Lokeren heeft moeite om op financieel vlak het seizoen vol te maken. Nochtans heeft de rode lantaarn van 1B een proflicentie voor het huidige seizoen gekregen van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Een voorwaarde voor zo'n licentie is: bewijzen dat er genoeg centen zullen zijn om de uitgaven van het seizoen te dekken. Dat is niet enkel van belang voor de club zelf, maar ook voor zijn reeksgenoten. Als een club er tíjdens een seizoen de brui aan moet geven, bestaat de kans dat die club zijn resterende matchen niet meer (op een normale manier) kan afwerken en zet dat het eerlijke verloop van de competitie onder druk.
...

Lokeren heeft moeite om op financieel vlak het seizoen vol te maken. Nochtans heeft de rode lantaarn van 1B een proflicentie voor het huidige seizoen gekregen van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Een voorwaarde voor zo'n licentie is: bewijzen dat er genoeg centen zullen zijn om de uitgaven van het seizoen te dekken. Dat is niet enkel van belang voor de club zelf, maar ook voor zijn reeksgenoten. Als een club er tíjdens een seizoen de brui aan moet geven, bestaat de kans dat die club zijn resterende matchen niet meer (op een normale manier) kan afwerken en zet dat het eerlijke verloop van de competitie onder druk. De angel in dit verhaal is dat licenties al in het voorjaar worden uitgereikt: in april of, bij betwistingen, ten laatste op 10 mei. Uiterlijk die dag moet er op licentievlak dus duidelijkheid zijn over de reeksindeling van het volgende seizoen, zodat alle clubs dat seizoen goed kunnen voorbereiden. Maar Lokeren was in april en mei nog in handen van Roger Lambrecht, de vorige voorzitter. Louis de Vries nam de club pas in juni over. Toen heeft de KBVB niet gecheckt of De Vries voldoende middelen had om dit seizoen vol te maken. Zo'n extra controle wordt niet gevraagd door de regels die nu in voege zijn. De licentie waarmee Lokeren dit seizoen kon beginnen en die nu nog altijd geldt, is dus gebaseerd op de solvabiliteit en budgettering van de vórige eigenaar, niet de huidige. Nils Van Brantegem, licentiemanager bij de KBVB, wil niet over een specifiek dossier praten. In algemene termen erkent hij wel dat de Lokerse situatie een hiaat in het licentiesysteem blootlegt. 'Maar er zijn intussen teksten voorbereid om daaraan tegemoet te komen. Een aandelenoverdracht op zich zal de KBVB nooit kunnen tegenhouden, er is vrij verkeer van kapitaal. Wel is het de bedoeling om voortaan een onderzoek en uitspraak van de Licentiecommissie in te lassen vóór zo'n geplande aandelenoverdracht.' En wat als dan blijkt dat de kandidaat-overnemer niet solvabel genoeg is? Van Brantegem: 'In dat geval zou de commissie moeten kunnen zeggen: je mag de overname doen, maar je krijgt meteen een transferverbod. Of: elke nieuwe inkomende transfer moet eerst door ons worden goedgekeurd. Daarnaast zouden de verkopende partij en het publiek inzage krijgen in onze inschatting van de situatie. Als een clubeigenaar wil verkopen aan een partij die niet kapitaalkrachtig genoeg is, kan de clubeigenaar die transactie dan nog altijd laten doorgaan, maar zullen de fans zich vermoedelijk wel roeren.' Bij zo'n geplande overname zou enkele weken vóór de competitiestart ook plots kunnen blijken dat de kandidaat-overnemer een makelaar is of dat hij veroordeeld werd voor witwassen, terwijl clubs niet in handen mogen zijn van zulke figuren. Van Brantegem: 'Ook dan zal een gegeven licentie geldig blijven ( om de nakende competitie niet te hypothekeren, nvdr). Maar dan zou de Licentiecommissie wel moeten kunnen stellen dat die club geen licentie zal krijgen voor het seizoen dat een jaar later begint, tenzij de situatie in tussentijd wordt rechtgezet. Een makelaar kan in dat scenario nog altijd een club overnemen in de zomer, maar vermoedelijk zal dat niet gebeuren, want als die man de club een jaar later nog altijd bezit, is die club niks meer waard.' De vraag is nu of de clubs zo'n regelaanpassing zullen goedkeuren. Voor eigenaars die van hun (noodlijdende) club af willen, zou het met zulke nieuwe regels nog moeilijker worden om een geschikte overnemer en mooie overnameprijs te vinden. 'En het zijn diezelfde eigenaars die hierover stemmen', weet Van Brantegem. 'Toch hoop ik dat we de teksten goedgekeurd krijgen vóór de algemene vergadering van juni.'