'Jochen De Coene zal enerzijds het bestaande team versterken en anderzijds een coördinerende rol op zich nemen omtrent alles wat betreft het medische en fysieke binnen de club, zowel A- en B-elftal als jeugd.'
...