Fiscaal gunstregime voor topsporters: Pro League licht dinsdag standpunt toe in Kamercommissie Financiën

Pierre François © Belga Image

Pierre François, CEO en lid van het expertenpanel van de Pro League, wordt dinsdag opnieuw uitgenodigd in de commissie Financiën en Begroting van de Kamer om er het standpunt van de Pro League te vertolken inzake de fiscale en sociale voordelen in de topsport.

De profclubs bereidden die hoorzitting maandag voor tijdens de raad van bestuur.

Drie luiken

CD&V en SP.A grepen het voetbalschandaal in België aan om een wetsvoorstel in te dienen die het fiscale gunstregime voor sportclubs en -beoefenaars respectievelijk herziet en volledig afschaft. Het plan van Roel Deseyn en zijn CD&V-partijgenoot Stefaan Vercamer, dat dinsdagvoormiddag in de Kamercommissie Financiën aan verschillende stakeholders wordt voorgelegd, bestaat uit drie luiken.

Een eerste is strengere voorwaarden te verbinden aan de vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing, die tot wel tachtig procent oploopt. Is de werknemer ouder dan 26, dan moet de helft van die tachtig procent besteed worden aan de eigen jeugdopleiding. Is de sporter jonger dan 26 jaar, dan mag de club het totale bedrag vrij besteden. CD&V pleit er onder meer voor om die leeftijd te verlagen naar 19 jaar, zodat de maatregel opnieuw zijn primaire doelstelling dient: investeringen in de eigen jeugd. Het gunstregime trad in 2008 in voege om de discriminatie tussen Belgische en buitenlandse sportbeoefenaars weg te werken, en kost de schatkist jaarlijks 60 tot 70 miljoen euro.

CD&V wil ook de loongrens voor spelers buiten de Europese Unie optrekken, omdat die een pak lager ligt dan in de buurlanden, en bepleit om de taxatievoordelen te beperken voor spelers onder 23 in plaats van 26 jaar.

Het derde luik omvat de RSZ-voordelen. Sinds de jaren 70 worden de sociale bijdragen voor clubs en spelers berekend op een forfait van zo’n 2.300 euro. Wat spelers ook verdienen, ze betalen maximaal 868 euro. Deseyn en Vercramer willen de RSZ-voordelen enkel voorbehouden voor sportbeoefenaars met een jaarloon onder 81.600 euro, ofwel maximaal 6.800 euro per maand.

De Pro League raakt liever niet aan de korting op de bedrijfsvoorheffing, maar is bereid om in te binden omtrent de huidige RSZ-voordelen. ‘Het status quo is niet langer verdedigbaar’, herhaalde woordvoerder Stijn Van Bever maandag.

De Pro League stelde voor om het forfait van 2.300 euro te verdubbelen, en de clubs gradueel extra sociale lasten te laten betalen op lonen vanaf 6.800 euro.

De belangenvereniging van de profclubs beseft dat de politiek uiteindelijk de knoop moet doorhakken over de sociale voordelen, maar vraagt toch om het overleg via het paritair comité voor de sport, waarin alle sporttakken, de vakbonden en de politiek vertegenwoordigd zijn, een kans te geven. ‘De politieke bereidheid om dat overleg af te wachten is er. De kabinetten van de betrokken ministers bekijken dat met argusogen’, zegt Van Bever.

De volgende bijeenkomst van het paritair comité is op 12 maart. Ook wat die gesprekken betreft, gaf François maandag een update op de raad van bestuur.

Behalve François worden ook Marc Verlinden (voorzitter Basketbal Vlaanderen), Jos Smets (directeur KBWB), Michel Maus (advocaat en professor fiscaal recht VUB) en Karl Dhont (UEFA) dinsdag uitgenodigd om hun expertise te delen tijdens de Kamerhoorzitting.

Het wielrennen, volleybal, basketbal: alle topsporters hebben belangen in het RSZ-debat. Die kleinere sporten zijn veel minder gecommercialiseerd dan de voetbalsector, en hebben daarom de steun van de overheid nodig om overeind te blijven.