Verbetenheid en, zo vonden zijn critici, een zekere arrogantie kenmerkten de renner Bernard Hinault. Voor wie te jong is om de Das in zijn glorie te kennen, trok Hennie Kuiper deze vergelijking: 'Elke kampioen is anders, maar Lance Armstrong en Bernard Hinault hebben veel met elkaar gemeen. Die nijd in de ogen, die gedrevenheid, die koppigheid, het lef om tegen alles en iedereen in te gaan. Ze konden iets afdwingen zonder zelfs maar te trappen. Dat is weinigen gegeven.' Ongetwijfeld gruwt Hinault van die omschrijving. Sinds de val van Armstrong staat de Das vooraan om de Amerikaan af te branden. Omdat hij zichzelf in hem herkende? Van Armstrong is geweten dat hij de concurrentie afdreigde wanneer men uit de pas liep. Hinault verkocht de jonge Joël Pelier een klap met een fietspomp toen die demarreerde op een moment dat de Das niet zinde. De Tourdirectie liet begaan. Le Patron was onaantastbaar.
...