Jacques Rogge was IOC-voorzitter van 2001 tot 2013. Momenteel is hij erevoorzitter van de olympische beweging. Als VN-ambassadeur zal Rogge proberen de sport bij jonge vluchtelingen als een instrument voor vrede, verzoening, veiligheid, gezondheid, onderwijs en gendergelijkheid te promoten. Volgens schattingen van de VN bevinden wereldwijd meer dan 44 miljoen mensen zich in een situatie van gedwongen verplaatsing, het hoogste aantal sinds het midden van de jaren 1990. Meer dan elf miljoen vluchtelingen hebben hun geboorteland verlaten. Volgens de VN worden jongeren het hardst door zo een situatie getroffen. Ban Ki-Moon en Thomas Bach, de opvolger van Rogge als IOC-voorzitter, waren maandag de belangrijkste sprekers in New York. Zij tekenden een protocolakkoord tussen hun beide organisaties, dat stelt dat sport als instrument voor vrede en ontwikkeling gebruikt zal worden. "Met dit akkoord willen we onze samenwerking naar een hoger niveau tillen. Samen streven we naar een betere wereld", klonk het na de ondertekening. . (Belga)

Jacques Rogge was IOC-voorzitter van 2001 tot 2013. Momenteel is hij erevoorzitter van de olympische beweging. Als VN-ambassadeur zal Rogge proberen de sport bij jonge vluchtelingen als een instrument voor vrede, verzoening, veiligheid, gezondheid, onderwijs en gendergelijkheid te promoten. Volgens schattingen van de VN bevinden wereldwijd meer dan 44 miljoen mensen zich in een situatie van gedwongen verplaatsing, het hoogste aantal sinds het midden van de jaren 1990. Meer dan elf miljoen vluchtelingen hebben hun geboorteland verlaten. Volgens de VN worden jongeren het hardst door zo een situatie getroffen. Ban Ki-Moon en Thomas Bach, de opvolger van Rogge als IOC-voorzitter, waren maandag de belangrijkste sprekers in New York. Zij tekenden een protocolakkoord tussen hun beide organisaties, dat stelt dat sport als instrument voor vrede en ontwikkeling gebruikt zal worden. "Met dit akkoord willen we onze samenwerking naar een hoger niveau tillen. Samen streven we naar een betere wereld", klonk het na de ondertekening. . (Belga)