Bommetje onder tuchtzaak: advocaat Tubeke gelieerd aan bondsparket

Joost Everaert, advocaat voor KV Mechelen, tijdens de zitting 16 mei 2019.

Op de laatste zittingsdag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep legde Joost Everaert, de advocaat van KV Mechelen, nog een bommetje onder het tuchtdossier. Hij zei dat de advocaat die maandag kwam pleiten namens tussenkomende partij AFC Tubeke, aangesloten is bij het Bondsparket.

Dat blijkt ook uit de website van het ACFF.

Advocaat Fabrice Vinclaire kwam maandag namens Tubeke pleiten dat ‘bij een goede lezing van het bondsreglement’ KV Mechelen niet naar 1B zou moeten degraderen, maar naar de eerste amateurklasse. Volgens meester Vinclaire vergiste de bondsprocureur zich in zijn strafvordering. Kris Wagner sprak Tubeke niet tegen, maar liet het oordeel over aan de geschillenrechters.

Een dag later merkte advocaat Joost Everaert op dat de man ook aangesloten is bij het Bondsparket. Daardoor zou Vinclaire volgens Everaert inzage kunnen gekregen hebben in documenten die de verdediging niet ter beschikking had.

‘Advocaat Fabrice Vinclaire is werkzaam bij het bondsparket. Dus tussenkomende partij worden bijgestaan door leden van het Bondsparket. Dat is heel vreemd, want het bondsparket is toch één en ondeelbaar? Ik ben daar zeer bezorgd over. Niemand kan tegelijk vervolger en tussenkomende partij zijn. Onbegrijpelijk. Eigenlijk zou het kot te klein moeten zijn.’

Op de officiële website van de Franstalige amateurvleugel ACFF (Association des Clubs Francophones de Football) staat Vinclaire opgelijst als Eerste substituut voor het Provinciale Parket Brussel – Waals-Brabant van de KBVB.

Meester Everaert merkte ook op dat de conclusies van Tubeke voor aanvang van zijn pleidooi nog niet neergelegd werden. Opnieuw een schending van het eerlijke proces, vond de advocaat van KV Mechelen. ‘We zullen die stukken weren uit de debatten’, bevestigde Dirk Thijs, voorzitter van de Geschillencommissie Hoger Beroep.

Geen precieze einddatum

De Geschillencommissie Hoger Beroep zal zich ‘op een latere datum’ uitspreken over de gevorderde sancties tegen KV Mechelen, Waasland-Beveren en de dertien andere beklaagden.

‘We nemen de zaak in beraad en doen uitspraak op een latere datum. We leggen geen precieze einddatum vast’, aldus commissievoorzitter Thijs. ‘We willen alle partijen bedanken voor hun loyale proceshouding en het respecteren van de conclusiekalender.’

Er bestaat nog een mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Dat beroep moet ingesteld worden binnen een termijn van zeven dagen volgend op de eerste dag na de uitspraak. De KBVB houdt zich voor dat er inclusief de beroepsprocedure bij het BAS een uitspraak moet zijn uiterlijk op 30 juni.

De bondsprocureur eiste voor KV Mechelen de degradatie naar 1B, al wil Tubeke dus de degradatie naar eerste amateur afdwingen. Malinwa start dan ook met een puntenaftrek van 12 punten, en dreigt ook uitgesloten te worden van Europees en bekervoetbal.

Waasland-Beveren hangt een degradatie naar 1B met een handicap van zes punten boven het hoofd.

Voor Olivier Myny is de vordering twaalf maanden schorsing, waarvan tien met uitstel. De andere beklaagden riskeren schorsing van één tot tien jaar, sommigen met schrappingen en een verbod tot heraansluiting.