Moeskroen grijpt andermaal naast licensie, toekomst club onzeker

© belga

Moeskroen greep voor de 7e keer in 8 jaar naast een proflicentie in de eerste zit. De toekomst van de club lijkt door verschillende factoren onzekerder dan ooit.

Zonder een beroeps- of zelfs een amateurvergunning wordt de continuïteit van Excel Moeskroen bedreigd. De club, aan wie voor de zevende keer in acht jaar een licentie is geweigerd, is nu gedegradeerd naar de 2e amateursklasse.

Bovendien dreigt de financiële situatie van Moeskroen, dat op de voorlaatste plaats staat in 1B en door de sportieve autoriteiten werd gered, onhoudbaar te worden. Volgens de Belgische pers is het voortbestaan van de club in gevaar als zij geen koper vindt. De licentiecommissie stond er ook op dat Moeskroen eerder (van 2016-2017) valse documenten had verstrekt om licenties te verkrijgen, die in beroep bij het CBAS, het Belgische Hof van Arbitrage voor de Sport, werden verkregen.

De licentiecommissie merkt op dat de club ‘met grote liquiditeitsbehoeften kampt en daardoor niet aan zijn salaris-, sociale en fiscale verplichtingen kan voldoen’ en dat de club nog schulden heeft bij de federatie.

Moeskroen kon ook geen garantie geven over zijn continuïteit, aldus de Commissie, die er ook op wijst dat de club het onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek, dat in 2018 is gestart. “Op 27 augustus 2020 werd de club door de onderzoeksrechter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg beschuldigd van valsheid in geschrifte, gebruik van valsheid in geschrifte en oplichting”, luidt het rapport.

Moeskroen kan in beroep gaan, maar dat zal gebeuren bij het Belgisch Centrum voor Sportarbitrage (C-SAR), een specifieke afdeling van CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Bemiddeling, dat Moeskroen op 8 april reeds heeft afgewezen in beroep tegen een beslissing van de Licentiecommissie waarbij Moeskroen werd veroordeeld in zaken van Financial Fair Play.