Entente tussen bondsprocureur en Beerschotbestuurder Damen zint KBVB niet

Ontslagen bondsprocureur Kris Wagner © belga

De KBVB is not amused met het initiatief van bondsprocureur Kris Wagner om samen met Beerschotondervoorzitter Walter Damen een website rond de coronacrisis op te richten.

‘De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft kennis genomen van de berichtgeving met betrekking tot de bondsprocureur en distantieert zich hiervan.’ Zo begint een verklaring die Sport/Voetbalmagazine heeft ontvangen. Verwezen wordt naar de website www.coronaresist.be die Kris Wagner oprichtte en waarover enkele kranten vorige week berichtten. De bondsprocureur wil met de site de Belgische burgers bijstaan in de strijd tegen het coronavirus. Frappant is dat bij de mede-initiatiefnemers ook de naam voorkomt van Walter Damen, die ondervoorzitter is van 1B-club Beerschot. ‘Meneer Wagner vroeg mij om hieraan mee te doen’, aldus de strafpleiter.

Maar Beerschot is weleens betrokken bij tuchtzaken waarin Wagner als bondsprocureur optreedt. Daarbij gebeurde het al dat Damen de verdediging voerde namens de Antwerpse club. Als een dergelijke situatie zich in de toekomst nog eens zou voordoen, kunnen andere partijen nu de onpartijdigheid van Wagner in twijfel trekken. Al blijft ook de bondsprocureur een mens die relaties mag hebben, hechtere en minder hechte, toch is voor een eerlijk proces niet alleen zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid essentieel. Een algemeen gangbaar rechtsbeginsel stelt dat zelfs elke schijn van partijdigheid moet worden gemeden. Ook het bondsreglement vermeldt dat de bondsinstanties en al hun leden elke schijn van belangenvermenging of partijdigheid te allen tijde dienen te vermijden.

‘Tijdens de Perzische Oorlogen waren Sparta en Athene ook tijdelijk bondgenoten.’ – Bondsprocureur Kris Wagner

‘Als voetbalbond onderschrijven wij de principes van good governance en stellen wij een volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid van onze disciplinaire instanties voorop’, zo gaat de KBVB-mededeling voort. ‘Alle leden van bondsinstanties dienen het bondsreglement en de ethische code van de KBVB te onderschrijven en na te leven. De KBVB zal dit intern bekijken.’

De doe-het-zelfzaak

Wagner, die doorgaans niet meer met de pers praat, wil deze keer wel een woordje uitleg geven bij zijn initiatief. ‘Een vaccin ontwikkelen kan ik niet’, zegt hij. ‘Maar ik wil in deze crisistijd mijn steentje bijdragen. Het lijkt mij zinvol om mensen in nood in contact te brengen met mensen die willen helpen. Neem nu een doe-het-zelfzaak die nog geen webshop heeft. Als je die kunt koppelen aan een tijdelijk werkloze IT-specialist die een webshop kan bouwen, dan zou dat toch heel nuttig zijn? En als je dan ook nog eens een tijdelijk werkloze loodgieter hebt, kan die misschien de logistiek verzorgen voor die webshop. Met coronaresist.be willen we een platform bieden, zodat zulke mensen elkaar kunnen vinden.’

Damen legt uit hoe Wagner bij hem terechtkwam: ‘Meneer Wagner en ik kruisten op de voetbalbond al een paar keer de degens. Hij is nogal filosofisch aangelegd en ik ben aan het doctoreren in het natuurrecht, dat is ook vrij rechtsfilosofisch. Op die lijn vinden we mekaar. Er is een wederzijds respect gegroeid, maar met een absolute onafhankelijkheid. Hij zal naar mij toe geen duimbreed toegeven. Uiteraard zullen er wel weer mensen zijn die dit allemaal heel verdacht vinden, maar dat is hun probleem. Dit is een vrijblijvend, sympathiek initiatief. Trouwens: de KBVB en de Pro League (de vereniging van profclubs, nvdr) zitten toch ook met elkaar verweven?’

Dit voorval past inderdaad binnen een oud zeer van de KBVB. Kort na zijn aantreden als CEO van de KBVB, eind 2018, sprak zelfs Peter Bossaert al eens van ‘normvervaging’ en ’te veel belangenvermenging’ binnen de bond. Het is dan ook ironisch dat anderhalf jaar later de huidige bondsprocureur een initiatief neemt dat critici makkelijk in dezelfde hoek kunnen zetten. Wagner werd al binnengehaald in het kader van een moderniseringsoperatie. Met zijn adelbrieven moest hij als ‘juridisch zwaargewicht’ de KBVB beter wapenen. Aangezien de clubs almaar professioneler worden, is ook het niveau van hun juridische afweer gestegen.

Walter Damen, ondervoorzitter van Beerschot: 'Uiteraard zullen er wel weer mensen zijn die dit allemaal heel verdacht vinden, maar dat is hun probleem.'
Walter Damen, ondervoorzitter van Beerschot: ‘Uiteraard zullen er wel weer mensen zijn die dit allemaal heel verdacht vinden, maar dat is hun probleem.’© Belga Image

Samen tegen Xerxes

Om zijn coalitie met Damen te verdedigen grijpt Wagner terug naar de klassieke oudheid. ‘Men mag de vergelijking maken met Sparta en Athene,’ zegt de bondsprocureur, ‘Griekse stadsstaten die eigenlijk altijd aartsrivalen waren van elkaar, maar die tijdelijk bondgenoten werden toen ze geconfronteerd werden met een gemeenschappelijke vijand: koning Xerxes van Perzië. Na de oorlog tegen koning Xerxes werden Athene en Sparta terug rivalen. Ook meester Damen en ik zijn in het voetbal weleens rivalen. Aangezien er nu door de coronacrisis sowieso even geen procedures zijn, vond ik het een mooi signaal om onze rivaliteit tijdelijk opzij te schuiven. Maar er is geen sprake van een strijdbijl die wordt omgesmolten tot een ploegschaar.’

Overigens moet de band tussen hem en Damen niet overdreven worden, zegt Wagner. ‘Ik heb hem in mijn leven nog maar drie keer gezien, telkens op het hoofdkwartier van de voetbalbond. Bovendien heb ik bij de bond een vervolgende taak, geen beslissende. En mochten er nieuwe tuchtdossiers komen tegen Beerschot, is het voor mij mogelijk om daar gedurende enkele maanden niet in op te treden. Het bondsparket bestaat uit meer mensen dan enkel de bondsprocureur.’

‘Een gesloten fitnesscentrum is geen excuus om je te ontplooien als een couch potato.’ – Bondsprocureur Kris Wagner

Een van die andere mensen is Ebe Verhaegen. Hij was vorig jaar de onderzoekscoördinator van de KBVB in het Propere Handenproces. Die tuchtzaak ging over de matchfixing bij de wedstrijd KV Mechelen-Waasland-Beveren van 11 maart 2018. Ook Verhaegen werd door Wagner aangezocht om zich mee achter coronaresist.be te scharen, omdat Verhaegen gespecialiseerd is in sociaaljuridische dossiers. Verhaegen stemde in. Hij wist naar eigen zeggen niet dat ook Damen zou meedoen. Toen dat duidelijk werd en Verhaegen bovendien op de site vermeld werd bij de initiatiefnemers, liet hij zijn naam meteen schrappen.

‘Lachen is ook gezond’

Een derde reden waarom Verhaegen zich terugtrok, zijn enkele filmpjes die Wagner op sociale media postte en die ook vorige week bekendraakten, samen met de coronawebsite. Nu alle Belgen door het coronavirus het grootste deel van de tijd in hun ‘kot’ moeten blijven, geeft Wagner in die filmpjes tips om thuis te bewegen. In één ervan verschijnt hij met een zonnebril op zijn neus, terwijl hij binnen staat. Eerst geeft hij een uitleg in het Engels, vervolgens neemt hij buiten een aanloop en springt hij over een stoel. Betwijfeld kan worden of die act bevorderlijk is voor zijn sérieux als bondsprocureur.

‘Er zijn nu topsporters die allerlei filmpjes online zetten over hun home workout’, zegt Wagner. ‘Ik vind dat prachtig. Maar er mag niet de indruk ontstaan dat alleen topsporters hun conditie moeten onderhouden of inventief genoeg zouden zijn om thuis te sporten. Ik ben een recreatief sporter en heb dus niet de pretentie om op een heel serieuze manier uit te leggen hoe je bepaalde oefeningen moet doen. Vandaar dat die filmpjes veeleer een ludieke inslag hebben. Trouwens: lachen is ook gezond.’ Met ludieke filmpjes heeft overigens ook Damen ervaring. Hij figurereerde al eens in een film van F.C. De Kampioenen.

‘Maar de ondertoon die ik wil meegeven in mijn filmpjes, is wel bloedernstig’, gaat Wagner voort. ‘Een gesloten fitnesscentrum is geen excuus om je te ontplooien als een couch potato (iemand die de ganse dag voor tv zit, nvdr). Voor zij die normaal gezien in zo’n fitnesscentrum gaan touwtjespringen maar thuis geen springtouw hebben, ontdekte ik bijvoorbeeld dat je ook met de startkabels van je wagen kunt touwtjespringen.’

‘Ik ontdekte dat je ook met de startkabels van je wagen kunt touwtjespringen.’ – Bondsprocureur Kris Wagner

Het is niet de eerste keer dat Wagner op een manier uit de hoek komt die velen als wereldvreemd ervaren. Een klein jaar geleden eiste hij zeven speeldagen schorsing voor Roeslan Malinovski. De toenmalige KRC Genkspeler had volgens Wagner tijdens een wedstrijd opzettelijk nagetrapt richting een tegenspeler. In die zaak hield de bondsprocureur een pleidooi van twee uur waarin hij de filosofen Ludwig Wittgenstein en Friedrich Nietszche citeerde. Maar de Geschillencommissie sprak Malinovski volledig vrij. Wagner tekende geen beroep aan.

‘Sereen klimaat’

Vorig jaar speelde Wagner ook een veelbesproken rol bij de Propere Handenzaak. Daarin was de bondsprocureur overtuigd van de aansprakelijkheid van zowel KV Mechelen als Waasland-Beveren. In zijn pleidooi bij de Geschillencommissie Hoger Beroep sprak hij van twee rotte clubs. Wagner vroeg dat Waasland-Beveren van 1A naar 1B zou teruggezet worden en dat Malinwa als kampioen van 1B niet naar 1A zou mogen promoveren. Met die laatste vordering stond Wagner trouwens op dezelfde lijn als het Beerschot van Damen, dat als vicekampioen van 1B in de plaats van KV hoopte te promoveren. Toen de Geschillencommissie Hoger Beroep Waasland-Beveren vrijsprak, ging Wagner ook daartegen niet in beroep – een beslissing die geen enkele jurist in de zaal begreep. Uitleg over die beslissing heeft de bondsprocureur nooit willen of mogen geven.

‘Die beslissing behoort tot de autoriteit van de bondsprocureur’, zei Bossaert daarover vorige maand in een interview met Sport/Voetbalmagazine. In datzelfde gesprek liet de CEO zich ook uit over de theatrale stijl en het vaak kleurrijke taalgebruik van Wagner. ‘We moeten een sereen klimaat hebben waarbinnen ook de bondsprocureur moet handelen’, vond hij. Daarnaast merkte Bossaert op: ‘Mij lijkt het wijs voor een bondsprocureur om zich een stuk terughoudend op te stellen.’ Veel indruk hebben die woorden kennelijk niet gemaakt op Wagner.

Peter Bossaert, de CEO van de KBVB, zei vorig maand nog: 'Mij lijkt het wijs voor een bondsprocureur om zich een stuk terughoudend op te stellen.'
Peter Bossaert, de CEO van de KBVB, zei vorig maand nog: ‘Mij lijkt het wijs voor een bondsprocureur om zich een stuk terughoudend op te stellen.’© KOEN BAUTERS