Ook Waasland-Beveren vraagt vrijspraak: ‘Nooit matchfixing plaatsgevonden’

Kristof De Saedeleer © Belga Image

In een uitvoerig betoog van anderhalf uur pleitte advocaat Kristof De Saedeleer niet alleen voor de onontvankelijkheid van de degradatievordering tegen Waasland-Beveren, hij probeerde de Geschillencommissie Hoger Beroep er ook van te overtuigen dat er nooit matchfixing heeft plaatsgevonden. ‘We vragen de vrijspraak over de hele lijn.’

De Saedeleer legde uit dat er in aanloop naar 11 maart 2018 in de pers een spanning werd opgebouwd rond KV Mechelen-Waasland-Beveren en Eupen-Moeskroen.

‘Het was een waar Hitchcock-scenario, dat werd gesteund door het verloop van beide matchen en de KBVB. Die stuurde in extremis nog een VAR naar Eupen, waar er eigenlijk geen voorzien was. Het is dan ook logisch dat erover wordt gepraat. Maar dat betekent niet dat er iets gebeurd is. Als men een hond wil slaan, vindt men een stok.’

Statistische gegevens

Ten gronde probeerde De Saedeleer ook aan te tonen dat er ten hoofde van Waasland-Beveren geen pogingen tot matchfixing zijn ondernomen. ‘Dat kan op drie manieren: via het scheidsrechterskorps, via de trainer en via de spelers,’ aldus de ex-profvoetballer, die er de verklaringen aan onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen bijhaalde en één voor één citeerde. ‘Noch de spelers, noch de trainer, noch de scheidsrechters hebben daden van competitievervalsing gesteld of waren benaderd’, concludeerde De Saedeleer.

Hij nam uitgebreid de tijd om alle verklaringen van de toenmalige spelers voor te lezen. ‘Daaruit blijkt dat ze zich volledig hebben gegeven, en dat ze door het bestuur werden aangespoord om mee te werken aan het onderzoek van Verhaegen en zelfs werden gevraagd om de waarheid te spreken.’

De Saedeleer legde ook statistische gegevens neer van die bewuste wedstrijd om aan te tonen dat de spelers tot het uiterste zijn gegaan. ‘Die statistische gegevens stellen geen onregelmatigheden vast. Diezelfde gegevens worden gebruikt door de UEFA om uit te sluiten of er al dan niet spelers bij exuberante gokbedragen betrokken zijn’, legde de advocaat uit.

‘Bovendien zit geen enkele speler hier op de strafbank, behalve Myny en dat is enkel en alleen voor het verzaken aan de meldingsplicht. En uit de verhoren bij de onderzoeksrechter kunnen we afleiden dat ook Myny zijn uiterste best heeft gedaan.’

Ook op een aantal insinuaties, die volgens het Bondsparket de pogingen tot matchfixing aantonen, ging meester De Saedeleer uitgebreid in. Zo dacht men eraan om Foulom te laten spelen in plaats van Demir. ‘Demir ging weg. Is dat zo raar dat men eens een jonge gast test om te kijken of hij die plek kan invullen?’

Ook over de afwezigheid van Camacho, die door Lokerens advocaat Walter Van Steenbrugge omschreven werd als ‘rots in de branding’, was er een uitleg. ‘Sinds 10 maart stond hij niet meer op de loonlijst, aangezien hij op verzoek van zijn manager al in Canada zat om zijn transfer naar Montreal Impact te regelen. Camacho was gratis gehaald en kon nog een mooi bedrag opleveren. Men kan toch moeilijk voorhouden dat de transfer geblokkeerd moest worden om Camacho toch koste wat het kost op te stellen?’

Dat er een financieel belang zou zijn voor Waasland-Beveren als KV Mechelen het behoud verzekerde, is onzin volgens de advocaat. Er was inderdaad een akkoord dat Malinwa zijn play-offwedstrijden op de Freethiel zou afwerken wegens verbouwingswerken aan het AFAS-stadion. ‘Maar dat zou in totaal 125.000 euro opleveren. De nederlaag zorgde ervoor dat we zakten van plek 9 naar 12, en in een minder aantrekkelijke poule voor play-off 2 terechtkwamen. Het totale verlies werd daardoor geraamd op 475.000 euro. En dat enkel en alleen door de nederlaag tegen KV Mechelen.’

Onontvankelijk

De Saedeleer pleitte voor de onontvankelijkheid van de strafvordering ten aanzien van de club Waasland-Beveren. ‘De bondsactie had vorig seizoen moeten plaatsvinden, niet een jaar later.’

Hij herhaalde het liedje dat de voorbije dagen al zo vaak werd gezongen, namelijk dat het tuchtdossier onvolledig zou zijn. ‘Ik was benieuwd of alle verdachtmakingen in de media klopten, maar ik bleef op mijn honger zitten’, zei De Saedeleer.

De advocaat somde op dat er ‘slechts’ 35 pagina’s aan transcripties zijn, dat de taps niet te beluisteren zijn en dat de verklaringen van Dejan ‘de architect’ Veljkovic ontbreken. ‘Het is zoals de Mount Everest beklimmen zonder zuurstofflessen. Zonder Veljkovic’ verklaring is de stabiliteit van dit tuchtdossier zoek. Toch wordt hij gepasseerd, omdat de kalenderopmaak en niet de rechten van verdediging primeert’, aldus De Saedeleer.

Ook verwees hij naar de ‘zesfiltertheorie’ van advocaat Joost Everaert (KV Mechelen). ‘Door dat selectieve karakter van het dossier wordt het vermoeden van onschuld omgedraaid. Daar waar de procureur vooral de schuld moet aantonen, vrees ik dat wij vooral het negatieve bewijs moeten leveren en onze onschuld moeten aantonen.’

Nadien maakte meester De Saedeleer een analyse van het bondsreglement om aan te tonen dat de bondsvordering niet ontvankelijk is. Hij trad daarbij advocaat Tim de Hertogh bij, die het opneemt voor de Mechelse supporters en verwees naar artikel B1711.14. ‘Op straffe van onontvankelijkheid moet de bondsactie als het gaat over straffen van degradatie voor 15 juni van het betrokken seizoen ingeleid zijn. Voor andere sancties geldt de bijzondere termijn van B1706, ofwel binnen acht jaar vanaf het jaar volgend op de inbreuk’, aldus De Saedeleer.

‘De wedstrijd heeft plaatsgevonden in het seizoen 2017-2018, maar bondsreglementair loopt een seizoen van 1 juli tot 20 juni. De bondsactie is ingesteld in april 2019 – in het seizoen 2018-2019 – en dus na 15 juni van het betrokken seizoen. Dus moet de bondsactie onontvankelijk worden verklaard.’

Dat de KBVB in krantenartikels liet verstaan dat de opgeworpen termijn geen struikelblok vormde, stoort De Saedeleer. ‘Want enkel het Uitvoerend Comité, het hoogste bondsorgaan, mag interpretaties doen van het reglement. Maar dat mag niet terwijl een dossier hangende is, en dus treedt de KBVB zijn eigen reglement met de voeten.’

Opportunisme

De Saedeleer argumenteerde ook dat de vrijwillige tussenkomsten van voetbalclubs Sporting Lokeren, Beerschot Wilrijk en AFC Tubeke vooral geïnspireerd zijn door opportunistische motieven.

In het matchfixingdossier kijkt Waasland-Beveren aan tegen onder meer de degradatie naar 1B. Dezelfde straf hangt ook KV Mechelen boven het hoofd, en dus kunnen andere clubs daarvan profiteren. In die context meldden drie voetbalclubs zich aan als tussenkomende belanghebbende partij.

Zij mochten afgelopen zaterdag al de debatten op gang trekken. ‘Maar Beerschot Wilrijk, Lokeren en Tubeke zitten hier vooral om opportunistische motieven. Zij hebben geen gerechtvaardigde belangen in dit dossier’, aldus meester De Saedeleer. ‘Het gaat om een wedstrijd die werd gespeeld in het seizoen 2017-2018, niet in het huidige 2018-2019. Vorig seizoen dus. Als deze procedure in een ander seizoen in 2020-2021 of 2021-2022 had plaatsgevonden, hoorden we hier andere moraalridders. Dit is onversneden opportunisme, totaal ongepast.’

Ook advocaat John Maes, die voorzitter Dirk Huyck vertegenwoordigt, zou nadien een sneer uitdelen aan Lokeren. ‘Het is triest van een zusterclub te moeten vaststellen dat ze op de kap van Waasland-Beveren toch nog poogt zich te redden, terwijl een eminent confrater als Walter Van Steenbrugge bij een goede lezing van het dossier toch moet vaststellen dat er geen matchfixing heeft plaatsgevonden’, klonk het.

Op de pleidooien van Lokerens advocaat Van Steenbrugge afgelopen zaterdag kwam ook De Saedeleer nog eens terug. ‘Mijn confrater vroeg zich af welke duistere bestuurders zich inlaten met zo’n figuur als Dejan Veljkovic. Bij Waasland-Beveren zat er de voorbije drie jaar een jonge speler met minimumloon in Veljkovic’ portefeuille. Ik wil gerust met meester Van Steenbrugge de oefening maken wie het meest zaken doet met Dejan Veljkovic. Ik denk dat Waasland-Beveren onderaan de lijst zou staan.’

Dirk Huyck

Maes vroeg ook de vrijspraak voor zijn cliënt Dirk Huyck. ‘Er valt mijn cliënt, een goedaardig man, niets te verwijten.’

Dirk Huyck wordt er door het Bondsparket van verdacht meegeholpen te hebben aan wedstrijdvervalsing. Het zijn vooral de bezoekjes van makelaar Dejan Veljkovic in zijn garage (5 maart 2018) en in de keukenzaak van zijn vrouw (6 maart 2018) die hem aangewreven worden. De eerste meeting duurde zo’n 20 minuten, de tweede was korter. Nadien belde Veljkovic naar Thierry Steemans, de financieel directeur van KV Mechelen, met de beruchte uitspraak ‘de keuken is besteld’.

Maar, zegt Maes, Huyck heeft Veljkovic in beide ontmoetingen de deur gewezen. De makelaar zocht zelf contact met Huyck, die hem uitnodigde in zijn Peugeot-garage, en stuurde aan om KV Mechelen te helpen. Waasland-Beveren en Huyck zouden daar beter van worden, stelde Veljkovic. Een dag later was de toon dreigender, werd de naam van Davy Roef gelost en kwam er zelfs een financieel voorstel op tafel. ‘Maar mijn cliënt duwde het blad weg en antwoordde: “KVM moet werken op het veld en wij ook. De wedstrijd zal verlopen zoals ze moet verlopen”‘, aldus Maes.

Hij vulde aan met een verklaring van Huyck aan de onderzoekscoördinator: ‘Ik ben er zeker van dat ik ervoor gezorgd heb dat het niet verder is gegaan. Ik ben overtuigd dat de wedstrijd op een 100 procent correcte manier is verlopen.’

Na de bewuste wedstrijd kreeg Huyck van Olivier Somers (KV Mechelen) een klap in de nek en werd hem toegeroepen: ‘Gij hebt geen ballen aan uw lijf, krapuul. De Walen kunnen het regelen, en gij?’. ‘Dat zijn toch niet de woorden die gezegd worden aan een persoon die een wedstrijd gefixt heeft’, zei Maes stellig.

‘Het parket en de tussenkomende partijen vragen om er vanalles bij te denken dat niet is gebeurd. Er wordt mijn cliënt drie dingen verweten: de twee afspraken, dat hij niet met Roef had gebeld en dat hij niet probeerde “het algemene gevoel tegen te houden”. Dat laatste begrijp ik al niet, er werd contact opgenomen met Roefs makelaar en er zijn in die twee ontmoetingen geen afspraken gemaakt. Ik ben blij dat er niet meer argumenten zijn bij het Bondsparket. Maar de analyse is fout. U (wijzend naar Kris Wagner) had moeten concluderen dat er Huyck niets te verwijten viel.’

Volgens Maes en Huyck verklaarde de intussen gewraakte onderzoeksrechter Raskin na de verhoren in het onderzoek van het federaal parket nog dat ‘Huyck een integer man is’.

Van Remoortel: ‘Ik kan er met mijn hoofd niet bij’

Jozef Van Remoortel, ex-voorzitter van Waasland-Beveren, haalde dinsdag tijdens zijn verdediging tegen een mogelijke schorsing van twee jaar voor de Geschillencommissie ook flink uit naar het Bondsparket. ‘Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat u deze fouten conclusies trekt.’

Jozef van Remoortel wordt vervolgd voor het verzaken aan de meldingsplicht en riskeert twee jaar schorsing. Het bestuurslid van de Waaslanders zou volgens het Bondsparket benaderd zijn geweest door KV Mechelen, maar ontkent dat stellig. ‘Ik kon niet geloven dat ik me hier moest verantwoorden’, aldus Van Remoortel. ‘Ik viel letterlijk van mijn stoel. Ik heb open gecommuniceerd en altijd geantwoord op de vragen. Ik heb nooit iets vernomen dat er iets geweest was. Ik heb nooit gesproken met bestuurders van KV Mechelen.’

Zijn advocate Elisa Van Bocxlaer maakte net als heel wat voorgangers het tuchtdossier met de grond gelijk. ‘Als we dat allemaal van de daken schreeuwen, loont het misschien wel de moeite om daar eens naar te luisteren’, sprak ze de voorzitter direct aan. De rechten van verdediging, de onontvankelijkheid van de bondsactie en het onvolledige dossier passeerden de revue. ‘De verjaringstermijn is acht jaar, dus laten we wachten tot het strafonderzoek afgerond is zodat we een volledig dossier hebben. Ik zeg: doe u het goed, of doe het niet. De huidige gang van zaken kan u als jurist toch ook niet aanvaarden. Bepaalde gegevens worden u bewust ontzegd, en dus kan u niet tot een correcte beslissing komen. Alle beklaagden gaan gebukt onder deze gang van zaken.’

‘De beschuldiging tegenover mijn cliënt stamt voort uit een “synthese” van een telefoongesprek met meneer Huyck. Een gesprek waarvan er niet eens een transcriptie in het dossier zit. Wellicht contact met Johan Timmermans? Dat zijn vermoedens gestoeld op sfeerschepperij, maar niet op bewijzen.’

‘Dat de conclusie is dat ik meegewerkt heb aan matchfixing, daar kan ik met mijn hoofd niet bij. Ge moet maar durven. Men verdraait woorden en schuift allerlei zaken in mijn schoot. Ik ben honderd procent onschuldig. Mijn hele leven heb ik niets anders gedaan dan me sociaal in te zetten voor iedereen. Ik heb in het voetbal altijd op een correcte manier gewerkt, tot in het provinciaal voetbal’, besloot Van Remoortel zelf.

Bondsprocureur Wagner aan zet

Hoeveel tijd de bondsprocureur nodig heeft komende zaterdag, vroeg de voorzitter van de Geschillencommissie Hoger Beroep dinsdag. ‘Een voormiddag is genoeg’, antwoordde bondsprocureur Kris Wagner kalm. De voorbije dagen werd zijn dossier nochtans helemaal met de grond gelijk gemaakt door gerenommeerde pleiters als Jan De Man, Joris Van Cauter en Joost Everaert. De bondsprocureur bleef net als onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen stoïcijns onder de soms vernietigende pleidooien.

Wagners tijd komt dan ook nog. De bondsprocureur heeft tot donderdagavond (23.59 uur) de tijd om zijn schriftelijke repliek door te sturen naar alle betrokken partijen, waarna zij nog een dag hebben om bijkomende vragen te stellen. De mondelinge repliek vindt zaterdag plaats, in de voormiddag dus. Wagner wordt door een legertje topadvocaten uitgedaagd om aan de Geschillencommissie Hoger Beroep te bewijzen dat zijn tuchtdossier en het onderzoek van Ebe Verhaegen wel deugt. Vervolgens moet hij aantonen dat alle beklaagden een rol speelden in de vermeende beïnvloeding van KV Mechelen/Waasland-Beveren op 11 maart 2018.

Zijn taak is er dinsdag niet makkelijker op gemaakt, want commissievoorzitter Dirk Thijs vorderde een bijkomende onderzoeksdaad van het Bondsparket. Wagner moet via het federaal parket een afschrift van de tapbeschikking die door de onderzoeksrechter werd uitgevaardigd afleveren. Het gaat niet om de integrale afschriften, maar louter over de opdracht. Die heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep nodig ‘om zich te vergewissen van de regelmatigheid van die onderzoeksdaad’.

In afwachting van de wellicht animerende pleidooi van Wagner, is het uitkijken naar donderdag. Dan beslist de rechter in kort geding of deze hele tuchtprocedure wel mag doorgaan, of er bijvoorbeeld moet gewacht worden tot het einde van het strafonderzoek.