Actieplan ‘Samen voor veilig voetbal’ moet einde maken aan incidenten met hooligans in stadions

© Belga Image

De Pro League en de Belgische Voetbalbond (KBVB) voeren, op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, de strijd tegen wangedrag van supporters in en rondom de voetbalstadions op. Met het actieplan ‘Samen voor veilig voetbal’ willen ze op korte termijn alle voetbalwedstrijden in ons land in veilige en aangename omstandigheden laten verlopen.

De Belgische voetbalstadions werden de voorbije maanden, sinds er na de coronapandemie weer fans welkom zijn, opgeschrikt door verschillende kwalijke incidenten met supporters. Volgens Verlinden dringt een strengere aanpak zich op om de relschoppers een halt toe te roepen en een mentaliteitsverandering te bekomen.

De Pro League en de KBVB zetten daarom samen met de profclubs, de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken en de politie een actieplan met maatregelen op poten, dat ze donderdag in het AFAS Stadion van KV Mechelen voorstelden. Dat plan vertrekt van drie basisprincipes, die een oplossing moeten bieden voor de incidenten. Ten eerste moet de pakkans bij inbreuken hoger, ten tweede moeten sancties voor relschoppers sneller afgedwongen worden en moet de opvolging hiervan beter, en tot slot komt er een uniforme aanpak van incidenten in alle Belgische stadions.

Het actieplan gaat komend seizoen in. Het zal ‘permanent en structureel’ geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd worden.

Handhaving centraal

De Pro League en de KBVB nemen zich voor om extra te investeren in opleidingen voor veiligheidspersoneel (stewards, bewakingsagenten), en een betere wisselwerking met de supportersgroepen en de politie. Geweld tegen veiligheidspersoneel zal ook leiden tot strengere straffen.

Het moet daarnaast voor relschoppers onmogelijk worden om een stadionverbod te omzeilen. Abonnementen en losse tickets zullen alleen aan individuele geïdentificeerde personen gekoppeld worden. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wil ook werk maken van grensoverschrijdende stadionverboden, waardoor hooligans uit het buitenland geen problemen kunnen veroorzaken in een Belgisch stadion.

De Pro League en KBVB willen gebruikmaken van moderne hulpmiddelen, zoals 360 graden camera’s, om de veiligheid in de stadions te handhaven. Er worden ook systemen van herkenning bij de toegangscontrole bekeken, binnen het wettelijke toegestane kader.

Actieplan 'Samen voor veilig voetbal' moet einde maken aan incidenten met hooligans in stadions
© BELGAIMAGE

Een belangrijk luik in de strijd tegen hooliganisme is de striktere handhaving bij inbreuken. Er komt een uniform sanctioneringsbeleid in alle stadions van Pro League-clubs. Eenzelfde inbreuk zal dus in elk stadion tot dezelfde aanpak en sanctie leiden. Straffen voor inbreuken rond racisme, onrechtmatig gebruik van pyrotechniek en geweld worden verstrengd en kunnen leiden tot een stadionverbod van tien jaar. Bij recidive kan de hooligan een levenslang stadionverbod oplopen. Er komt eveneens een hernieuwde procedure van burgerrechtelijke uitsluiting, die vanaf komend seizoen op bovenlokaal niveau uitgesproken wordt. Zo zullen zware inbreuken meteen behandeld worden.

Tot slot zetten de Pro League en KBVB ook hard in op de communicatie met fangroepen en sensibilisering. Een vlotte dialoog tussen alle partijen moet zorgen voor een groter draagvlak voor het veiligheidsbeleid.