KV Mechelen vangt bot bij rechter: tuchtprocedure KBVB wordt niet geschorst

Joost Everaert, advocaat voor KV Mechelen, tijdens de zitting 16 mei 2019.

De tuchtprocedure voor de Geschillencommissie Hoger Beroep die de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft ingesteld over het matchfixingsluik in operatie Propere Handen, moet niet geschorst worden. Dat heeft de Brusselse ondernemingsrechtbank beslist. De ondernemingsrechtbank heeft zich onbevoegd verklaard.

KV Mechelen had, samen met een aantal andere beklaagden, een kort geding aangespannen voor de Brusselse ondernemingsrechtbank en daar aangevoerd dat de tuchtprocedure moest geschorst worden omdat haar rechten van verdediging in het gedrang waren.

Onbevoegd

De Brusselse ondernemingsrechtbank gaat daar niet op in en verklaart zich onbevoegd. Een aantal maatregelen die door KV Mechelen en de andere eisers gevraagd waren, zijn volgens de rechter immers geen voorlopige maatregelen en kunnen dus niet in kort geding toegekend worden.

De rechter oordeelt verder dat de zaak niet zo urgent is dat dringende en voorlopige maatregelen in kort geding noodzakelijk maakt.

De rechter stelt vast dat KV Mechelen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep dezelfde vordering heeft ingesteld als diegene die ze in kort geding instelt en dat de Geschillencommissie Hoger Beroep zich hierover nog niet heeft uitgesproken.

Volgens de rechter zijn er op het eerste gezicht ook geen aanwijzingen dat de Geschillencommissie Hoger Beroep de onder meer door KV Mechelen opgeworpen argumenten inzake het recht op een eerlijk proces en de rechten van verdediging niet zal beoordelen, noch dat die rechten zullen worden geschonden.

De rechter stelt bovendien vast dat er nog een beroep mogelijk is voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport en dat dit op het eerste gezicht een rechtsmiddel is dat voldoet aan artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

KV Mechelen en de andere eisers kunnen nog in beroep gaan tegen de beslissing van de ondernemingsrechtbank maar het is nog maar de vraag of dat beroep tijdig zou behandeld worden. De komende dagen vinden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep immers de laatste zittingen plaats in de tuchtprocedure en in de loop van volgende week zou de commissie al een uitspraak doen.

Doorgaan

In een reactie laat KV Mechelen weten dat het ‘zijn verdediging voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB de komende dagen met even grote overtuiging verder zetten.’

‘De rechter vindt dat het (nog) niet vaststaat dat de rechten van verdediging zijn geschonden of zullen geschonden worden’, zo meldt KV Mechelen. ‘De rechter verklaarde zich bevoegd en oordeelde dat er momenteel geen urgentie is om tussen te komen in de lopende tuchtprocedure bij de KBVB. De Geschillencommissie Hoger Beroep zal immers binnenkort een beslissing nemen. En – zo voegt de Brusselse kortgedingrechter daar zelf aan toe – daarbij dient vanzelfsprekend het eerlijke proces en de rechten van verdediging gerespecteerd te worden.’

‘KV Mechelen wenst de sereniteit in dit dossier te behouden en zal de instanties van de KBVB er des te meer aan houden om de tuchtprocedure correct en met respect voor de rechten van verdediging van alle partijen te laten verlopen.’

‘KV Mechelen benadrukt nogmaals ten stelligste dat de club nooit heeft meegewerkt aan pogingen tot competitievervalsing of andere illegale praktijken, en is vastberadener dan ooit om haar onschuld in het dossier Propere Handen aan te tonen.’