'Na kennis te hebben genomen van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, van de evoluties van de covid-19-toestand en de beslissingen van de overheden op lokaal, provinciaal en regionaal vlak, hebben de basketbalfederaties AWBB, Basketball Belgium en Basketbal Vlaanderen overlegd en beslist om enkel in veilige omstandigheden te sporten en een coherente aanpak voor alle actoren van de Belgische basketbalgemeenschap uit te werken", klinkt het in een gezamenlijk persbericht.

De competities zullen ten vroegste in het weekend van 2 tot 4 oktober opgestart worden, zodat een redelijke voorbereidingsperiode van minimum vier weken kan gegarandeerd worden. Trainingen en stages zijn onderworpen aan de toestemming van de lokale autoriteiten en mits inachtneming van de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.

'Na kennis te hebben genomen van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, van de evoluties van de covid-19-toestand en de beslissingen van de overheden op lokaal, provinciaal en regionaal vlak, hebben de basketbalfederaties AWBB, Basketball Belgium en Basketbal Vlaanderen overlegd en beslist om enkel in veilige omstandigheden te sporten en een coherente aanpak voor alle actoren van de Belgische basketbalgemeenschap uit te werken", klinkt het in een gezamenlijk persbericht. De competities zullen ten vroegste in het weekend van 2 tot 4 oktober opgestart worden, zodat een redelijke voorbereidingsperiode van minimum vier weken kan gegarandeerd worden. Trainingen en stages zijn onderworpen aan de toestemming van de lokale autoriteiten en mits inachtneming van de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.