Nieuwe klap: omgevingsvergunning voor nieuw voetbalstadion Club Brugge vernietigd

© Club Brugge

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge in het Olympiapark vernietigd. Dat heeft de Raad donderdag aangekondigd.

De omgevingsvergunning voor een stadion met iets meer dan 40.000 plaatsen was in oktober 2021 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Maar na beroep door omwonenden, die kritiek hadden op onder meer de parkeervraag en het mobiliteitsplan, gaat de Raad voor Vergunningsbetwistingen over tot vernietiging.

In een persbericht legt de Raad uit dat er twee redenen zijn waarom de vergunning voor het nieuwe stadion, dat voorzien is naast het huidige Jan Breydelstadion, wordt vernietigd. Het gaat over een tekort aan parkeerplaatsen rond het stadion, en het mobiliteitsplan dat is uitgedokterd voor de supporters. 

‘De vergunning miskent volgens de Raad de bouwverordening van de stad Brugge. Die verordening vereist dat de parkeervraag volledig op het eigen terrein wordt ingelost. De Vlaamse Regering oordeelt volgens de Raad onterecht dat het project die verplichting ook kan inwilligen aan de hand van een aantal afstandsparkings. Die afstandsparkings bevestigen net dat de parkeerplaatsen niet volledig op het eigen terrein worden opgericht’, legt de Raad uit.

‘Daarnaast stelt de Raad nog vast dat de verzoekende partijen het mobiliteitsplan van de nv Club Brugge Development ernstig in vraag hebben gesteld. Enkele fundamentele uitgangspunten van het mobiliteitsplan botsten daarbij op kritische bedenkingen. De Vlaamse Regering heeft die kritiek van de verzoekende partijen onvoldoende betrokken in haar besluitvorming’, klinkt het verder.

‘Aangezien de Raad het beroep inwilligt en de vergunning vernietigt, hoeft hij zich in het andere vernietigingsberoep niet meer inhoudelijk uit te spreken’, besluit het persbericht.

Voor Club Brugge betekent het nieuws een zoveelste tegenslag in een dossier dat al ruim vijftien jaar aansleept. De eerste plannen voor een nieuw en groter stadion dateren al uit 2006.