Het grootste nieuws is: het plan voorziet in een echt voetbalstadion (van 15.000 toeschouwers met daarin ook een staantribune) en dus los ervan een multifunctioneel gebouw van 55.000 vierkante meter dat plaats kan bieden aan maakateliers, toonzalen, horecabedrijven, recreatie en kantoren. Er is ook nog ruimte voor eventuele inplanting van een hotel. Tussen het stadion en het multifunctionele gebouw komt er een groot plein met een vijver. Met onder meer een stalling voor zo'n 2500 fietsen in het stadion en ook nog een voor 700 fietsen op een ...

Het grootste nieuws is: het plan voorziet in een echt voetbalstadion (van 15.000 toeschouwers met daarin ook een staantribune) en dus los ervan een multifunctioneel gebouw van 55.000 vierkante meter dat plaats kan bieden aan maakateliers, toonzalen, horecabedrijven, recreatie en kantoren. Er is ook nog ruimte voor eventuele inplanting van een hotel. Tussen het stadion en het multifunctionele gebouw komt er een groot plein met een vijver. Met onder meer een stalling voor zo'n 2500 fietsen in het stadion en ook nog een voor 700 fietsen op een andere locatie, zal het volgens burgemeester Vincent Van Quickenborne het meest fietsvriendelijke voetbalstadion van het land worden. Naast de ongeveer 2400 parkeerplaatsen van de al op de site gevestigde bedrijven, zal er nog een parking voor zo'n 900 wagens gecreëerd worden.De Kortrijkse burgemeester benadrukte nogmaals dat de stad wel zal blijven faciliteren, maar niet zal meebetalen 'aan de stenen van het stadion noch aan die van het multifunctionele gebouw'. Hij herhaalde ook dat het stadsbestuur er geen retail zal toelaten, winkels die een bedreiging vormen voor het stadscentrum.De kostprijs van het voetbalstadion wordt geschat op 40 à 50 miljoen euro, exclusief de prijs voor de grond en de parking. Opvallend: eigenaar Vincent Tan was niet aanwezig op de persvoorstelling en ook zijn rechterhand en KVK-CEO Ken Choo ontbrak.Op de vorige persconferentie over het stadiondossier, eind oktober 2017, was de Maleisische miljardair er wel en toen legde hij de bal heel expliciet bij de burgemeester en het stadsbestuur . Hij gaf aan dat hij alleen zou investeren in het stadion indien er aan bepaalde vereisten en noden zou voldaan worden. Aan de geldende voorwaarden, met betrekking tot de concurrentie met het winkelcentrum in de stadskern, maakte hij zich blijkbaar zorgen over de rentabiliteit van zijn eventuele investering. Dus is de grote vraag: wat doet Tan?KV Kortrijkvoorzitter Joseph Allijns: 'Ik denk wel dat dit project de eigenaar ruimte biedt om te participeren, maar we zullen zien.'Burgemeester Vincent Van Quickenborne: 'De planning is dat het masterplan tegen het einde van het jaar afgerond wordt. Daarna wordt er een PPS opgestart, een Publiek-Private Samenwerking. Ik denk wel dat je kunt stellen dat de eigenaar van de club, meneer Tan, daarvoor in aanmerking komt, als hij dat zou willen én als hij voldoet aan de voorwaarden van de PPS. Of het een andere projectontwikkelaar kan zijn? Dat moet dan bekeken worden.'De persconferentie werd besloten met de conclusie dat er nog altijd heel wat werk te doen is, maar dat de hoop en het vertrouwen aanwezig zijn dat het mooie project gerealiseerd zal kunnen worden. Kortom: er is een plan, maar nog geen poen.