KU Leuven fileert reglement van voetbalbond: ‘Eind juni willen we landen’

Bondsgebouw in Brussel © Belga Image

Prof. dr. Frank Hendrickx van de Katholieke Universiteit Leuven wil de helderheid en coherentie in het bondsreglement vergroten.

Prof. dr. Frank Hendrickx, die aan de KU Leuven sportrecht doceert, reviseert samen met een medewerker het reglement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Ze doen dat op vraag van de KBVB.

‘Onze taak past in een breder verhaal rond good governance binnen de bond’, zegt Hendrickx, die verwijst naar de nieuwe wind die CEO Peter Bossaert wil laten waaien aan de Houba de Strooperlaan.

Al jaren klagen juristen steen en been over lacunes in het bondsreglement, artikels die elkaar tegenspreken en passages die te veel ruimte laten voor interpretatie. Sportadvocaat Johnny Maeschalck zei onlangs aan Sport/Voetbalmagazine: ‘Als je bepaalde punten in het bondsreglement laat lezen door drie juristen, kan dat vier verschillende meningen opleveren.’

Zo scherp wil Hendrickx het niet formuleren. ‘Maar mensen die dicht bij het reglement staan, weten dat er verbeteringen mogelijk zijn. Juridische discussies volledig uitsluiten, is natuurlijk onmogelijk, maar wij proberen het reglement nu onder handen te nemen met aandacht voor principes die voortvloeien uit de wetenschappelijke literatuur rond goede regelgeving.

‘Onze benchmarks zijn: transparantie, toepasbaarheid, coherentie, een heldere formulering en het aansluiten van de regels bij de realiteit. We werken nauw samen met mensen van de juridische dienst en de administratie bij de KBVB. Ook is er binnen de bond een stuurgroep waar we knelpunten en oplossingen aftoetsen.’

Over de timing zegt Hendrickx: ‘Eind juni willen we landen met een herziening die al heel wat resultaten met zich zal meebrengen. Maar we beseffen dat er nadien nog nazorg zal nodig zijn. Als je teksten van het bondsreglement aanpast, heeft dat gevolgen voor andere reglementen waarnaar er doorverwijzingen zijn, zoals die van de Pro League en de amateurvleugels.’