'Jochen De Coene zal enerzijds het bestaande team versterken en anderzijds een coördinerende rol op zich nemen omtrent alles wat betreft het medische en fysieke binnen de club, zowel A- en B-elftal als jeugd.'
...

'Jochen De Coene zal enerzijds het bestaande team versterken en anderzijds een coördinerende rol op zich nemen omtrent alles wat betreft het medische en fysieke binnen de club, zowel A- en B-elftal als jeugd.' Het perscommuniqué van Antwerp deed op Neerpede de nodige wenkbrauwen fronsen. Niet het minst omdat er op Anderlecht grote vragen rezen over zijn competenties als departementshoofd van een medische cel. De Coene werd in augustus 2009 door Herman Van Holsbeeck binnengehaald en werkte zich op tot Head of medical and fysical department op Anderlecht. Hoewel De Coene slechts kinesist van opleiding is, had hij de leiding over de dokters, waakte hij over de budgetten en moest hij het loon van het medisch personeel bepalen. In die functie moest hij ook de medische begeleiding van de jeugdploegen organiseren. Maar sinds zijn aanstelling werd hij zelden of nooit op de academie, het zenuwcentrum van het opleidingscentrum, gespot. Op Neerpede wordt gezegd dat hij zich naar de top van de medische dienst kon manoeuvreren dankzij zijn nauwe banden met Van Holsbeeck en Alexandre Van Damme, de topman van AB InBev met wie hij regelmatig ging joggen. De Coene kon zich goed verkopen en werd aan de Neerpedestraat monsieur Téléphone genoemd. Toen hij lucht kreeg van de nakende overname van Marc Coucke heeft hij meteen Luc Devroe gebeld om zijn eigen positie veilig te stellen. De periode van De Coene op Anderlecht ging ook gepaard met een ongewoon groot personeelsverloop binnen de medische staf met het vertrek van dokters ( Roger Bunnens, Peter Wieme, Kris Vollon, Leo Groenweghe), kinesisten ( Tim Vollon, Koen Walravens, Marc Walravens), osteopaten ( Luc Ailliet) en physical coaches ( Eric D'Haeseleer, Mauro Innaurato, Jurgen Segers) en een handvol andere stafleden. Minstens een half dozijn ontslagen worden rechtstreeks toegeschreven aan De Coene. Aan inkomende zijde wierf hij onder meer een osteopaat aan die nog niet afgestudeerd was.De afgelopen maanden werd De Coene nauwlettend in de gaten gehouden en volgens goed ingelichte bronnen kwamen daarbij bedenkelijke constructies aan het licht. Zo kocht De Coene het kinémateriaal bijna uitsluitend bij dezelfde leverancier, Tendim in Kontich, waarvan de zaakvoerder iemand is uit zijn eigen entourage. De uitgaves voor het materiaal stegen exponentieel en sommige bestellingen kwamen nooit aan op de club. Uit facturen zou bijvoorbeeld blijken dat De Coene twee fietsen met een waarde van 5000 euro kocht met geld van de club en die rechtstreeks op zijn domicilie liet leveren. De Coene zou ook massagetoestellen besteld hebben en die nadien doorverkocht hebben aan spelers. Een tijdje geleden verhandelde hij een ijsmachine aan een speler voor 4000 euro terwijl de catalogusprijs de helft minder bedroeg. Het bezwarende dossier kwam bij de boekhouder terecht en daarna werd CEO Jo Van Biesbroeck op de hoogte gebracht. Vervolgens werd De Coene gedwongen om zijn ontslagbrief te tekenen. In theorie kan Anderlecht een klacht indienen tegen zijn ex-werknemer, maar tot afgelopen weekend was het dat niet van plan. In een korte reactie laat Decoene weten dat hij op eigen initiatief vertrokken is bij Anderlecht en niet ontslagen werd voor de hierboven vermelde feiten. 'Alles wat nu achter mijn rug wordt verteld, heeft alles met afgunst en jaloezie te maken. Ik draag Anderlecht nog een warm hart toe, maar het is een afgesloten hoofdstuk', aldus De Coene.