Nieuwe procureur bij Voetbalbond trad eerder op in Operatie Propere Handen

Ebe Verhaegen

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Ebe Verhaegen aangesteld als bondsprocureur. De 46-jarige Antwerpenaar is de opvolger van Kris Wagner, die op 1 april aan de deur werd gezet. Verhaegen verdiende zijn sporen onder meer als onderzoekscoördinator tijdens het tuchtonderzoek in het kader van ‘Operatie Propere Handen’.

Verhaegen werkt al tien jaar als substituut-procureur voor het Bondsparket. In die rol werd hij onderzoekscoördinator competitiefraude en had hij de leiding over het disciplinaire onderzoek in het kader van het dossier ‘Propere Handen’. Vanaf 1 juli neemt hij de leiding zelf over het Bondsparket over van Kris Wagner, die op 1 april ontslagen werd. De stoel van Wagner wankelde al een tijdje, maar een reeks Facebookposts ter promotie van zijn website coronaresist.be waren de spreekwoordelijke druppel voor de KBVB. Ook Verhaegen stond overigens aan de wieg van die website.

De nieuwe bondsprocureur, die een ‘uitgebreide selectieprocedure’ doorstond, was eerst arbeidsauditeur en later rechter in de Arbeidsrechtbank van Antwerpen. Hij specialiseerde zich in de contractenkamers en de sociale zekerheid. Sinds 2018 werkt Verhaegen in de privésector en niet langer als magistraat. De Antwerpenaar doceert ook sociaal strafrecht aan de Antwerpse politieschool.

Dirk Thijs

Behalve Verhaegen werd ook Dirk Thijs benoemd. De man die de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal tijdens het disciplinair luik van ‘Propere Handen’ voorzat, wordt nu eerste voorzitter van dat tuchtorgaan. De Geschillencommissie Hoger Beroep gaat voortaan door het leven als de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal.

De 62-jarige Thijs, ere-procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, zetelt sinds 2012 onafgebroken in de Geschillencommissie Hoger Beroep. Als voorzitter legde hij vorig jaar de verplichte degradatie op aan KV Mechelen naar 1B wegens matchfixing, een uitspraak die later door het BAS werd tenietgedaan. De West-Vlaming kan heel wat adelbrieven voorleggen, want werkte onder meer voor het kabinet van minister van Financiën Marc Eyskens, adviseerde de regering in de strijd tegen economische delinquentie en zette als procureur-generaal bij het Hof van Cassatie de modernisering van cassatie in.

‘Met Ebe Verhaegen en Dirk Thijs kiezen we voor continuïteit, competentie en integriteit’, zegt Peter Bossaert, CEO van de KBVB. ‘Beide heren hebben hun sporen verdiend tijdens het matchfixingproces. Ebe Verhaegen als onderzoekscoördinator competitiefraude, waarbij hij het disciplinaire onderzoek voerde. En Dirk Thijs als standvastige voorzitter van de Geschillencommissie Hoger Beroep. Zij zullen met hun expertise en juridische kennis bijdragen om van de KBVB een sterkere voetbalorganisatie te maken.’