In het gesprek toonde Parys begrip voor de tegenkanting van de kleinere clubs, met de bedenking dat er volgens hem geen breuklijn was tussen grote en kleine clubs. 'Er zijn nog heel veel vragen, het gaat natuurlijk over een ingrijpende hervorming.' Die is nodig, meent hij, omdat het huidige format te wensen overlaat. Onder andere het 'doodsvonnis' dat degraderen voor sommige clubs betekent, de overvolle kalender (zowel Europees als Belgisch) en anderzijds het probleem dat veel clubs nu al in april klaar zijn.

Over zijn eigen job zei de CEO dat hij die ziet als 'bewaker van het algemeen belang van voetbal, niet de bewaker van individuele belangen van clubs. Soms botsen die belangen'. Met het uiteindelijke resultaat van de hervorming wil hij komaf maken met het eeuwige sleutelen aan het format. 'We moeten stabiliteit creëren en een lijn op lange termijn uitzetten.'

'Met ons globaal pakket (met o.a. afschaffen van meervoudig stemrecht en meer 20 miljoen euro meer tv-geld voor 1B, red.) hebben we de richting bepaald. We kunnen nog altijd via verschillende wegen en op verschillende snelheden ons doel bereiken', meent Parys, die nog verduidelijkt dat het voorstel van 14 en 18 ploegen niet 'zijn' voorstel is maar een synthese van werk dat al begonnen was voor zijn aanstelling.

Een jaar langer met het huidige format kan, zegt hij, 'maar dan moeten we voor het einde van de maand daarover beslissen'. Anders vervalt het format naar dat van voor corona, met 16 clubs en play-offs. Een ultimatum wil hij het zelf niet noemen: 'Ik ben niet zo'n CEO. De clubs moeten beslissen. Komt er geen vergelijk tussen hen, dan gaan we na dit seizoen naar 16.'

In het gesprek toonde Parys begrip voor de tegenkanting van de kleinere clubs, met de bedenking dat er volgens hem geen breuklijn was tussen grote en kleine clubs. 'Er zijn nog heel veel vragen, het gaat natuurlijk over een ingrijpende hervorming.' Die is nodig, meent hij, omdat het huidige format te wensen overlaat. Onder andere het 'doodsvonnis' dat degraderen voor sommige clubs betekent, de overvolle kalender (zowel Europees als Belgisch) en anderzijds het probleem dat veel clubs nu al in april klaar zijn. Over zijn eigen job zei de CEO dat hij die ziet als 'bewaker van het algemeen belang van voetbal, niet de bewaker van individuele belangen van clubs. Soms botsen die belangen'. Met het uiteindelijke resultaat van de hervorming wil hij komaf maken met het eeuwige sleutelen aan het format. 'We moeten stabiliteit creëren en een lijn op lange termijn uitzetten.' 'Met ons globaal pakket (met o.a. afschaffen van meervoudig stemrecht en meer 20 miljoen euro meer tv-geld voor 1B, red.) hebben we de richting bepaald. We kunnen nog altijd via verschillende wegen en op verschillende snelheden ons doel bereiken', meent Parys, die nog verduidelijkt dat het voorstel van 14 en 18 ploegen niet 'zijn' voorstel is maar een synthese van werk dat al begonnen was voor zijn aanstelling. Een jaar langer met het huidige format kan, zegt hij, 'maar dan moeten we voor het einde van de maand daarover beslissen'. Anders vervalt het format naar dat van voor corona, met 16 clubs en play-offs. Een ultimatum wil hij het zelf niet noemen: 'Ik ben niet zo'n CEO. De clubs moeten beslissen. Komt er geen vergelijk tussen hen, dan gaan we na dit seizoen naar 16.'