op het niveau van coaches als van spelers. We eisen één gedeelde visie, één verhaal en één droom. Samen kwalitatief zaaien om mooi te kunnen oogsten. Recent was ik op bezoek bij Borussia Mönchengladbach, een referentieclub qua doorstroming in Duitsland. Wat steeds terugkwam: met maximaal onderling respect samenwerken en focussen op de collectieve doelstellingen. We kunnen in België nog veel leren van deze manier van werken.' 'Talent is maakbaar en de omgeving bepaalt in hoge mate hoe een vaardig iemand zich verder ontwikkelt. Bij de federatie mocht ik samenwerken met topjeugdopleiders en daar haalde ik zeer veel voldoening en inspiratie uit. Ook bij Zulte Waregem streven we naar topkwaliteit. Een goeie jeugdcoach is iemand die spelers kan inspireren en begeleiden, die uit iedereen afzonderlijk het maximum weet te halen, die spelers zelf targets laat uittekenen en daarover waakt. Een jeugdcoach die het altijd voor het zeggen heeft en zichzelf als de norm ziet, is geen goeie coach, ook al staan zijn kegeltjes steeds juist op het veld. Verder moet iedereen er zich bewust van zijn dat mensen die keihard werken achter de schermen de motor van een succesvolle academie vormen en dat ook zij zichzelf iedere dag opnieuw de druk opleggen om top te zijn. Ik denk hierbij aan onderhoudspersoneel, buschauffeurs, afgevaardigden, logistiek personeel en leerkrachten. Onze spelers en ouders weten dat zeker zij een stevige handdruk of schouderklop verdienen. Ook qua infrastructuur beschikken we over veel troeven. We streven naar een optimaal woon-school-clubverkeer voor onze jeugdspelers. Momenteel kunnen we er hier 85 huisvesten, met ons nieuw oefencentrum behoren we tot de top en ons stadion is stilaan een afgewerkte parel.' 'Net als veel andere profclubs stellen we in de bovenbouw een grote uitstroom vast. Zo moesten vorig seizoen van de elitekern U14 tien spelers uitstromen. Je leidt jongens tot die leeftijd op volgens het DNA van Essevee en plots moeten ze eruit. We zijn niet fier op deze vaststelling en proberen er lessen uit te trekken. Daarom streven we nu naar een maximale screening van de U11 en U12 in de ruime regio rond Waregem. We brengen alle vaardige voetballertjes in kaart en werken intensief samen met satellietclubs om in het belang van het kind en de betrokken clubs een win-win te creëren. Deze doelgroep screenen we intensief via fysieke en motorische tests en een grondig gesprek met de speler en de ouders. Motoriek en mentaliteit zijn namelijk de grootste voorspellers van talent op lange termijn. Verder houden we rekening met trainingsverleden, geboortemaand en leervermogen, om vanaf de U13 telkens met de juiste profielen op middellange termijn verder te kunnen werken. Ook al zijn er geen garanties, toch moet je het jezelf opleggen een zo sluitend mogelijk rekruteringsapparaat te hanteren. Spelertjes tot elf jaar die op grote afstand wonen, laten we graag rustig bij een goeie club in de buurt verder ontwikkelen op het ritme van een jong kind. 'De meest uitdagende en moeilijkste ontwikkelingsfase is de transit van de jeugd naar de B- en de A-kern. Mentale weerbaarheid en atletisering zijn daarbij van doorslaggevend belang. Voetbal evolueert naar: meer actieve speeltijd, meer sprints, sneller herstel, grotere belastbaarheid en ook nog diep in een wedstrijd intensiteit en kwaliteit kunnen leveren. Daar moeten we onze spelers op voorbereiden. Als club ben je verantwoordelijk om dat ontwikkelings- én vertrouwenskader aan te bieden, om de high potentials kansen te geven, op voorwaarde dat zij de op het hoogste niveau vereiste kwaliteit leveren. Onze ambitie is aan de hoofdcoach profielen te geven waarin de kwaliteit en de mentaliteit van een volwaardige A-kernspeler schuilen. Ik maak me sterk dat, met de stappen die gezet zijn en nog gezet zullen worden, we ook qua doorstroming van zelf opgeleide spelers een referentieclub zullen worden.'