1B-club Beerschot Wilrijk, die zich burgerlijke partij stelde in operatie Propere Handen, gaat deze week aan de onderzoeksrechter inzage vragen in het strafdossier. Dat zegt ondervoorzitter en strafpleiter Walter Damen aan Sport/Voetbalmagazine. In operatie Propere Handen onderzoekt het gerecht of er eind vorig seizoen sprake was van competitievervalsing bij KV Mechelen, een reeksgenoot van Beerschot Wilrijk.
...

1B-club Beerschot Wilrijk, die zich burgerlijke partij stelde in operatie Propere Handen, gaat deze week aan de onderzoeksrechter inzage vragen in het strafdossier. Dat zegt ondervoorzitter en strafpleiter Walter Damen aan Sport/Voetbalmagazine. In operatie Propere Handen onderzoekt het gerecht of er eind vorig seizoen sprake was van competitievervalsing bij KV Mechelen, een reeksgenoot van Beerschot Wilrijk.Volgens artikel 61ter van het Wetboek van Strafvordering zal de onderzoeksrechter een maand hebben om de vraag van Beerschot Wilrijk te beantwoorden. Maar Damen concludeert uit datzelfde artikel dat het evengoed mogelijk is dat de onderzoeksrechter zo'n verzoek direct inwilligt. Onduidelijk blijft intussen of de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), die zich eveneens burgerlijke partij stelde, ook al inzage gevraagd heeft. Medio november zei KBVB-woordvoerder Pierre Cornez aan Sport/Voetbalmagazine dat de bond op dat moment nog geen inzage had, iets wat KBVB-onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen vorige week herhaalde tegenover persagentschap Belga. Zo wekten beide heren de indruk dat ook de KBVB al de vraag stelde aan de onderzoeksrechter. Maar Stefan Van Loock, die bij afwezigheid van Cornez de communicatie van de bond even overneemt, wil dat niet bevestigen.Beerschot Wilrijk is wantrouwig tegenover het handelen van de bond en wil met zijn vraag druk blijven voeren op de KBVB. Mocht de Antwerpse club eerder dan de bond inzage krijgen in het strafdossier, dan zal Beerschot Wilrijk de KBVB zeker getreuzel aanwrijven. De 1B-clubs willen dat de KBVB haast maakt en nog dit seizoen een verdict velt over de schuld of onschuld van Malinois. Zoals Sport/Voetbalmagazine eerder schreef, kan de timing van die uitspraak immers een grote invloed hebben op de reeksindeling voor volgend seizoen. Beslist de KBVB nog dit seizoen dat KV Mechelen zich schuldig maakte aan matchfixing, dan kan er komende zomer al een verplichte degradatie volgen voor geel-rood. Mocht KV de promotie afdwingen maar nog dit seizoen door de KBVB schuldig bevonden worden, dan mag een ander team naar 1A in de plaats van Malinois, iets wat Beerschot Wilrijk wel zou interesseren. De voetbalbond startte in deze zaak ook haar eigen onderzoek, maar heeft daarin veel minder slagkracht dan een onderzoeksrechter, die zich kan bedienen van de resultaten van telefoontaps en huiszoekingen. Vandaar dat een inzage in het strafdossier voor de KBVB zo cruciaal is. Mogelijk bevat dat dossier belastende informatie die de bond met haar eigen onderzoek niet kan bemachtigen. Door toegang te krijgen tot die informatie zou de KBVB misschien vlug een oordeel kunnen vellen.De kans bestaat echter dat de onderzoeksrechter burgerlijke partijen nu nog geen inzage wil verlenen, omdat dat het geheim van het onderzoek zou kunnen schaden. Als een burgerlijke partij van de onderzoeksrechter geen inzage krijgt, heeft die partij acht dagen om met haar vraag naar de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) te stappen. Vervolgens doet de KI binnen de 15 dagen een uitspraak. Geeft ook de KI een njet, dan moet de burgerlijke partij drie maanden wachten vooraleer ze hetzelfde verzoek nog eens kan indienen. Als Beerschot Wilrijk zijn vraag om inzage deze week overmaakt en de onderzoeksrechter al zijn beschikbare tijd gebruikt om uiteindelijk neen te antwoorden, dan hebben Damen en co hun njet dus pas eind dit jaar. Als vervolgens ook de KI hen wandelen stuurt, kan het al half januari zijn. Als Beerschot Wilrijk dan drie maanden moet wachten om hetzelfde verzoek nog eens in te dienen, wijst de kalender al medio april aan.Een gelijkaardige tijdslijn kun je uitzetten voor de KBVB. Maar medio april schuurt al vervaarlijk dicht aan bij medio juni. Om KV Mechelen nog dit seizoen een verplichte degradatie te kunnen opleggen, moet de bond vóór 15 juni 2019 met een vordering komen, zo stipuleert het bondsreglement.Met dat allemaal in het achterhoofd kun je er als burgerlijke partij ook op gokken om pas over een maand inzage te vragen, wanneer het onderzoek vermoedelijk al een stuk verder gevorderd zal zijn en makelaar Dejan Veljkovic als spijtoptant al meer verteld zal hebben. Een inzage zou op dat moment minder schadelijk kunnen zijn voor het geheim van het onderzoek dan nu, dus zou de kans op een instemmende onderzoeksrechter op dat moment groter kunnen zijn. Zo zou het perfect kunnen dat een burgerlijke partij die nu nog een maand wacht uiteindelijk het beste af is. Als zij over een maand haar vraag stelt en metéén inzage krijgt, kan ze het dossier eerder bestuderen dan een burgerlijke partij die nu bot vangt en drie maanden moet wachten. Máár: een burgerlijke partij die nu nog een maand wacht, kan uiteindelijk evengoed een late njet krijgen en dan pas medio mei haar verzoek herhalen. En dan is 15 juni 2019 al héél dichtbij.