De Algemene Vergadering van de Pro League heeft maandag zeven basisprincipes unaniem goedgekeurd, die ervoor moeten zorgen dat malafide spelersmakelaars uit het Belgisch voetbal verdreven worden. Zo wordt er onder meer een onafhankelijk controleorgaan in de vorm van een clearinghouse opgericht, maar komt er ook een interne code waaraan clubs zich moeten houden.

Op basis van de krijtlijnen 'transparantie', 'controle en sancties' en 'het vermijden van belangenconflicten' stelde Melchior Wathelet, de voorzitter van het expertenpanel van de Pro League, de zeven basisprincipes voor. Daarin werd de minister van Staat bijgestaan door Pro League-voorzitter Marc Coucke en CEO Pierre François, lid van het expertenpanel.

Het eerste principe probeert duidelijkheid te scheppen over wie als agent mag tussenkomen. De Pro League zal van makelaars eisen om zich te registreren onder bepaalde voorwaarden. Zo zullen ze niet alleen een verzekering moeten afsluiten, of een certificaat van goed gedrag en zeden moeten voorleggen, maar zullen ze ook erkend moeten zijn als rechtspersoon en een btw-nummer moeten voorleggen.

Clubs verbinden zich ertoe om enkel met deze geregistreerde makelaars te werken op straffe van sancties die kunnen gaan van een boete, tot een transferverbod of zelfs schrapping. Makelaars die niet geregistreerd zijn, kunnen in België niet optreden als tussenpersoon. De Pro League maakt in zijn tweede punt duidelijk dat het de spelers is die instaat voor de betaling van de makelaar en dus niet de clubs, aan wie het op die manier de facto verboden wordt om te onderhandelen met makelaars.

Om daarop toe te zien zal er een onafhankelijk clearinghouse in het leven geroepen worden. Dat orgaan kijkt toe op alle contracten die makelaars en spelers afsluiten, maar buigt zich ook over de transferregelingen die in de transferperiodes getroffen worden. Makelaars zullen een lijst moeten neerleggen met daarop alle spelers die ze vertegenwoordigen, die lijsten worden publiek gemaakt. Het clearinghouse waakt erover dat aan alle voorwaarden voldaan is, zonder de goedkeuring van het onafhankelijke orgaan gaat geen enkele transfer door. Alle bedragen die al betaald zijn of nog betaald moeten worden, zullen vastgesteld worden door het clearinghouse. Die beschikt onder meer over de mogelijkheid om betalingen te blokkeren als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, of om het dossier ter controle door te spelen aan de licentiecommissie.

'Daardoor is er een dubbele controle', aldus Coucke. Als er clubs of makelaars zijn die zich niet aan de afspraken houden, moeten zij gesanctioneerd worden. De vierde peiler van het zevenpuntenplan schrijft onder meer voor dat de bondsprocureur, de licentiecommissie en de Pro League beschikken over sanctionerende bevoegdheden. Voor zowel makelaars als clubs staat schrapping op het lijstje van sancties.

De Pro League spreekt verder ook de ambitie uit om erop toe te zien dat de commissies aan makelaars 'in due time' betaald worden. Hoe dat moet gebeuren, is niet duidelijk. De bonafide makelaars moeten ook beschermd worden, maar ook daarover bracht het expertenpanel weinig klaarheid.

Ten slotte worden er extra maatregelen genomen om minderjarigen uit de handen te houden van tussenpersonen. Jonge voetballers zijn pas vanaf hun 15 jaar contracteerbaar. Makelaars die voor die leeftijd rond talenten zwermen, verliezen hun registratie.

De Pro League vraagt nu tien dagen de tijd om op korte termijn een aantal zaken concreet te maken. Tegen 1 januari moet er een eerste beperkte pakketje, zoals de registratievoorwaarden voor makelaars, ingevoerd kunnen worden. De rest wordt op langere termijn uitgewerkt en moet in juni 2019 concreet worden. Het gaat dan onder meer over de oprichting van het clearinghouse. 'We zullen een strakke, maar haalbare timetable opstellen', zei Coucke daarover. 'We zullen enkele maanden in een transitieperiode zitten, maar die is onvermijdbaar.'

Makelaar werkt binnenkort enkel en alleen voor de speler

Naast de oprichting van het onafhankelijk clearinghouse, stelde het expertenpanel van de Pro League ook extra contractuele bescherming voor voetballers voor. De algemene vergadering van de Pro League keurde de tekst maandag unaniem goed.

De makelaar werkt binnenkort enkel en alleen voor de speler. De Pro League hoopt zo om contacten tussen clubs en makelaars in te perken. 'Makelaars kunnen enkel en alleen nog aangesteld worden door spelers voor de onderhandeling of verlenging van een contract. Het is dan ook de speler die de makelaar zal betalen', klinkt het. 'Enkel en alleen in het geval van uitgaande transfers kunnen clubs nog beroep doen op een makelaar. Clubs zullen geen contracten over andere diensten meer kunnen sluiten met makelaars.'

De licentiecommissie waakt over de naleving van dit verbod. Om de speler te beschermen, worden extra voorwaarden aan de contracten tussen voetballer en makelaar toegevoegd. Zo moet een speler op eender welk moment zijn overeenkomst kunnen stopzetten. 'Zelfs wanneer het contract is vastgelegd voor een bepaalde duur', klinkt het bij de Pro League.

Dat mag wel niet ongegrond gebeuren tussen de laatste speeldag en de start van de eerstvolgende transferperiode. 'De beëindiging van het contract gaat dan pas de dag na het einde van de transferperiode in. De clubs zijn verplicht deze 'cool off-periode' te respecteren', verklaart de Pro League de maatregel om makelaars te beschermen. Makelaars zijn verplicht om elk aanbod dat hun speler krijgt, ook te delen met hun cliënt.

De Pro League voorziet ook dat de voetballers de commissie maximaal elke zes maanden moeten betalen. 'De commissie die betaald dient te worden aan de makelaar volgt steeds dezelfde betaaltermijnen als die welke voorzien zijn in het contract tussen de speler en de club', aldus de Pro League. 'De betaling van de commissie gebeurt enkel indien het contract tussen de club en de speler nog van kracht is.'

Marc Coucke: 'Dit plan is een gamechanger in Europa'

Pro League-voorzitter Marc Coucke klopte zich maandag op de borst met het zevenpuntenplan dat de problematiek rond spelersmakelaars moet oplossen. 'Heel Europa zit te wachten op zo'n plan. Dit is een gamechanger', aldus Coucke na de algemene vergadering van de Pro League.

'Ik kan met veel trots meedelen dat deze principes unaniem door alle 24 profclubs zijn goedgekeurd. Elk punt werd apart aan een stemming onderwerpen. Dit is een basisdocument, waaruit heel snel een aantal concrete daden zullen volgen', aldus Coucke. 'Het werk van het expertenpanel is niet gedaan, ze moeten ons richting de volgende winter- en zomermercato verder begeleiden om beleidsdaden te nemen. Volgende zomermercato moet het meeste van toepassing zijn. We gaan werken met een strikte timetabel.'

'We hebben met heel veel nationale en internationale actoren gesproken. Bijna elk land kampt met dezelfde problematiek. De Pro League wil belangrijke rol spelen in het zuiveren van de voetbalwereld. Dit is een gamechanger. Als dit tegen de zomermercato grotendeels is ingevoerd, nemen we voorsprong op alle landen in Europa. Die zullen ons ook volgen.'

De Algemene Vergadering van de Pro League heeft maandag zeven basisprincipes unaniem goedgekeurd, die ervoor moeten zorgen dat malafide spelersmakelaars uit het Belgisch voetbal verdreven worden. Zo wordt er onder meer een onafhankelijk controleorgaan in de vorm van een clearinghouse opgericht, maar komt er ook een interne code waaraan clubs zich moeten houden.Op basis van de krijtlijnen 'transparantie', 'controle en sancties' en 'het vermijden van belangenconflicten' stelde Melchior Wathelet, de voorzitter van het expertenpanel van de Pro League, de zeven basisprincipes voor. Daarin werd de minister van Staat bijgestaan door Pro League-voorzitter Marc Coucke en CEO Pierre François, lid van het expertenpanel. Het eerste principe probeert duidelijkheid te scheppen over wie als agent mag tussenkomen. De Pro League zal van makelaars eisen om zich te registreren onder bepaalde voorwaarden. Zo zullen ze niet alleen een verzekering moeten afsluiten, of een certificaat van goed gedrag en zeden moeten voorleggen, maar zullen ze ook erkend moeten zijn als rechtspersoon en een btw-nummer moeten voorleggen. Clubs verbinden zich ertoe om enkel met deze geregistreerde makelaars te werken op straffe van sancties die kunnen gaan van een boete, tot een transferverbod of zelfs schrapping. Makelaars die niet geregistreerd zijn, kunnen in België niet optreden als tussenpersoon. De Pro League maakt in zijn tweede punt duidelijk dat het de spelers is die instaat voor de betaling van de makelaar en dus niet de clubs, aan wie het op die manier de facto verboden wordt om te onderhandelen met makelaars. Om daarop toe te zien zal er een onafhankelijk clearinghouse in het leven geroepen worden. Dat orgaan kijkt toe op alle contracten die makelaars en spelers afsluiten, maar buigt zich ook over de transferregelingen die in de transferperiodes getroffen worden. Makelaars zullen een lijst moeten neerleggen met daarop alle spelers die ze vertegenwoordigen, die lijsten worden publiek gemaakt. Het clearinghouse waakt erover dat aan alle voorwaarden voldaan is, zonder de goedkeuring van het onafhankelijke orgaan gaat geen enkele transfer door. Alle bedragen die al betaald zijn of nog betaald moeten worden, zullen vastgesteld worden door het clearinghouse. Die beschikt onder meer over de mogelijkheid om betalingen te blokkeren als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, of om het dossier ter controle door te spelen aan de licentiecommissie. 'Daardoor is er een dubbele controle', aldus Coucke. Als er clubs of makelaars zijn die zich niet aan de afspraken houden, moeten zij gesanctioneerd worden. De vierde peiler van het zevenpuntenplan schrijft onder meer voor dat de bondsprocureur, de licentiecommissie en de Pro League beschikken over sanctionerende bevoegdheden. Voor zowel makelaars als clubs staat schrapping op het lijstje van sancties. De Pro League spreekt verder ook de ambitie uit om erop toe te zien dat de commissies aan makelaars 'in due time' betaald worden. Hoe dat moet gebeuren, is niet duidelijk. De bonafide makelaars moeten ook beschermd worden, maar ook daarover bracht het expertenpanel weinig klaarheid. Ten slotte worden er extra maatregelen genomen om minderjarigen uit de handen te houden van tussenpersonen. Jonge voetballers zijn pas vanaf hun 15 jaar contracteerbaar. Makelaars die voor die leeftijd rond talenten zwermen, verliezen hun registratie. De Pro League vraagt nu tien dagen de tijd om op korte termijn een aantal zaken concreet te maken. Tegen 1 januari moet er een eerste beperkte pakketje, zoals de registratievoorwaarden voor makelaars, ingevoerd kunnen worden. De rest wordt op langere termijn uitgewerkt en moet in juni 2019 concreet worden. Het gaat dan onder meer over de oprichting van het clearinghouse. 'We zullen een strakke, maar haalbare timetable opstellen', zei Coucke daarover. 'We zullen enkele maanden in een transitieperiode zitten, maar die is onvermijdbaar.' Naast de oprichting van het onafhankelijk clearinghouse, stelde het expertenpanel van de Pro League ook extra contractuele bescherming voor voetballers voor. De algemene vergadering van de Pro League keurde de tekst maandag unaniem goed.De makelaar werkt binnenkort enkel en alleen voor de speler. De Pro League hoopt zo om contacten tussen clubs en makelaars in te perken. 'Makelaars kunnen enkel en alleen nog aangesteld worden door spelers voor de onderhandeling of verlenging van een contract. Het is dan ook de speler die de makelaar zal betalen', klinkt het. 'Enkel en alleen in het geval van uitgaande transfers kunnen clubs nog beroep doen op een makelaar. Clubs zullen geen contracten over andere diensten meer kunnen sluiten met makelaars.' De licentiecommissie waakt over de naleving van dit verbod. Om de speler te beschermen, worden extra voorwaarden aan de contracten tussen voetballer en makelaar toegevoegd. Zo moet een speler op eender welk moment zijn overeenkomst kunnen stopzetten. 'Zelfs wanneer het contract is vastgelegd voor een bepaalde duur', klinkt het bij de Pro League. Dat mag wel niet ongegrond gebeuren tussen de laatste speeldag en de start van de eerstvolgende transferperiode. 'De beëindiging van het contract gaat dan pas de dag na het einde van de transferperiode in. De clubs zijn verplicht deze 'cool off-periode' te respecteren', verklaart de Pro League de maatregel om makelaars te beschermen. Makelaars zijn verplicht om elk aanbod dat hun speler krijgt, ook te delen met hun cliënt. De Pro League voorziet ook dat de voetballers de commissie maximaal elke zes maanden moeten betalen. 'De commissie die betaald dient te worden aan de makelaar volgt steeds dezelfde betaaltermijnen als die welke voorzien zijn in het contract tussen de speler en de club', aldus de Pro League. 'De betaling van de commissie gebeurt enkel indien het contract tussen de club en de speler nog van kracht is.' Pro League-voorzitter Marc Coucke klopte zich maandag op de borst met het zevenpuntenplan dat de problematiek rond spelersmakelaars moet oplossen. 'Heel Europa zit te wachten op zo'n plan. Dit is een gamechanger', aldus Coucke na de algemene vergadering van de Pro League.'Ik kan met veel trots meedelen dat deze principes unaniem door alle 24 profclubs zijn goedgekeurd. Elk punt werd apart aan een stemming onderwerpen. Dit is een basisdocument, waaruit heel snel een aantal concrete daden zullen volgen', aldus Coucke. 'Het werk van het expertenpanel is niet gedaan, ze moeten ons richting de volgende winter- en zomermercato verder begeleiden om beleidsdaden te nemen. Volgende zomermercato moet het meeste van toepassing zijn. We gaan werken met een strikte timetabel.' 'We hebben met heel veel nationale en internationale actoren gesproken. Bijna elk land kampt met dezelfde problematiek. De Pro League wil belangrijke rol spelen in het zuiveren van de voetbalwereld. Dit is een gamechanger. Als dit tegen de zomermercato grotendeels is ingevoerd, nemen we voorsprong op alle landen in Europa. Die zullen ons ook volgen.'