Volgens De Tijd gaf Anderlecht zijn 'definitief akkoord' om in het door Ghelamco te bouwen Eurostadion op Parking C te gaan spelen. 'Alle akkoorden tussen de stad Brussel, Ghelamco en RSC Anderlecht zijn woensdagavond op het Brussels stadhuis meteen ondertekend', aldus de krant vanochtend op haar website.

Navraag door Sport/Voetbalmagazine leert dat dit niet klopt. Anderlecht verklaarde zich slechts akkoord met de vraag van de stad Brussel om de erfpacht aan Ghelamco te gunnen. Dat document lag voor sinds juni, maar Anderlecht ondertekende het toen niet. Onder druk van vooral Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel is het er nu doorgeduwd.

Schadevergoeding

Het gevolg is dat Anderlecht nu juridisch is gebonden aan de keuze voor Ghelamco als bouwer. Bij Ghelamco vreesde men dat Anderlecht met concurrent Besix aan een alternatief stadionplan voor Parking C zou werken. Mocht Anderlecht dat nu doen, zal het een schadevergoeding moeten betalen. Onduidelijk is of Anderlecht hiermee ook formeel afziet van de uitbreiding van het eigen Constant Vanden Stockstadion of de optie van een nieuw stadion op een andere plek dan Parking C.

Over hoe het stadion er moet gaan uitzien, is er helemaal nog geen akkoord. Ghelamco wilde de basisplannen en het stadionconcept mee in het beginselakkoord dat ter tafel lag. De raad van bestuur van Anderlecht keurde die echter af woensdagavond. Daarop werden ze uit de teksten van het beginselakkoord gehaald.

Gunningsprocedure

Nu er eensgezindheid is over de erfpacht, kunnen de onderhandelingen tussen Ghelamco en Anderlecht beginnen. Die zullen in eerste instantie gaan over het stadionconcept en de stadionplannen, en over de lijst met voorwaarden die voor Anderlecht moeten zijn ingevuld. Ook over een aanpassing van de eigendomsstructuren zal nog stevig worden gediscussieerd. Pas als dat allemaal is geregeld, kan er over een contract worden onderhandeld.

In ieder geval kan Ghelamco door het bereikte akkoord over de erfpacht nu de gunningsprocedure bij de Vlaamse overheid opstarten. De beslissing van die Vlaamse overheid en de reacties daarop worden cruciaal. Komt de beslissing later dan begin 2017 of is ze negatief, dan staat er geen stadion tegen 2019 en zal Brussel ook geen speelstad zijn tijdens het EURO 2020.

Volgens De Tijd gaf Anderlecht zijn 'definitief akkoord' om in het door Ghelamco te bouwen Eurostadion op Parking C te gaan spelen. 'Alle akkoorden tussen de stad Brussel, Ghelamco en RSC Anderlecht zijn woensdagavond op het Brussels stadhuis meteen ondertekend', aldus de krant vanochtend op haar website.Navraag door Sport/Voetbalmagazine leert dat dit niet klopt. Anderlecht verklaarde zich slechts akkoord met de vraag van de stad Brussel om de erfpacht aan Ghelamco te gunnen. Dat document lag voor sinds juni, maar Anderlecht ondertekende het toen niet. Onder druk van vooral Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel is het er nu doorgeduwd.Het gevolg is dat Anderlecht nu juridisch is gebonden aan de keuze voor Ghelamco als bouwer. Bij Ghelamco vreesde men dat Anderlecht met concurrent Besix aan een alternatief stadionplan voor Parking C zou werken. Mocht Anderlecht dat nu doen, zal het een schadevergoeding moeten betalen. Onduidelijk is of Anderlecht hiermee ook formeel afziet van de uitbreiding van het eigen Constant Vanden Stockstadion of de optie van een nieuw stadion op een andere plek dan Parking C.Over hoe het stadion er moet gaan uitzien, is er helemaal nog geen akkoord. Ghelamco wilde de basisplannen en het stadionconcept mee in het beginselakkoord dat ter tafel lag. De raad van bestuur van Anderlecht keurde die echter af woensdagavond. Daarop werden ze uit de teksten van het beginselakkoord gehaald.Nu er eensgezindheid is over de erfpacht, kunnen de onderhandelingen tussen Ghelamco en Anderlecht beginnen. Die zullen in eerste instantie gaan over het stadionconcept en de stadionplannen, en over de lijst met voorwaarden die voor Anderlecht moeten zijn ingevuld. Ook over een aanpassing van de eigendomsstructuren zal nog stevig worden gediscussieerd. Pas als dat allemaal is geregeld, kan er over een contract worden onderhandeld.In ieder geval kan Ghelamco door het bereikte akkoord over de erfpacht nu de gunningsprocedure bij de Vlaamse overheid opstarten. De beslissing van die Vlaamse overheid en de reacties daarop worden cruciaal. Komt de beslissing later dan begin 2017 of is ze negatief, dan staat er geen stadion tegen 2019 en zal Brussel ook geen speelstad zijn tijdens het EURO 2020.