Lierse, Roeselare en OHL: ‘Dienen geen klacht in tegen Antwerp’

Antwerp-spelers aan het feest © Belga

Ondanks de grote belangen onderzoeken de andere clubs in 1B (nog) niet grondig of er fouten zijn gemaakt bij de overdracht van het stamnummer van Antwerp.

Voor bijna alle clubs in Betaald Voetbal 1B kan het belangrijk zijn om te weten of er fouten gemaakt zijn bij de overdracht van het patrimonium van Antwerp. Dat patrimonium, met daarbij het stamnummer 1, werd vorig jaar overgeheveld van de vzw naar de nv op de Bosuil.

Degradatie ontlopen

De belanghebbende clubs zijn: Roeselare, Lierse, AFC Tubize, Cercle Brugge, Oud-Heverlee Leuven en Lommel United. De laatste vier strijden in play-off 3 tegen degradatie uit 1B. Mocht de overdracht op de Bosuil ‘santioneerbaar’ zijn, dan hoort daar als sanctie bij: een degradatie voor Antwerp. Dus zouden Tubize, Cercle, OHL en Lommel kunnen proberen via juridische weg een degradatie te ontlopen.

Mocht Antwerp nog de promotie naar 1A afdwingen, dan zou de club in het geval van een sanctioneerbare overdracht in 1B moeten blijven. Dat scenario kan dan weer belangrijk zijn voor Roeselare. Die club strijdt in de promotiefinale tegen Antwerp voor een ticket voor 1A. Mocht Roeselare in die finale aan het kortste eind trekken, dan zou de West-Vlaamse club kunnen proberen om toch nog te promoveren via een klacht over die overdracht bij Antwerp.

Antwerp
Antwerp© Belga Image

Ten slotte is er ook nog Lierse. Die club miste de promotiefinale op een haar na. Als er sprake zou zijn van een sanctioneerbare overdracht en een degradatie voor Antwerp, ontstaat de vraag of het bestuur op het Lisp met een klacht kan betogen dat Lierse in de promotiefinale had moeten staan in de plaats van Antwerp.

Dreiging Philips

Een klacht zou niet onlogisch zijn omdat Antwerp pas op 7 juni 2016 een verzoek tot overdracht van het patrimonium indiende bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Het bondsreglement zegt dat zoiets ten laatste op 31 maart voorafgaandelijk aan de overdracht moet gebeuren. Toch gaf de Licentiecommissie van de KBVB op 28 juni 2016 groen licht voor de overdracht. Toen was ook nog geen oproep richting schuldeisers verschenen in Sportleven, het officiële ‘bondsblad’, terwijl dat wel verplicht is.

De overdracht van het stamnummer 1 vond plaats op 30 juni 2016, twee dagen na het fiat van de Licentiecommissie. Antwerp verschuilt zich nu achter die toestemming van de Licentiecommissie, maar de vraag leeft of die commissie ook niet zelf in de fout is gegaan. Sport/Voetbalmagazine kaartte de zaak aan in zijn nummers van 12 oktober 2016 en 22 februari 2017. Lees meer.

Eerder dit jaar legde Jean-Marie Philips, ex-CEO van de KBVB, het dossier op tafel bij Union, de reeksgenoot van Antwerp waar hij nu raadgever is. Philips was van plan om na de reguliere competitie een klacht in te dienen bij de KBVB als Union daar belang zou bij hebben. Maar Union eindigde als vierde in 1B en kan dus in geen geval nog promoveren of degraderen. Dus is Union de enige reeksgenoot die geen belang meer heeft bij deze zaak en is voor Antwerp de juridische dreiging uit die hoek weggevallen.

Nu is de vraag: wat met de clubs die wél nog belang hebben bij deze zaak? Sport/Voetbalmagazine legde zijn oor te luisteren.

Lauwe reacties

We gaan Antwerp op sportief vlak bekampen, niet op extrasportief vlak

Johan Plancke (Roeselare)

Johan Plancke is hier naar eigen zeggen niet mee bezig. ‘Ik dien al vijf jaar het licentiedossier in van Roeselare’, zegt de CEO op Schiervelde. ‘Daarbij heb ik altijd nauw contact gehad met Nils Van Brantegem (licentiemanager, nvdr). Ik denk niet dat hij in een kwestie als deze een fout zal gemaakt hebben. Sowieso laten wij dit rusten. We gaan Antwerp op sportief vlak bekampen, niet op extrasportief vlak.’

Michel Lekime, gerechtigd correspondent van Tubize, geeft aan dat de zaak ook in zijn club (nog) niet echt leeft: ‘We hebben dit nog niet besproken op directieniveau.’

Cercle Brugge is nog geen grondig onderzoek aan het voeren, maar de vereniging zet wel eerste stappen. ‘Wij vingen op dat er een en ander aan de hand is wat niet zonder gevolgen zou kunnen blijven’, zegt voorzitter Frans Schotte. ‘Dus onderzoeken wij nu die eventuele gevolgen. Daarna bekijken we wat we moeten doen.’

Ik denk niet dat je tegen een club als Antwerp of tegen een voetbalbond veel verhaal hebt in zo’n affaire

Geert Vanbrabant (Lommel United)

Bij Lommel reageert manager Greet Vanbrabant dan weer berustend: ‘Voorlopig is het niet onze bedoeling om actie te ondernemen. Ik denk niet dat je tegen een club als Antwerp of een voetbalbond veel verhaal hebt in zo’n affaire. En sowieso geloof ik niet dat je zo’n strijd kunt winnen als je als club alleen staat.’

De letter

Ook Lierse is niet van plan om zich vast te bijten in de patrimoniumoverdracht bij Antwerp. ‘Ik geloof wel dat er iets mis is,’ laat CEO Jan Van Elst weten, ‘maar ik denk dat de vraag is of de daad van Antwerp tegen de goede moraal indruist en of die opzettelijk gebeurde. Als er een fout gemaakt is, denk ik niet dat er kwade bedoelingen waren. Ik merk ook dat het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) meer en meer op die basis oordeelt, niet langer op basis van de letter van het reglement.’

Teleurstelling bij de Liersespelers na de 1-1 tegen Roeselare
Teleurstelling bij de Liersespelers na de 1-1 tegen Roeselare© Belga Image

Van Elst verwijst naar procedures over licentiedossiers die Lierse in het verleden aanhangig maakte bij het BAS: ‘Toen waren wij ervan overtuigd dat er leugens en bedrog in het spel waren. Maar zelfs die procedures bleven voor ons zonder resultaat. Het valt ook nooit in goede aarde bij de Pro League en de KBVB om een club proberen uit te sluiten op basis van overtredingen of licentieproblemen als ze dat zelf niet doen. Mocht ik ontdekken dat hier slechte bedoelingen in het spel waren, bestaat de kans dat wij ons aansluiten bij andere clubs die actie ondernemen. Maar wij gaan niet als eerste de stap zetten.’

Frustraties

Op een bepaald moment voel je dat je tegen windmolens vecht

Chris Vandebroeck (OHL)

Ten slotte is er nog OHL. Daar klinkt voorzitter ad intermin Chris Vandebroeck ronduit moedeloos: ‘Wij beslisten om onze tijd en energie niet in deze zaak te steken. Mocht er al iets verkeerd gegaan zijn, dan is er toch een goedkeuring geweest van de Licentiecommissie. Een eventuele fout is dus sowieso met de mantel der liefde bedekt door een bondsinstantie. Dan is het heel moeilijk om nog je gelijk te halen. En sympathiek maak je je ook al niet als je tegen zoiets ten strijde trekt, zelfs al heb je gelijk.’

Vreemd toch, die gelatenheid, terwijl de belangen zo groot zijn. Vandebroeck verklaart zijn houding met een zaak van meer dan tien jaar geleden: ‘Toen speelden wij in de derde klasse en brachten we het dossier van Christian Kinkela voor de Geschillencommissie, een speler van Union die niet speelgerechtigd was maar toch zo’n veertien matchen gespeeld had. Als men de punten aftrok die Union met Kinkela had gepakt, waren wij kampioen, niet Union. Maar we kregen ongelijk van de Geschillencommissie en in beroep opnieuw. Voor de Evocatiecommissie kregen we uiteindelijk gelijk. Toch legde de Evocatiecommissie Union geen sanctie meer op, omdat een bondsinstantie had gezegd dat Kinkela wel speelgerechtigd was. Op een bepaald moment voel je dat je tegen windmolens vecht.’

Het was niet mijn bedoeling u vrolijk te maken

Chris Vandebroeck (OHL)

Volgens de redenering van Vandebroeck kan een bondsinstantie dus makkelijk het eigen bondsreglement overtreden of een fout maken zonder dat het gevolgen heeft. Het is niet iets om vrolijk van te worden. ‘Het was ook niet mijn bedoeling om u vrolijk te maken’, repliceert Vandebroeck. ‘Vorig seizoen was er het dossier rond Excel Mouscron. Intussen wordt in België algemeen aanvaard dat die club in handen is van spelersmakelaars (wat verboden is, nvdr). Ook in dat dossier staken we veel tijd en energie, maar bij het BAS werd ons verhaal met een krakkemikkige redenering en motivering naar de prullenmand verwezen. Nu heb ik het even gehad met zulke procedures. Ze leveren alleen maar frustraties op. Wij gaan er nu gewoon voor zorgen dat wij ons óp het veld redden.’