Bom onder het BAS ontploft (nog) niet

François De Keersmaecker © Belga Image

Een rechter in Dendermonde sprak van een schijn van partijdigheid bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, omdat bondsvoorzitter François De Keersmaecker er in het bestuur zit. Een rechter in Gent deed vervolgens dat vonnis teniet. Nu is het afwachten wat een derde rechter in Brussel zegt.

Niemand maakte er ooit een geheim van dat François De Keersmaecker, de voorzitter van de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB), in de raad van bestuur zetelt van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, kortweg het BAS. Eendracht Aalst trachtte er wel een probleem van te maken.

Een eerlijk proces

Nadat de Oost-Vlaamse club eerst van de Licentiecommissie van de voetbalbond en vervolgens ook van het BAS geen licentie kreeg, stapte Aalst naar de burgelijke rechtbank in Dendermonde. Daar spraken de Ajuinen onder meer van een schending van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat gaat over het recht op een eerlijk proces, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht.

Aalst doelde bij die verwijzing naar het EVRM op het BAS. Dat is volgens het bondsreglement de enige instantie waarnaar voetbalclubs zich kunnen richten als ze in beroep willen gaan tegen een beslissing van de Licentiecommissie. Zo’n arbitrageprocedure bij het BAS gaat dan tussen een voetbalclub en de bond. Aalst vindt dat het niet kan dat (de voorzitter van) een betrokken partij, in dit geval de KBVB, ook in het bestuur zit van de arbitrage-instelling die moet oordelen over het conflict.

‘Organieke onpartijdigheid’

Voor alle duidelijkheid: de Oost-Vlaamse club beweerde nooit dat De Keersmaecker invloed zou uitgeoefend hebben in het dossier van Aalst. Ook het BAS zelf benadrukt dat. Er is bij het BAS een voorzitter van de arbiters. Die kiest voor elke zaak drie mensen uit de groep van arbiters die werken voor het BAS. ‘En dan zijn het díe arbiters die oordelen’, zegt Cyriel Coomans, de voorzitter van de raad van bestuur van het BAS, aan Sport/Voetbalmagazine. ‘Het is dus nooit meneer De Keersmaecker of ik die oordeelt. Het enige wat de raad van bestuur doet, is de zaak organiseren en arbiters bij het BAS benoemen. Die verklaren trouwens ook dat ze onafhankelijk zijn.’

De rechter in Dendermonde die de zaak van Aalst in kort geding behandelde, trok de onpartijdigheid van de arbiters niet in twijfel. Maar hij zei dat niet alleen de arbiters onpartijdig moeten zijn: ‘De organieke onpartijdigheid van de arbitrage-instelling zelf is ook vereist.’

Dat is ook de nagel waarop Tom Vanraes klopt, advocaat van Eendracht Aalst. ‘Het gaat ons om de schijn van partijdigheid. Beeld je in dat jij voor een rechtbank moet verschijnen en dat je tegenpartij in het bestuur van de rechtbank zit. Met gezond verstand voel je aan dat zoiets niet klopt, zelfs al zou er de facto geen enkele invloed zijn.’

Knipperlicht brandt

De rechter in Dendermonde volgde Aalst op dat punt van schijn van partijdigheid, waarna de KBVB en het BAS beroep aantekenden tegen zijn uitspraak. Daarna boog een rechter van het Hof van Beroep in Gent zich over de zaak. Hij sprak zich niet uit over het luik rond de schijn van partijdigheid, maar oordeelde op basis van andere elementen in het dossier dat de rechter in Dendermonde de zaak van Aalst niet in kort geding had mogen behandelen. Daarom deed hij het vonnis van de rechter in Dendermonde teniet.

Uit de zaak rond Aalst vloeien dus geen gevolgen voort voor het BAS. Maar dat neemt niet weg dat er een knipperlicht is gaan branden. Als één rechter de positie van De Keersmaecker bij het BAS een probleem vindt, bestaat de kans dat andere rechters er in de toekomst dezelfde mening op nahouden, wat het BAS uiteindelijk in een ander dossier wel eens in de problemen kan brengen.

Coomans zegt zich geen zorgen te maken. ‘Als je de redenering van die rechter in Dendermonde zou doortrekken, dan zou nergens in dit land nog een rechter een uitspraak kunnen doen tegen de Belgische staat, want alle rechters zijn benoemd door de minister van Jusitie.’

Pleidooi Hasselt analoog

Momenteel loopt er een rechtszaak van Sporting Hasselt die veel gelijkenissen vertoont met de zaak van Aalst. Ook de Limburgse club spreekt in zijn pleidooi over een schijn van partijdigheid bij het BAS. Het is nu uitkijken naar het vonnis van de rechter in Brussel die de zaak van Hasselt behandelt.

De Keersmaecker belandde in de raad van het bestuur van het BAS nadat hij mee de krijtlijnen uittekende van de huidige vzw die het BAS is. Voordien was De Keersmaecker arbiter in de Belgische Arbitragecommissie voor de Sport, de voorganger van het BAS.

Voor de rol die De Keersmaecker nu speelt bij het BAS, krijgt hij geen vergoeding, geeft Coomans ook nog mee.

Update 7/8/2015

Intussen besliste de rechter in Brussel dat ook de klacht van Sporting Hasselt niet in kort geding kon worden behandeld. Over de positie van De Keersmaecker bij het BAS sprak hij zich niet uit.