Dat meldt Veljkovic' advocaat, meester Kris Luyckx. De schade-eis komt er nadat de Brusselse rechtbank van eerste aanleg het vonnis van het BAS vernietigd heeft waarbij Veljkovic een schorsing van drie jaar kreeg opgelegd voor zijn beweerde rol in de matchfixingzaak rond de wedstrijd KV Mechelen - Waasland-Beveren van maart 2018.

Naast Dejan Veljkovic hadden ook spelersmakelaar Walter Mortelmans en Dejan Veljkovic en de Mechelse ex-bestuurders Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en Johan Timmermans een annulatieberoep neergelegd tegen het finale vonnis van het BAS. Van de voormalige Mechelse bestuurders kreeg Vanroy een schorsing van zeven jaar, de overige drie werden tien jaar geschorst. Veljkovic kreeg als makelaar een schorsing van tien jaar opgelegd, Mortelmans mocht een jaar effectief zijn beroep niet uitoefenen.

'Wij hebben altijd gezegd dat meneer Veljkovic niet in een positie was om door het BAS gesanctioneerd te worden', zegt meester Luyckx. 'Het heeft drie jaar geduurd maar we hebben gelijk gekregen. De procedure tegen hem had opgeschort moeten worden, omwille van zijn rol als makelaar maar ook omdat hij als spijtoptant optrad in het strafdossier. Bovendien heeft de Brusselse rechtbank heel duidelijk gezegd dat zijn rechten van verdediging geschonden werden, dat er door de KBVB zoveel druk werd uitgeoefend dat het BAS niet meer onafhankelijk en onpartijdig kon oordelen.'

Drie jaar werk

Dejan Veljkovic zal nu zowel van het BAS als van de KBVB een schadevergoeding eisen die kan oplopen in de honderdduizenden, mogelijks zelfs miljoenen euro's, aldus meester Luyckx: 'Mijn cliënt heeft als makelaar altijd legale inkomsten gehad. Dat is hem drie jaar lang onmogelijk gemaakt, in tegenstelling bijvoorbeeld tot meneer Bayat, die wel aan de slag is kunnen blijven. Die schade moet vergoed worden.'

Dejan Veljkovic en zijn advocaat koppelen dit tuchtrechtelijke luik van het dossier 'Propere Handen', volledig los van het strafrechtelijke luik, waarin de makelaar als spijtoptant is opgetreden. 'De voetbalbond heeft ook de mogelijkheid gehad om mijn cliënt te aanvaarden als spijtoptant maar heeft dat geweigerd', zegt meester Luyckx. 'Ze heeft dus zelf de twee luiken losgekoppeld. Dat is een zwaard dat langs twee kanten snijdt.'

In een reactie liet de KBVB weten dat de vernietiging van het BAS-vonnis in haar ogen niet betekend dat de schorsing van Veljkovic opgeheven wordt. Het eerdere vonnis van de toenmalige Geschillencommissie Hoger Beroep, dat ook schorsingen oplegde, werd immers niet vernietigd en het hoger beroep tegen dat vonnis moet nu opnieuw behandeld worden door het BAS, aldus de KBVB. 'Ik denk dat het Brussels vonnis zowat het failliet betekent van het BAS', antwoordt meester Luyckx op die argumenten. 'Ik hoor ook dat de samenwerking tussen de KBVB en het BAS eind dit jaar zou stoppen, dus ik denk dat het BAS nog veel zal kunnen doen.'

Timmermans

Ook voormalig KV Mechelen-bestuurder Johan Timmermans reageert tevreden op het vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, zo meldt zijn advocaat, meester Patrick Waeterinckx. 'Dit vonnis vernietigt de beslissing van het BAS dat hem had veroordeeld voor feiten van beweerde matchfixing', klinkt het. 'Deze feiten zijn door mijn cliënt steeds ten stelligste betwist. Daarnaast heeft Johan Timmermans ook altijd benadrukt dat hij noch voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB, noch voor het BAS een eerlijk proces had gekregen waarin rekening werd gehouden met zijn rechten van verdediging.' 'Dat Johan Timmermans geen eerlijk proces heeft gekregen wordt nu vandaag bevestigd door de rechtbank', gaat de advocaat verder. 'Die maakt onder meer gewag van vooringenomenheid, eenzijdigheid gevoerd onderzoek, tussenkomsten zonder wettelijke basis, omkering van de bewijslast, enz ... met als enig doel het vrijwaren van de sportieve kalender. De heer Timmermans reageert dan ook tevreden en opgelucht over deze uitspraak en kijkt de toekomst sereen en met vertrouwen tegemoet.'

Dat meldt Veljkovic' advocaat, meester Kris Luyckx. De schade-eis komt er nadat de Brusselse rechtbank van eerste aanleg het vonnis van het BAS vernietigd heeft waarbij Veljkovic een schorsing van drie jaar kreeg opgelegd voor zijn beweerde rol in de matchfixingzaak rond de wedstrijd KV Mechelen - Waasland-Beveren van maart 2018.Naast Dejan Veljkovic hadden ook spelersmakelaar Walter Mortelmans en Dejan Veljkovic en de Mechelse ex-bestuurders Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en Johan Timmermans een annulatieberoep neergelegd tegen het finale vonnis van het BAS. Van de voormalige Mechelse bestuurders kreeg Vanroy een schorsing van zeven jaar, de overige drie werden tien jaar geschorst. Veljkovic kreeg als makelaar een schorsing van tien jaar opgelegd, Mortelmans mocht een jaar effectief zijn beroep niet uitoefenen. 'Wij hebben altijd gezegd dat meneer Veljkovic niet in een positie was om door het BAS gesanctioneerd te worden', zegt meester Luyckx. 'Het heeft drie jaar geduurd maar we hebben gelijk gekregen. De procedure tegen hem had opgeschort moeten worden, omwille van zijn rol als makelaar maar ook omdat hij als spijtoptant optrad in het strafdossier. Bovendien heeft de Brusselse rechtbank heel duidelijk gezegd dat zijn rechten van verdediging geschonden werden, dat er door de KBVB zoveel druk werd uitgeoefend dat het BAS niet meer onafhankelijk en onpartijdig kon oordelen.' Dejan Veljkovic zal nu zowel van het BAS als van de KBVB een schadevergoeding eisen die kan oplopen in de honderdduizenden, mogelijks zelfs miljoenen euro's, aldus meester Luyckx: 'Mijn cliënt heeft als makelaar altijd legale inkomsten gehad. Dat is hem drie jaar lang onmogelijk gemaakt, in tegenstelling bijvoorbeeld tot meneer Bayat, die wel aan de slag is kunnen blijven. Die schade moet vergoed worden.' Dejan Veljkovic en zijn advocaat koppelen dit tuchtrechtelijke luik van het dossier 'Propere Handen', volledig los van het strafrechtelijke luik, waarin de makelaar als spijtoptant is opgetreden. 'De voetbalbond heeft ook de mogelijkheid gehad om mijn cliënt te aanvaarden als spijtoptant maar heeft dat geweigerd', zegt meester Luyckx. 'Ze heeft dus zelf de twee luiken losgekoppeld. Dat is een zwaard dat langs twee kanten snijdt.' In een reactie liet de KBVB weten dat de vernietiging van het BAS-vonnis in haar ogen niet betekend dat de schorsing van Veljkovic opgeheven wordt. Het eerdere vonnis van de toenmalige Geschillencommissie Hoger Beroep, dat ook schorsingen oplegde, werd immers niet vernietigd en het hoger beroep tegen dat vonnis moet nu opnieuw behandeld worden door het BAS, aldus de KBVB. 'Ik denk dat het Brussels vonnis zowat het failliet betekent van het BAS', antwoordt meester Luyckx op die argumenten. 'Ik hoor ook dat de samenwerking tussen de KBVB en het BAS eind dit jaar zou stoppen, dus ik denk dat het BAS nog veel zal kunnen doen.' Ook voormalig KV Mechelen-bestuurder Johan Timmermans reageert tevreden op het vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, zo meldt zijn advocaat, meester Patrick Waeterinckx. 'Dit vonnis vernietigt de beslissing van het BAS dat hem had veroordeeld voor feiten van beweerde matchfixing', klinkt het. 'Deze feiten zijn door mijn cliënt steeds ten stelligste betwist. Daarnaast heeft Johan Timmermans ook altijd benadrukt dat hij noch voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB, noch voor het BAS een eerlijk proces had gekregen waarin rekening werd gehouden met zijn rechten van verdediging.' 'Dat Johan Timmermans geen eerlijk proces heeft gekregen wordt nu vandaag bevestigd door de rechtbank', gaat de advocaat verder. 'Die maakt onder meer gewag van vooringenomenheid, eenzijdigheid gevoerd onderzoek, tussenkomsten zonder wettelijke basis, omkering van de bewijslast, enz ... met als enig doel het vrijwaren van de sportieve kalender. De heer Timmermans reageert dan ook tevreden en opgelucht over deze uitspraak en kijkt de toekomst sereen en met vertrouwen tegemoet.'