Achtergrond: wie zijn ‘vier wijzen’ die gunsttarieven in Belgische profvoetbal moeten aanpakken?

Michel Maus © BELGAIMAGE

Nu hun (para)fiscale gunstregimes écht op het kapblok liggen, proberen de voetbalclubs met de hulp van ‘experten’ te redden wat er nog te redden valt.

Op vraag van de Pro League, de vereniging van profvoetbalclubs, zoekt een zogenaamd expertenpanel antwoorden op de malversaties die het gerecht blootlegt in het Propere Handendossier. Professor fiscaal recht Michel Maus en SP.A-politicus Johan Vande Lanotte hebben onder meer een clearinghouse voorgesteld dat onder controle zou komen van de Federale Overheidsdienst Financiën. Dat werd dinsdag unaniem goedgekeurd door de Pro League. Vanaf de zomer van 2020 zouden alle transferbetalingen langs daar moeten passeren. Maus en Vande Lanotte worden in hun brainstorming bijgestaan door gokexpert Karl Dhont en ex-basketter Tomas Van Den Spiegel, die nu als CEO van Flanders Classics wielerwedstrijden mee organiseert.

Het Propere Handendossier, dat vooral draait rond wantoestanden bij transfers en contracten, raakte bekend in oktober 2018. Toch werden Maus en co pas vorige maand aangesteld. Toen kreeg de Pro League in de gaten dat een brede politieke coalitie écht wil snoeien in de (para)fiscale voordelen van de topsportsector, zoals de lage sociale bijdragen. In deze tijden van budgettaire krapte blijven mensen in het voetbalmilieu miljoenen opstrijken. In dat wereldje zijn geen – of toch minder -gunstregimes nodig, luidt de redenering, zéker als men er zijn zaakjes niet op orde kan houden. De voetbaltop repliceert dat die voordelen essentieel zijn voor de concurrentiële positie van het Belgische profvoetbal.

Toen vlak na het bekendraken van het Propere Handendossier de gunstregimes een eerste keer in het vizier kwamen, wilden de profclubs gauw de indruk wekken dat ze adequaat zouden reageren op het schandaal. Ze kwamen aandraven met een eerste ‘ Expert Group‘ die nieuwe makelaarsregels zou bedenken. Dat gaf echter meteen blijk van een gebrek aan zelfkritiek. In het Propere Handenschandaal hebben immers niet alleen tussenpersonen boter op het hoofd, maar ook veel clubs. Bovendien bleek dat Pierre François, de CEO van de Pro League, zelf in die eerste groep ging zetelen, samen met Melchior Wathelet (cdH), ex-vicepremier en ex-rechter bij het Europees Hof van Justitie. Ondanks hun berg juridische bagage kwamen zij met wilde voorstellen die van de Mededingingsautoriteit een voorspelbare njet kregen. Hun herwerkte voorstellen, waarvoor de Mededingingsautoriteit wél groen licht gaf, ogen dan weer magertjes. Wel stelden ook zij al een clearinghouse voor, maar bij hen bleef onduidelijk wie dat zou superviseren.

‘Pro bono’

De aanpak van die eerste werkgroep volstond niet om het dossier van de politieke agenda te krijgen. Dat lukte ook niet met het weinig verregaande zoenoffer dat de Pro League zelf deed over het inkrimpen van de gunstmaatregelen. Pas na heel die voorgeschiedenis toonden de profclubs zich bereid om ook van hun kant wat sérieux in het debat te pompen, met Vande Lanotte en Maus.

Velen verraste het dat Maus met de Pro League in zee ging. In 2007 verdedigde hij als advocaat wel al eens enkele profclubs, maar over hun (para)fiscale voordelen liet hij zich altijd kritisch uit. Toch vloekt dat niet met zijn huidige rol, vindt Maus, want: ‘We werken onafhankelijk en pro bono.’ Volgens hem zal de Pro League niet met al zijn voorstellen blij zijn.

Het opduiken van Vande Lanotte, die via KV Oostende in dit dossier sprong, lag meer voor de hand. In zijn thuisstad zit hij mee achter basketbalclub Oostende. Ook die zou lijden onder het afschaffen van de gunstregimes. Bovendien heeft de ex-vicepremier ervaring met de materie. Dat clubs tachtig procent van hun bedrijfsvoorheffing niet moeten doorstorten naar de staat, danken ze aan een manoeuvre van Vande Lanotte in 2008. ‘ So be it‘, zegt zijn partijgenoot Joris Vandenbroucke, die op dit moment namens SP.A dit dossier trekt. ‘Nu werkt Vande Lanotte in opdracht van de Pro League en ben ík verkozene. Als parlementsleden hebben we alle vrijheid om wel of geen rekening te houden met de nota van de experten.’

Johan Vande Lanotte
Johan Vande Lanotte© BELGAIMAGE
Karl Dhont
Karl Dhont© Karl Dhont
Tomas Van Den Spiegel
Tomas Van Den Spiegel© BELGAIMAGE