Mehdi Bayat is nieuwe voorzitter Voetbalbond

Mehdi Bayat

Mehdi Bayat (40) is zaterdag in Brussel verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Mehdi Bayat mag de volgende twee jaar de Koninklijke Belgische Voetbalbond leiden. De topman van Sporting Charleroi kreeg zaterdag bij een stemming door het Uitvoerend Comité in Brussel meer stemmen dan Gilbert Timmermans, de kandidaat van Vlaamse amateurvleugel.

Bayat twijfelde naar eigen zeggen tot het laatste moment over zijn kandidatuur. Pas na overleg met Philippe Godin, die door de Franstalige amateurs naar voor werd geschoven, besliste hij ervoor te gaan. Godin trok zich terug, waarna Bayat zich zegezeker wist dankzij de stemmen van de profcubs en de ACFF. ‘Ik heb mijn kandidatuur pas op het laatste moment gesteld omdat het reglement dat nu eenmaal toelaat’, legde hij na afloop van de verkiezing uit. ‘Ik wilde geen politiek spel spelen. Een kandidatuur gaat altijd gepaard met wat tumult en ik wilde dat alles zo eenvoudig mogelijk zou verlopen.’

Bayat is een Fransman met Iraanse roots die wel al ruim anderhalf decennium meedraait in het Belgische voetbal. Hij voelt er zich naar eigen zeggen als een vis in het water. ‘Ik ben een kind van het Belgische voetbal. Dat heb ik ook gezegd aan het Uitvoerend Comité toen ik mijn kandidatuur stelde. Zeventien jaar geleden kwam ik bij Charleroi. Daar heb ik het beroep geleerd. Ik heb geen stappen overgeslagen en heb verantwoordelijkheid opgenomen binnen de Liga, bij de KBVB en de Rode Duivels. Belangrijk daarbij is dat ik altijd een goeie verstandhouding heb gehad met iedereen. Iedereen weet dat ik een goed gevoel voor diplomatie heb.’

Bayat staat bij de KBVB voor een rist uitdagingen. Hij moet in eerste instantie de structuurwijziging die zaterdag werd goedgekeurd mee vormgeven. ‘Mijn eerste taak wordt nu de veranderingen waar de federatie voor staat in goede banen te leiden. Vandaag zijn de nieuwe statuten goedgekeurd. We vertrekken vanuit een volledig nieuwe dynamiek en ik ga mijn uiterste best doen om steun te bieden aan het management en Peter Bossaert (CEO, red.), die zijn schitterende werk zal verderzetten. Tegelijk wil ik dat er zoveel mogelijk transparantie tussen de verschillende vleugels is. Ik ben vandaag misschien de afgevaardigde van de profclubs, maar ik zal de voorzitter zijn van alle vleugels van de bond.’

Mehdi Bayat wil mondje Nederlands leren

Mehdi Bayat dankt zijn kersvers voorzitterschap van de Belgische voetbalbond aan de unanieme steun van de Franstalige amateurvleugel (ACFF) en de profclubs. Dat de topman van Sporting Charleroi het Nederlands niet machtig is, levert hem zeker vanuit de Vlaamse amateurvleugel flink wat kritiek op. Daarnaast wordt zijn broer en spelersmakelaar Mogi Bayat genoemd als spilfiguur in een groot fraudeonderzoek.

‘Mogi en ik hebben dezelfde ouders, laat daar geen twijfel over bestaan’, reageert de nieuwe bondsvoorzitter laconiek op de vraag of de affaire rond zijn broer geen schaduw werpt over zijn verkiezing. ‘Veel wil ik er eigenlijk niet over kwijt, maar ik wil er toch op wijzen dat we in een democratie in staat moeten zijn een onderscheid te maken tussen personen. Daarnaast wil ik benadrukken dat noch Charleroi noch Mehdi Bayat ooit is verhoord in de affaire rond ‘footgate’. En met betrekking tot mijn broer wil ik toch duidelijk stellen dat er nog steeds een vermoeden van onschuld geldt.’

Dat Bayat geen Nederlands praat, ligt gevoelig zo beseft hij. ‘Ik ben opgegroeid in Frankrijk maar ik voel mij thuis in België. Ik woon hier nu toch zeventien of achttien jaar. Ik heb al vaker herhaald dat ik mij Belg voel. En ik wil ook een inspanning doen om Nederlands te leren. Eens ik daarvoor de tijd heb gevonden, zal ik zal mij inschrijven voor een cursus. Ik spreek al Frans, Engels, zelfs Perzich als het moet (lacht). Het is geen enkel probleem om nog een taal bij te leren. Ik wil er wel op wijzen dat ik al vele jaren door het land trek en dat mijn relaties met de Vlaamse collega’s altijd uitstekend zijn geweest. Ik geniet veel sympathie in Vlaanderen. Iedereen weet dat ik geen Nederlands ken, dat is nooit een probleem geweest. Maar goed, ik wil graag de inspanning leveren.’

Peter Bossaert is in de wolken met keuze voor Bayat

Peter Bossaert zal als secretaris-generaal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heel nauw samenwerken met kersvers voorzitter Mehdi Bayat. Hij verwelkomde zaterdag de keuze van het Uitvoerend Comité voor de topman van Sporting Charleroi.

‘Ik ben heel, heel tevreden. De voorbije tien maanden hebben we al zeer goed kunnen samenwerken en ik ben er zeker van dat die samenwerking in de volgende maanden en jaren nog sterker zal worden’, reageerde Bossaert, die sinds september 2018 aan de slag is bij de KBVB. De 53-jarige West-Vlaming zei ook heel gelukkig te zijn dat de ingrijpende structuurwijziging van de voetbalbond door de buitengewone algemene vergadering werd goedgekeurd.

‘We evolueren van een zeer complex gestructureerde KBVB naar de structuur van een modern bedrijf met een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur en een management. Elk van die entiteiten heeft zijn eigen rol, zoals het in elk bedrijf is. Het enige specifieke in de nieuwe structuur, omdat het een sportorganisatie betreft, is de oprichting van een Hoge Raad. Die moet waken over de reglementen.’ De Raad van Bestuur bewaakt de langetermijnstrategie van de KBVB en keurt de budgetten goed. De Algemene Vergadering heeft als belangrijkste bevoegdheid de goedkeuring van de jaarrekeningen en statuten. Het management heeft de operationele leiding van de KBVB.