Moeskroen in verdenking gesteld wegens oplichting en valsheid in geschrifte

Spelersmakelaar Pini Zahavi

Voetbalclub Royal Excel Moeskroen is door onderzoeksrechter Claise in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en oplichting.

Dat meldt Sporza en het nieuws wordt bevestigd door de club zelf.

Het federaal parket voert al enige tijd een onderzoek naar R.E. Moeskroen omdat via buitenlandse maatschappijen gepoogd zou zijn te verbergen dat de voetbalclub onder controle stond van spelersmakelaar Pini Zahavi. De club wordt er ook van verdacht valse documenten te hebben ingediend bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport, in het kader van een beroep tegen de beslissing tot weigering van de licentiecommissie.

Het onderzoek had tot doel na te gaan of deze vermeende kunstgrepen het mogelijk hebben gemaakt Moeskroen onwettig in divisie 1 te houden door het opzetten van een controlestructuur op de club via offshorebedrijven.

Antidateren

Het ging meer bepaald om het verslag van een Algemene Vergadering waarop het ontslag van de Zwitser Marc Rautenberg werd geacteerd. Rautenberg is de rechterhand van de internationale topmakelaar Pini Zahavi, en was zelf ook voetbalmakelaar maar tegelijkertijd ook bestuurder bij de club, wat ingaat tegen het reglement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De CEO van de club, voormalig scheidsrechter Paul Allaerts legde dat verslag voor aan het Belgische Arbitragehof voor de Sport, maar vermoed wordt dat het verslag geantidateerd was, en dat de Algemene Vergadering over het ontslag van Rautenberg als bestuurder pas plaatsvond nadat de deadline voor een licentieaanvraag verstreken was.

Half november 2018 voerde het gerecht huiszoekingen uit bij de voetbalclub, en bij enkele bestuurders van de club, de KBVB en het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). Ook na die huiszoekingen stelden de speurders en de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) dat er op de rekening van de club aanzienlijke bedragen verschenen, die meteen weer doorgestort werden naar rekeningen in fiscale paradijzen. Daarop besloot onderzoeksrechter Claise om de rekeningen van de club in beslag te nemen en twee voorlopig bewindvoerders aan te stellen. Die voorlopig bewindvoerders bleven uiteindelijk een zestal maanden op post.

Lees ook: Het mysterieuze bestuurslid van RE Mouscron