De Voetbalwet, in 1998 ingevoerd om hooliganisme tijdens het EK 2000 in ons land aan te pakken, regelt de veiligheid bij voetbalwedstrijden. De aanpassingen beogen onder meer een gedragsverandering door preventie en zelfregulering. Ook wordt het toepassingsgebied uitgebreid.
...