Ghelamco vangt ook bot bij Raad van State voor vergunning Eurostadion, maar geeft hoop niet op

© Belga Image

Bouwbedrijf Ghelamco heeft zijn laatste beroepsmogelijkheid tegen de geweigerde vergunning voor het Eurostadion uitgeput. De Raad van State heeft vandaag/donderdag het cassatieberoep van Ghelamco tegen het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen verworpen.

Het Eurostadion moest een nieuw voetbalstadion worden waar wedstrijden van het EK voetbal in 2020 gehouden zouden worden. De nieuwe voetbaltempel zou er komen op parking C van de Heizel. Die grond is eigendom van de stad Brussel – een van de trekkers in het dossier -, maar ligt in de Vlaamse gemeente Grimbergen.

Voor het bekomen van een omgevingsvergunning was projectontwikkelaar Ghelamco aangewezen op de Vlaamse overheid. Na negatieve adviezen besliste de Vlaamse regering in januari 2018 om de vergunning te weigeren. De geplande vloeroppervlakte van het project zou de toegestane limiet overschrijden en het project zou ook mobiliteitsproblemen met zich meebrengen.

Tegen die beslissing tekende Ghelamco beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar die gaf het bedrijf in september 2019 ongelijk. De raad bevond het oordeel van de Vlaamse regering “niet kennelijk onredelijk”.

In oktober van dat jaar stapte Ghelamco vervolgens naar de Raad van State, de laatste beroepsmogelijkheid. Het ging om een cassatieberoep: de Raad van State ging dus alleen na of het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen overeenkomstig de wet is genomen en deed geen inhoudelijke beoordeling.

Ghelamco vond de motivering van de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegenstrijdig en stelde dat het arrest een aantal bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening schendt en enkele stedenbouwkundige voorschiften “miskent”. In zijn arrest van donderdag besluit de Raad van State echter dat er geen bepalingen werden geschonden en dat de motivering correct is.

In een reactie zegt Ghelamco het arrest van de Raad van State “en de implicaties ervan” in detail te bestuderen, en zich te beraden over de volgende stappen om alsnog een vergunning te verkrijgen. Het bedrijf “blijft onverkort geloven” dat het daarin zal slagen. “Ofschoon dit arrest mogelijk een drempel opwerpt voor het origineel opgevatte Eurostadionproject, betekent het geenszins het einde van het project als dusdanig”, zegt CEO Paul Gheysens. “Meer zelfs, dit arrest laat toe aan Ghelamco om in te spelen op de recente evoluties op het Heizelplateau en geeft de mogelijkheid om nog betere mobiliteitsoplossingen uit te werken in samenspraak met de relevante stakeholders.”