'De KBVB heeft de afgelopen maanden met diverse partijen overleg gepleegd over de toestand van de gastarbeiders in Qatar', klinkt het in de mededeling. 'Uit deze gesprekken kwam een grote nood aan accurate informatie naar voren alsook de wil om samen werk te maken van duurzame verbeteringen.

'Om die reden heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond op woensdag 25 augustus 2021 voor het eerst een informatie- en overlegplatform over Qatar opgezet. Hiervoor werden Wereldvoetbalbond FIFA, mensenrechtenorganisaties Amnesty International Vlaanderen (AIVL) en Amnesty International Belgique Francophone (AIBF) en de vakbonden ACVBIE en ABVV Bouw uitgenodigd om rond de tafel te gaan.

'Alle leden van het platform willen hun verschillende inzichten en expertises bundelen, informatie met elkaar delen en samen hun bezorgdheden over de leef- en werkomstandigheden van alle medewerkers die betrokken zijn bij het WK (bouw, diensten, veiligheid) bespreken.

'Daarnaast willen ze er samen over waken dat het voetbal een blijvende en duurzame katalysator is voor verandering in Qatar en het Midden-Oosten op vlak van mensenrechten en leef- en werkomstandigheden voor alle bevolkingsgroepen.'

Bezorgd

'Het doel van dit platform is om de situatie en de grote bezorgdheden over de leef- en werkomstandigheden van de gastarbeiders in Qatar met elkaar te bespreken, om correcte informatie over de verschillende actuele thema's zoals arbeidsomstandigheden en mensenrechten te verzamelen en beschikbaar te stellen en om samen werk te maken van duurzame veranderingen in de regio', zegt Peter Bossaert, CEO van de KBVB.

'Alle partijen zijn het erover eens dat Qatar de voorbije jaren een aantal belangrijke stappen heeft gezet die de situatie van de gastarbeiders in het land zouden moeten verbeteren. Zo is er eind 2020 een nieuwe arbeidswet aangenomen die enkele belangrijke elementen van het Kafala-systeem, een vorm van modern lijfeigenschap, afschaft, al blijven er perfide aspecten bestaan.

'Maar er blijft nog veel werk aan de winkel op verschillende vlakken. We zijn ervan overtuigd dat de organisatie van het WK als hefboom kan dienen voor verdere verandering. We moeten ervoor zorgen dat de nieuwe arbeidswetgeving geen dode letter blijft en op het terrein wordt toegepast, ook na afloop van het WK.

'Verder willen we niet alleen focussen op het lot van gastarbeiders in de bouw (van stadions), maar ook op de zovele mensen die werkzaam zijn als hotel- en huispersoneel, chauffeurs of veiligheidsmedewerkers. Hun rechten zetten we op de agenda.

'We willen er voor zorgen dat na het toernooi het voetbal een blijvende en duurzame rol kan spelen in de regio. Dat is ook wat FIFA wil en zij zijn trouwens zelf vragende partij om met alle betrokken partijen samen voor veranderingen te zorgen.'

'De KBVB heeft de afgelopen maanden met diverse partijen overleg gepleegd over de toestand van de gastarbeiders in Qatar', klinkt het in de mededeling. 'Uit deze gesprekken kwam een grote nood aan accurate informatie naar voren alsook de wil om samen werk te maken van duurzame verbeteringen. 'Om die reden heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond op woensdag 25 augustus 2021 voor het eerst een informatie- en overlegplatform over Qatar opgezet. Hiervoor werden Wereldvoetbalbond FIFA, mensenrechtenorganisaties Amnesty International Vlaanderen (AIVL) en Amnesty International Belgique Francophone (AIBF) en de vakbonden ACVBIE en ABVV Bouw uitgenodigd om rond de tafel te gaan. 'Alle leden van het platform willen hun verschillende inzichten en expertises bundelen, informatie met elkaar delen en samen hun bezorgdheden over de leef- en werkomstandigheden van alle medewerkers die betrokken zijn bij het WK (bouw, diensten, veiligheid) bespreken. 'Daarnaast willen ze er samen over waken dat het voetbal een blijvende en duurzame katalysator is voor verandering in Qatar en het Midden-Oosten op vlak van mensenrechten en leef- en werkomstandigheden voor alle bevolkingsgroepen.''Het doel van dit platform is om de situatie en de grote bezorgdheden over de leef- en werkomstandigheden van de gastarbeiders in Qatar met elkaar te bespreken, om correcte informatie over de verschillende actuele thema's zoals arbeidsomstandigheden en mensenrechten te verzamelen en beschikbaar te stellen en om samen werk te maken van duurzame veranderingen in de regio', zegt Peter Bossaert, CEO van de KBVB. 'Alle partijen zijn het erover eens dat Qatar de voorbije jaren een aantal belangrijke stappen heeft gezet die de situatie van de gastarbeiders in het land zouden moeten verbeteren. Zo is er eind 2020 een nieuwe arbeidswet aangenomen die enkele belangrijke elementen van het Kafala-systeem, een vorm van modern lijfeigenschap, afschaft, al blijven er perfide aspecten bestaan. 'Maar er blijft nog veel werk aan de winkel op verschillende vlakken. We zijn ervan overtuigd dat de organisatie van het WK als hefboom kan dienen voor verdere verandering. We moeten ervoor zorgen dat de nieuwe arbeidswetgeving geen dode letter blijft en op het terrein wordt toegepast, ook na afloop van het WK. 'Verder willen we niet alleen focussen op het lot van gastarbeiders in de bouw (van stadions), maar ook op de zovele mensen die werkzaam zijn als hotel- en huispersoneel, chauffeurs of veiligheidsmedewerkers. Hun rechten zetten we op de agenda. 'We willen er voor zorgen dat na het toernooi het voetbal een blijvende en duurzame rol kan spelen in de regio. Dat is ook wat FIFA wil en zij zijn trouwens zelf vragende partij om met alle betrokken partijen samen voor veranderingen te zorgen.'