"De Algemene Vergadering van de Pro League heeft vandaag kennis genomen van de biedingen op de mediarechten voor de volgende cyclus", klinkt het. De vergadering heeft beslist deze rechten niet toe te wijzen op basis van de huidige stand van zaken en plant vervolggesprekken met de bieders in de huidige procedure. In de tussentijd heeft de Algemene Vergadering aan het management gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om een nieuwe tender op te starten, dit in overleg met de Belgische Mededingsautoriteiten."

"De Algemene Vergadering van de Pro League heeft vandaag kennis genomen van de biedingen op de mediarechten voor de volgende cyclus", klinkt het. De vergadering heeft beslist deze rechten niet toe te wijzen op basis van de huidige stand van zaken en plant vervolggesprekken met de bieders in de huidige procedure. In de tussentijd heeft de Algemene Vergadering aan het management gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om een nieuwe tender op te starten, dit in overleg met de Belgische Mededingsautoriteiten."