'De BFFA is tevreden dat de profclubs unaniem het voorstel van hun expertenpanel hebben goedgekeurd. Dat alle neuzen in dezelfde richting staan, zal een ware hulp blijken in de transformatie van de aanbevelingen in echte regelgeving. Er is nog een lange weg af te leggen', schrijven voorzitter Jesse De Preter en zijn CEO Nenad Petrovic in een officiële reactie. 'Ook de BFFA onderstreepte de voordelen van een clearinghouse en wees op het belang om een belangenconflict te vermijden door het onderscheid te maken tussen het mandaat van een speler en het mandaat van een club. We zijn heel tevreden dat beide elementen opgenomen zijn in de aanbevelingen.' 'De Pro League heeft duidelijk de beste intenties, maar om alles in de praktijk te brengen zijn gedetailleerde regels nodig', aldus de BFFA, die oproept om in dialoog te blijven gaan met alle belanghebbende stakeholders.

Strikt legaal genomen ziet de BFFA ook wel een aantal problemen. Zo zijn er een aantal zaken waarvoor de Pro League niet bevoegd is. Zo wil de Pro League dat enkel de spelers nog commissies betalen aan de makelaars. 'De BFFA is het ermee eens dat het systeem grondig aangepakt moet worden, maar die materie behoort de Gewestregeringen toe. De BFFA heeft met de regio's al verschillende keren van gedachten gewisseld over dit thema.'

Ook de zogenoemde 'cool off-periode' is Gewestmaterie, zegt de BFFA. 'De FIFA is op dit moment alle regelgeving omtrent makelaars aan het herbekijken en zal zelf de komende maanden een nieuw wetgevend kader voorstellen. Het is opvallend dat de Pro League met die werkzaamheden geen rekening houdt, aangezien sommige aanbevelingen rechtstreeks te maken hebben met de FIFA-regels. Het zou efficiënter zijn om dat wel te doen.'

'We verwelkomen de aanbevelingen van de Pro League als een eerste stap in een lang proces', concluderen De Preter en Petrovic, die pleiten om een werkgroep op te richten. 'Met daarin vertegenwoordigers van de Pro League, de BFFA, de regeringen en Sporta om de goedbedoelde aanbevelingen in wetten te gieten.'

'De BFFA is tevreden dat de profclubs unaniem het voorstel van hun expertenpanel hebben goedgekeurd. Dat alle neuzen in dezelfde richting staan, zal een ware hulp blijken in de transformatie van de aanbevelingen in echte regelgeving. Er is nog een lange weg af te leggen', schrijven voorzitter Jesse De Preter en zijn CEO Nenad Petrovic in een officiële reactie. 'Ook de BFFA onderstreepte de voordelen van een clearinghouse en wees op het belang om een belangenconflict te vermijden door het onderscheid te maken tussen het mandaat van een speler en het mandaat van een club. We zijn heel tevreden dat beide elementen opgenomen zijn in de aanbevelingen.' 'De Pro League heeft duidelijk de beste intenties, maar om alles in de praktijk te brengen zijn gedetailleerde regels nodig', aldus de BFFA, die oproept om in dialoog te blijven gaan met alle belanghebbende stakeholders. Strikt legaal genomen ziet de BFFA ook wel een aantal problemen. Zo zijn er een aantal zaken waarvoor de Pro League niet bevoegd is. Zo wil de Pro League dat enkel de spelers nog commissies betalen aan de makelaars. 'De BFFA is het ermee eens dat het systeem grondig aangepakt moet worden, maar die materie behoort de Gewestregeringen toe. De BFFA heeft met de regio's al verschillende keren van gedachten gewisseld over dit thema.' Ook de zogenoemde 'cool off-periode' is Gewestmaterie, zegt de BFFA. 'De FIFA is op dit moment alle regelgeving omtrent makelaars aan het herbekijken en zal zelf de komende maanden een nieuw wetgevend kader voorstellen. Het is opvallend dat de Pro League met die werkzaamheden geen rekening houdt, aangezien sommige aanbevelingen rechtstreeks te maken hebben met de FIFA-regels. Het zou efficiënter zijn om dat wel te doen.' 'We verwelkomen de aanbevelingen van de Pro League als een eerste stap in een lang proces', concluderen De Preter en Petrovic, die pleiten om een werkgroep op te richten. 'Met daarin vertegenwoordigers van de Pro League, de BFFA, de regeringen en Sporta om de goedbedoelde aanbevelingen in wetten te gieten.'