'In eerste instantie willen we zeggen dat we het appreciëren dat Beerschot de tenlasteleggingen niet betwist en de competitie op een normale manier wil laten doorgaan', begon Ledure. 'Er zijn meer dan voldoende feiten in deze zaak. De Beerschot-fans hebben voor ongeregeldheden gezorgd vorige zondag. De club heeft dat ook erkend, zich gedistantieerd en zich geëxcuseerd. In de rapporten na de wedstrijd staat nergens dat Union schuld zou treffen. De veiligheid wordt als voldoende beschreven.' 'Ik wil nog toevoegen dat we voor de wedstrijd Beerschot hebben gevraagd om meer stewards mee te brengen', aldus Ledure. 'Daar is de club niet op ingegaan. De ordediensten hadden eerder ook al geweigerd 1000 bezoekende supporters toe te staan. Het waren er uiteindelijk 500.' Union heeft dit duel terdege voorbereid, maar is helaas het slachtoffer geworden van enkelingen die misschien hun plaats niet hebben naast een voetbalveld. Union heeft een uitstekende reputatie. We zijn een familiale club. Er zijn geen provocaties geweest. De club is nog altijd gechoqueerd.'

De advocaat van de Unionisten eindigde met een dankwoord. 'Ik wil mijn dank uitspreken aan de bevoegde instanties. Dan heb ik het over scheidsrechter Alexandre Boucaut, match delegate Kris Bellon en de ordehandhavingsdiensten. Door hun accuraat optreden is erger vermeden. Een totale veldbestorming of een paniekreactie bij het Union-publiek had gekund. De politiecommissaris heeft in eer en geweten beslist de wedstrijd stop te zetten omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden.'

'In eerste instantie willen we zeggen dat we het appreciëren dat Beerschot de tenlasteleggingen niet betwist en de competitie op een normale manier wil laten doorgaan', begon Ledure. 'Er zijn meer dan voldoende feiten in deze zaak. De Beerschot-fans hebben voor ongeregeldheden gezorgd vorige zondag. De club heeft dat ook erkend, zich gedistantieerd en zich geëxcuseerd. In de rapporten na de wedstrijd staat nergens dat Union schuld zou treffen. De veiligheid wordt als voldoende beschreven.' 'Ik wil nog toevoegen dat we voor de wedstrijd Beerschot hebben gevraagd om meer stewards mee te brengen', aldus Ledure. 'Daar is de club niet op ingegaan. De ordediensten hadden eerder ook al geweigerd 1000 bezoekende supporters toe te staan. Het waren er uiteindelijk 500.' Union heeft dit duel terdege voorbereid, maar is helaas het slachtoffer geworden van enkelingen die misschien hun plaats niet hebben naast een voetbalveld. Union heeft een uitstekende reputatie. We zijn een familiale club. Er zijn geen provocaties geweest. De club is nog altijd gechoqueerd.'De advocaat van de Unionisten eindigde met een dankwoord. 'Ik wil mijn dank uitspreken aan de bevoegde instanties. Dan heb ik het over scheidsrechter Alexandre Boucaut, match delegate Kris Bellon en de ordehandhavingsdiensten. Door hun accuraat optreden is erger vermeden. Een totale veldbestorming of een paniekreactie bij het Union-publiek had gekund. De politiecommissaris heeft in eer en geweten beslist de wedstrijd stop te zetten omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden.'