Voetbalclub Antwerp ontvangt van het Antwerpse stadsbestuur een subsidie van 900.000 euro. Die dient om de renovatie te bekostigen van de hoofdtribune op de Bosuil. De coalitiepartners N-VA, Open VLD en CD&V kregen bij deze beslissing enkel niet de steun van Groen en SP.A, die zich onthielden.

Dat Antwerp deze subsidie krijgt, is geen verrassing. Het schepencollege besliste begin 2014 al om voor de bewuste werken een miljoen euro te voorzien in de begroting van de stad. Dat besluit kwam er kort nadat Antwerp zijn hoofdtribune had moeten sluiten uit veiligheidsoverwegingen.

Beslissing op Valentijn

Hoewel de subsidie aan Antwerp al jaren gepland was, kreeg dit dossier toch nog een verrassende wending. Toen het schepencollege besloot om de subsidie effectief uit te keren, gebeurde dat op een ongewone manier. Voor die beslissing kwam het college speciaal bijeen op 14 februari 2016, op een zondag dus, wat ongebruikelijk is. Die timing had alles te maken met het licentiedossier van Antwerp. Dat moest een dag later worden ingediend. De stad kon het licentiedossier van Antwerp een duw in de rug geven door te stellen dat de beloofde subsidie er nu ook effectief zal komen.

Maar omdat het schepencollege de beslissing op Valentijn plots snel wilde doordrukken, rees er een probleem. Karl Van Borm, de financieel beheerder van de stad, sputterde tegen. Hij moet bij een dergelijke beslissing controleren of de stad geen wetten of reglementen overtreedt. Van Borm zei dat hij onvoldoende tijd kreeg om te checken of de stad de Europese richtlijnen rond staatssteun niet met de voeten trad.

Het schepencollege wilde echter de subsidie per se die dag doordrukken, dus nam het college de beslissing op eigen verantwoordelijkheid, wéér een ongewone gang van zaken. "Als het op een bepaald moment dringend is, moet je kunnen beslissen", reageert Schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA) tegenover Sport/Voetbalmagazine.

Vreemd verhaal

Toch blijft dit een vreemd verhaal. De subsidie hing al twee jaar in de lucht; tijd genoeg dus om de financieel beheerder de wetmatigheid ervan te laten aftoetsen. Op de vraag waarom er niet vroeger een beroep werd gedaan op Van Borm, antwoordt Kennis: "Die Europese staatssteunregeling is complex en niet eenduidig. Ik weet niet of de financieel beheerder in een comfortabelere situatie had gezeten als hij eerder was ingeschakeld."

Het resultaat is nu dat de beslissing van het schepencollege wel een positief element lijkt in het licentiedossier van Antwerp, maar dat rond die 900.000 euro toch nog een vraagteken blijft hangen. Stel dat Europa zou struikelen over deze subsidie, dan zit Antwerp door dit hele verhaal net meer in de nesten. De club wachtte immers niet op de uitkering van de subsidie om de renovatiewerken uit te voeren. De kosten zijn dus gemaakt; de vraag is enkel wie de facturen betaalt.

Veranderde context

Maar Antwerp zal niet wakker liggen van de waas rond deze 900.000 euro. Enige onzekerheid is de club niet vreemd. De afgelopen jaren sleurde de tweedeklasser een torenhoge schuldenberg met zich mee. Dat was een van de redenen waarom het zo lang duurde eer de beloofde subsidie er effectief kwam. Schepen van Sport en notoir Antwerpsupporter Ludo Van Campenhout (N-VA) hield de hele tijd wel vol dat de centen in aantocht waren, maar andere politici vroegen zich af of de stad geen geld in een bodemloze put zou storten. De voorbije jaren was een faillissement op de Bosuil niet denkbeeldig en leek een terugkeer naar de eerste klasse veraf. Daarbovenop zaten er soms vreemde kronkels in het beleid van Antwerp.

Intussen is de context op de Bosuil veranderd. Het vorige clubbestuur vertrok en Patrick Decuyper werd medio 2015 de nieuwe sterke man. Met de hulp van mysterieuze geldschieters zorgde hij al voor kapitaalinjecties, schuldherschikkingen en borgen.

Ook op sportief vlak liggen de kaarten intussen anders: als leider in de tweede klasse heeft Antwerp voor het eerst in meer dan een decennium nog eens uitzicht op een terugkeer naar de eerste klasse. In die context is het niet onlogisch dat de stad steun wil geven aan een vereniging die veel kan betekenen voor de uitstraling van Antwerpen. Overigens vraagt de stad voor deze subsidie ook sociale engagementen van de club in ruil.

Miljoenenclaims

Toch zijn er nog enkele laatste kanttekeningen te maken. De vernieuwing van tribune 1 neemt niet weg dat de rest van de clubinfrastructuur er slecht aan toe is. Mocht de club promoveren, dan is het niet ondenkbaar dat de piste van een volledig nieuw Antwerps voetbalstadion weer op tafel belandt. Mocht zo'n nieuw stadion er komen, dan dient deze 900.000 euro voor een tribune die mogelijk relatief snel weer kan verdwijnen. "Maar als je spreekt over een nieuw stadion, staat dat er niet morgen", zegt Kennis. "Intussen moet je wel op een veilige manier voort."

Een laatste kanttekening is dat een paar grote schuldeisers nog altijd miljoenen euro's van de club willen, met name de familie Mintjens en ex-voorzitter Eddy Wauters. Alleen is niet meer duidelijk in welke mate hun eisen de toekomst van de club nog kunnen hypothekeren. Decuyper wil niet bekendmaken wie de mensen zijn die hem helpen op financieel vlak. Zijn die zo kapitaalkrachtig dat zelfs de miljoenenclaims van Mintjens en Wauters geen gevaar meer vormen voor het voortbestaan van de club? De buitenwereld weet dat niet. Of het stadsbestuur die geheime investeerders wel kent, is onduidelijk.

Voetbalclub Antwerp ontvangt van het Antwerpse stadsbestuur een subsidie van 900.000 euro. Die dient om de renovatie te bekostigen van de hoofdtribune op de Bosuil. De coalitiepartners N-VA, Open VLD en CD&V kregen bij deze beslissing enkel niet de steun van Groen en SP.A, die zich onthielden. Dat Antwerp deze subsidie krijgt, is geen verrassing. Het schepencollege besliste begin 2014 al om voor de bewuste werken een miljoen euro te voorzien in de begroting van de stad. Dat besluit kwam er kort nadat Antwerp zijn hoofdtribune had moeten sluiten uit veiligheidsoverwegingen. Hoewel de subsidie aan Antwerp al jaren gepland was, kreeg dit dossier toch nog een verrassende wending. Toen het schepencollege besloot om de subsidie effectief uit te keren, gebeurde dat op een ongewone manier. Voor die beslissing kwam het college speciaal bijeen op 14 februari 2016, op een zondag dus, wat ongebruikelijk is. Die timing had alles te maken met het licentiedossier van Antwerp. Dat moest een dag later worden ingediend. De stad kon het licentiedossier van Antwerp een duw in de rug geven door te stellen dat de beloofde subsidie er nu ook effectief zal komen. Maar omdat het schepencollege de beslissing op Valentijn plots snel wilde doordrukken, rees er een probleem. Karl Van Borm, de financieel beheerder van de stad, sputterde tegen. Hij moet bij een dergelijke beslissing controleren of de stad geen wetten of reglementen overtreedt. Van Borm zei dat hij onvoldoende tijd kreeg om te checken of de stad de Europese richtlijnen rond staatssteun niet met de voeten trad. Het schepencollege wilde echter de subsidie per se die dag doordrukken, dus nam het college de beslissing op eigen verantwoordelijkheid, wéér een ongewone gang van zaken. "Als het op een bepaald moment dringend is, moet je kunnen beslissen", reageert Schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA) tegenover Sport/Voetbalmagazine.Toch blijft dit een vreemd verhaal. De subsidie hing al twee jaar in de lucht; tijd genoeg dus om de financieel beheerder de wetmatigheid ervan te laten aftoetsen. Op de vraag waarom er niet vroeger een beroep werd gedaan op Van Borm, antwoordt Kennis: "Die Europese staatssteunregeling is complex en niet eenduidig. Ik weet niet of de financieel beheerder in een comfortabelere situatie had gezeten als hij eerder was ingeschakeld."Het resultaat is nu dat de beslissing van het schepencollege wel een positief element lijkt in het licentiedossier van Antwerp, maar dat rond die 900.000 euro toch nog een vraagteken blijft hangen. Stel dat Europa zou struikelen over deze subsidie, dan zit Antwerp door dit hele verhaal net meer in de nesten. De club wachtte immers niet op de uitkering van de subsidie om de renovatiewerken uit te voeren. De kosten zijn dus gemaakt; de vraag is enkel wie de facturen betaalt. Maar Antwerp zal niet wakker liggen van de waas rond deze 900.000 euro. Enige onzekerheid is de club niet vreemd. De afgelopen jaren sleurde de tweedeklasser een torenhoge schuldenberg met zich mee. Dat was een van de redenen waarom het zo lang duurde eer de beloofde subsidie er effectief kwam. Schepen van Sport en notoir Antwerpsupporter Ludo Van Campenhout (N-VA) hield de hele tijd wel vol dat de centen in aantocht waren, maar andere politici vroegen zich af of de stad geen geld in een bodemloze put zou storten. De voorbije jaren was een faillissement op de Bosuil niet denkbeeldig en leek een terugkeer naar de eerste klasse veraf. Daarbovenop zaten er soms vreemde kronkels in het beleid van Antwerp.Intussen is de context op de Bosuil veranderd. Het vorige clubbestuur vertrok en Patrick Decuyper werd medio 2015 de nieuwe sterke man. Met de hulp van mysterieuze geldschieters zorgde hij al voor kapitaalinjecties, schuldherschikkingen en borgen. Ook op sportief vlak liggen de kaarten intussen anders: als leider in de tweede klasse heeft Antwerp voor het eerst in meer dan een decennium nog eens uitzicht op een terugkeer naar de eerste klasse. In die context is het niet onlogisch dat de stad steun wil geven aan een vereniging die veel kan betekenen voor de uitstraling van Antwerpen. Overigens vraagt de stad voor deze subsidie ook sociale engagementen van de club in ruil.Toch zijn er nog enkele laatste kanttekeningen te maken. De vernieuwing van tribune 1 neemt niet weg dat de rest van de clubinfrastructuur er slecht aan toe is. Mocht de club promoveren, dan is het niet ondenkbaar dat de piste van een volledig nieuw Antwerps voetbalstadion weer op tafel belandt. Mocht zo'n nieuw stadion er komen, dan dient deze 900.000 euro voor een tribune die mogelijk relatief snel weer kan verdwijnen. "Maar als je spreekt over een nieuw stadion, staat dat er niet morgen", zegt Kennis. "Intussen moet je wel op een veilige manier voort."Een laatste kanttekening is dat een paar grote schuldeisers nog altijd miljoenen euro's van de club willen, met name de familie Mintjens en ex-voorzitter Eddy Wauters. Alleen is niet meer duidelijk in welke mate hun eisen de toekomst van de club nog kunnen hypothekeren. Decuyper wil niet bekendmaken wie de mensen zijn die hem helpen op financieel vlak. Zijn die zo kapitaalkrachtig dat zelfs de miljoenenclaims van Mintjens en Wauters geen gevaar meer vormen voor het voortbestaan van de club? De buitenwereld weet dat niet. Of het stadsbestuur die geheime investeerders wel kent, is onduidelijk.