Incidenten Clasico: bondsparket wil match achter gesloten deuren en 5000 euro boete voor Anderlecht

© belgaimage

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vervolgt RSC Anderlecht voor de supportersincidenten die de definitieve stillegging van de Clasico op bezoek bij Standard hebben veroorzaakt. Paars-wit riskeert een match achter gesloten deuren, een geldboete van 5.000 euro en een 5-0 forfaitnederlaag ten voordele van Standard.

Bondsprocureur Kris Wagner daagt RSC Anderlecht op basis van het verslag van match delegate en scheidsrechter Lambrechts rechtstreeks voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. Die disciplinaire kamer is in eerste aanleg bevoegd, omdat de uitslag van de partij ter discussie staat. Na een halfuur staakte ref Lambrechts de Clasico definitief bij een 2-0 stand.

Een forfaitnederlaag lijkt op basis van artikel P1917 in het bondsreglement onafwendbaar. Iets verder in het bondsreglement (P1919) staat ook dat de club wiens supporters verantwoordelijk zijn voor de definitieve stillegging, bestraft wordt met een wedstrijd achter gesloten deuren.

Die kan al dan niet voorwaardelijk opgelegd worden, afhankelijk van de zwaarwichtigheid van de feiten en eventuele antecedenten. Bondsprocureur Wagner baseert zich hierop om een effectieve match achter gesloten deuren te eisen.

Aanvullend vordert het Bondsparket ook de maximumboete van 5.000 euro en de forfaitscore.

De Geschillencommissie Hoger Beroep spreekt zich uit over de finale sanctie. De zaak wordt op donderdag 25 april (om 13u30) behandeld. Behalve vertegenwoordigers van Anderlecht worden ook scheidsrechter Lambrechts en vertegenwoordigers van Standard opgeroepen voor de zitting.

Bondsprocureur Wagner geeft alvast kennis van de vordering, zodat paars-wit zijn verdediging beter kan voorbereiden.

Het is echter onwaarschijnlijk dat Anderlecht dit seizoen nog een match achter gesloten deuren zal spelen. De versnelde procedure is niet van kracht, en die specifieke sanctie treedt pas in werking vijftien kalenderdagen na het verstrijken van de termijn om beroep aan te tekenen. RSCA beschikt immers nog over de mogelijkheid om het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in te schakelen.

Behalve een voorwaardelijke match achter gesloten deuren, kan de Geschillencommissie Hoger Beroep ook kiezen voor een partiële match achter gesloten deuren. Daarbij zouden slechts een aantal vakken van het Constant Vanden Stockstadion dichtgaan, zodat bijvoorbeeld enkel de harde supporterskernen gestraft zouden worden. Ook kan er nog een alternatieve straf, zoals een verplichte sensibiliseringscampagne, opgelegd worden. Eerder al startte de Pro League de interne procedure op, die uiteindelijk moet leiden tot een boete van 50.000 euro voor RSC Anderlecht.