Advocaat Jesse De Preter over Propere Handen: ‘Graag een wettelijke basis voor makelaars’

Jesse De Preter © Belga Image
Bart Aerts Hoofdredacteur Sport/Voetbalmagazine
Steve Van Herpe Redacteur bij Sport/Voetbalmagazine

Heeft ‘Operatie Propere Handen’ écht iets veranderd in het wereldje? Dat vroegen we aan enkele sleutelfiguren. Vandaag: Jesse De Preter, advocaat en bestuurslid van The Football Forum, een internationale organisatie voor makelaars en spelers

‘Of de BFFA (Belgian Federation of Football Agents, nvdr) nog bestaat? Goh, wij komen nog wel een keer per kwartaal samen en dan bekijken we nu vooral hoe we de makelaars die in de problemen zitten door Operatie Propere Handen juridisch kunnen bijstaan, maar eigenlijk is er nu met The Football Forum een veel grotere organisatie voor makelaars én spelers, aangestuurd door Jonathan Barnett (topmakelaar, nvdr) en vroeger ook door Mino Raiola (overleden in april, nvdr). De drie grootste makelaarskantoren in België dragen financieel ook bij aan The Football Forum, dat gevestigd is in Zwitserland.

‘Sinds 2018 is de FIFA bezig met het opstellen van een internationaal reglement voor tussenpersonen – de term ‘makelaars’ wordt daar niet gebruikt. Dat is belangrijk, want de FIFA zal aan alle nationale bonden vragen om dat reglement toe te passen. Een jammere zaak, want dat reglement is volledig in strijd met het Europees recht. We vragen ons dus af wat het nut daarvan is. Goed menende makelaars zullen in hun bewegingsvrijheid beperkt worden, terwijl de cowboys – niet alleen de cowboymakelaars maar ook de cowboyclubs – de vrije hand krijgen. Ook omdat ze weten dat, als het tot een rechtszaak komt, ze toch zullen winnen.

‘Daarom zijn we bij The Football Forum bezig met twee dingen. Eén: hoe kunnen we zorgen dat de FIFA binnen het wettelijk kader van Europa blijft? Twee: we werken zelf aan een reglementering, een nog strengere dan die van de FIFA zelfs. Dat is een intense strijd die we nu voeren, want intussen heeft de FIFA doodleuk aangekondigd dat ze op hun volgende algemene vergadering, eind oktober, dat nieuwe makelaarsreglement gaan voorstellen.

Sinds 2018 is de FIFA bezig met het opstellen van een internationaal reglement voor tussenpersonen – de term ‘makelaars’ wordt daar niet gebruikt. Dat is belangrijk.’

Jesse De Preter

Clearing house

‘Nieuw voor de makelaars in België sinds Propere Handen is natuurlijk het clearing house van de voetbalbond. Daar ben ik altijd voorstander van geweest. Dat clearing house heeft een nuttige rol omdat die mensen alle documenten bij een transfer nakijken. Dat is geen overbodige luxe, want in het Belgische voetballandschap wordt er met die documenten soms niet al te oordeelkundig omgesprongen. Als jurist heb ik er wel mijn vragen bij, omdat de privacyregels daarbij worden geschonden. Er moeten immers allerlei documenten overgemaakt worden aan de databank van het clearing house. Sommige van die papieren bevatten extreem persoonlijke gegevens over spelers en makelaars, en ook heel confidentiële gegevens over clubs. Daarna worden veel van die gegevens gepubliceerd. De vraag is: mag dat? Volgens mij is het antwoord daarop: nee. Dus er is nog een en ander voor verbetering vatbaar. Maar ik maak mij er niet druk om, omdat ik vind dat de voordelen voorlopig groter zijn dan de nadelen.

‘Een ander probleem: in dat nieuwe reglement rond de clearing house zijn ook regels opgenomen over wat je moet doen bij een geschil tussen makelaars, clubs en spelers. Daar staan clausules in die in strijd zijn met het recht en die onder meer de rechten van de verdediging niet respecteren. Dus bij het eerste serieuze geschil gaat dat reglement op de schop voor een rechtbank. Daar heeft de BFFA destijds de voetbalbond nog op gewezen, maar ja…

Het clearing house heeft een nuttige rol, maar volgens mij worden de privacyregels er geschonden.’

Jesse De Preter
Antiwitwaswetgeving

‘Naast het clearing house is er nog een tweede evolutie sinds Propere Handen, namelijk de toepassing van de antiwitwaswetgeving op de voetbalbond, de clubs en de makelaars. De clubs zijn daar nog niet helemaal klaar voor omdat ze dat nog niet goed kennen. Daarom vragen ze elke keer een massa aan papierwerk om toch maar in orde te zijn. Ook bij makelaars betekent dat een hele administratieve rompslomp. Better safe than sorry is de redenering, waardoor er overdreven gereageerd wordt. Dat systeem draait dus nog niet zoals het moet. We zijn het enige land in Europa dat daar zo streng in is, vandaar dat de transfermarkt dit seizoen wat langer open bleef (tot 6 september, nvdr). Maar dat was ook een strategische afweging, want wij zijn een verkopende markt. Als je op 30 of 31 augustus nog een speler kan verkopen voor 10 miljoen euro, dan heb je als clubleider het mes op de keel om nog een vervanger te vinden. En iedereen weet dat ook. Dus het is dan wel een geruststellende gedachte dat je wat extra marge hebt. Dat speelt misschien meer mee dan die antiwitwaswetgeving.

‘Dat zijn zowat de belangrijkste veranderingen sinds Propere Handen. Maar er is nog een hele werf die open ligt: het nieuwe reglement van de voetbalbond over tussenpersonen (van 1 juli 2020, nvdr) is gewoon kaduuk. Het is een slecht reglement, je kan dat niet anders noemen. Het heeft ook geen wettelijke basis. Als dat ooit ter discussie komt voor een rechtbank, wordt dat afgeknald. Plus: het clearing house zou een onafhankelijk instituut moeten zijn. Want nu valt dat onder de voetbalbond en de Pro League. Rechtspraak op dat vlak zit ook bij de KBVB, dat is niet normaal. Want de voetbalbond, dat is eigenlijk een club van de voetbalclubs, dat is geen overheid. De bond kan niet onderzoeken, heeft geen procureur die huiszoekingen kan doen en heeft geen politie die kan optreden indien nodig.

Toxisch

‘Bij de BFFA hebben wij destijds enorm veel tijd geïnvesteerd om een federaal wetsvoorstel te schrijven. Dat ligt nog altijd in de Kamer, maar wordt daar tegengehouden omdat het toxisch is – het komt immers van makelaars. Dat is heel jammer, want ons wetsvoorstel ging veel verder en was veel strenger dan het reglement van de voetbalbond. Onze bedoeling was om de sector in heel België op dezelfde manier te reguleren. Dat die wettelijke basis in ons land ontbreekt, is een enorm gemis. En politici begrijpen dat blijkbaar niet, want ze zeggen: we hebben toch wetgeving op arbeidsbemiddeling? Maar ten eerste: dat zijn drie verschillende decreten in het Vlaams, Brussels en Waals gewest. Dus als een makelaar een speler wil intekenen bij een Vlaamse club, is dat een andere reglementering dan bij een Waalse club. En ten tweede: voetbalmakelaar zijn gaat wel iets verder dan louter arbeidsbemiddeling.

‘Ik weet niet hoeveel keer ik al geroepen heb dat die wettelijke basis er moet komen. En we geven de politici met ons wetsvoorstel, dat door een studiecentrum is afgetoetst en goedgekeurd, de pap in de mond, maar er gebeurt gewoon niks mee. Men durft daar niet in voortgaan uit schrik, men wil daar niet mee geassocieerd worden. Als we dat erdoor krijgen, zou dat een enorme stap vooruit zijn.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier