Volgens de rechtbank waren de rechten van verdediging ernstig geschonden door de voortvarendheid waarmee het tuchtonderzoek werd gevoerd, en werd de eerlijkheid van het proces opgeofferd aan de eerlijkheid van de voetbalcompetitie. Tegen het vonnis van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg is enkel nog cassatieberoep mogelijk.

Spelersmakelaars Walter Mortelmans en Dejan Veljkovic en de Mechelse ex-bestuurders Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en Johan Timmermans legden elk individueel een annulatieberoep neer tegen het finale vonnis van het BAS. Van de voormalige Mechelse bestuurders kreeg Vanroy een schorsing van zeven jaar, de overige drie werden tien jaar geschorst. Veljkovic kreeg als makelaar een schorsing van tien jaar opgelegd, Mortelmans mocht een jaar effectief zijn beroep niet uitoefenen.

Een arbitrale uitspraak is in principe niet voor beroep vatbaar, maar het gerechtelijk wetboek voorziet in specifieke gevallen wel nog een ultiem reddingsmiddel. Dat kan bijvoorbeeld als de uitspraak in strijd is met de openbare orde, zoals bijvoorbeeld een schending van de rechten van verdediging, of een karige motivering van een arbitragehof.

Dat is ook exact wat de Brusselse rechtbank van eerste aanleg geoordeeld heeft over het vonnis van het BAS, zegt persrechter Els De Breucker: 'De rechtbank heeft vastgesteld dat de rechten van de verdediging, globaal en concreet bekeken, meermaals waren geschonden door de voortvarendheid waarmee de tuchtprocedure werd gevoerd. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het BAS waren door de onaflatende druk van de voetbalbond in het gedrang gekomen.'

'Er werd volgens de rechtbank niet met gelijke wapens gestreden', gaat de persrechter verder. 'De verdediging beschikte niet over voldoende tijd en middelen om weerwerk te bieden. De rechten van de verdediging werden aan de noden van de voetbalwereld ondergeschikt gemaakt, de eerlijkheid van het proces opgeofferd aan de eerlijkheid van de voetbalcompetitie.'

Reactie Voetbalbond: 'Vonnis vernietigt niet alles'

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft kennisgenomen van de twee vonnissen die vrijdag door de rechtbank van eerste aanleg in Brussel werden uitgesproken. 'Dit vonnis vernietigt niet de beslissing in eerste aanleg van de toenmalige Geschillencommissie Hoger Beroep', zo meldt de KBVB.

"'n een eerste vonnis werd de vordering van de heer Mortelmans afgewezen', verklaart de KBVB in een persbericht. 'De heer Mortelmans vorderde een schadevergoeding van de KBVB omdat hij geschorst werd als voetbalmakelaar.' 'In een tweede vonnis heeft de rechtbank van eerste aanleg de beslissing van het BAS geannuleerd. In de beslissing van 17 juli 2019 van het BAS werden schorsingen opgelegd aan de ex-bestuurders van KV Mechelen, de heer Mortelmans en de heer Veljkovic. De rechtbank van eerste aanleg is van oordeel dat het BAS haar beslissing onvoldoende gemotiveerd heeft en de rechten van verdediging van deze partijen niet afdoende werden gerespecteerd.' 'Dit vonnis vernietigt niet de beslissing in eerste aanleg van de toenmalige Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB van 1 juni 2019', aldus de KBVB. 'In deze beslissing werden ook schorsingen opgelegd aan de ex-bestuurders van KV Mechelen, de heer Mortelmans en de heer Veljkovic.' 'Het hoger beroep tegen deze beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB dient aldus opnieuw behandeld te worden door het BAS, waarbij het BAS wellicht rekening zal kunnen houden met het volledige strafdossier "Propere Handen", nu het strafonderzoek in een finale fase is. De KBVB zal het 201 pagina's tellend vonnis verder analyseren en geeft geen verdere commentaar.'

Volgens de rechtbank waren de rechten van verdediging ernstig geschonden door de voortvarendheid waarmee het tuchtonderzoek werd gevoerd, en werd de eerlijkheid van het proces opgeofferd aan de eerlijkheid van de voetbalcompetitie. Tegen het vonnis van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg is enkel nog cassatieberoep mogelijk.Spelersmakelaars Walter Mortelmans en Dejan Veljkovic en de Mechelse ex-bestuurders Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en Johan Timmermans legden elk individueel een annulatieberoep neer tegen het finale vonnis van het BAS. Van de voormalige Mechelse bestuurders kreeg Vanroy een schorsing van zeven jaar, de overige drie werden tien jaar geschorst. Veljkovic kreeg als makelaar een schorsing van tien jaar opgelegd, Mortelmans mocht een jaar effectief zijn beroep niet uitoefenen.Een arbitrale uitspraak is in principe niet voor beroep vatbaar, maar het gerechtelijk wetboek voorziet in specifieke gevallen wel nog een ultiem reddingsmiddel. Dat kan bijvoorbeeld als de uitspraak in strijd is met de openbare orde, zoals bijvoorbeeld een schending van de rechten van verdediging, of een karige motivering van een arbitragehof. Dat is ook exact wat de Brusselse rechtbank van eerste aanleg geoordeeld heeft over het vonnis van het BAS, zegt persrechter Els De Breucker: 'De rechtbank heeft vastgesteld dat de rechten van de verdediging, globaal en concreet bekeken, meermaals waren geschonden door de voortvarendheid waarmee de tuchtprocedure werd gevoerd. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het BAS waren door de onaflatende druk van de voetbalbond in het gedrang gekomen.' 'Er werd volgens de rechtbank niet met gelijke wapens gestreden', gaat de persrechter verder. 'De verdediging beschikte niet over voldoende tijd en middelen om weerwerk te bieden. De rechten van de verdediging werden aan de noden van de voetbalwereld ondergeschikt gemaakt, de eerlijkheid van het proces opgeofferd aan de eerlijkheid van de voetbalcompetitie.'