Pro League blijft bij standpunt: 16 clubs in 1A zonder Waasland-Beveren

Peter Croonen © belga

De Raad van Bestuur van de Pro League heeft maandag beslist om vrijdag 31 juli een nieuwe algemene vergadering te laten plaatsvinden. De Raad houdt vast aan competitie met 16 en play-offs, ondanks de beslissing van het BAS vorige week om – onder meer – de degradatie van Waasland-Beveren ongedaan te maken.

Na de uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zal er op 31 juli nogmaals gestemd worden over de afwikkeling van het seizoen 2019-2020. Hetzelfde voorstel als wat het BAS vernietigde, zal ter stemming voorgelegd worden.

De raad van bestuur van de Pro League houdt vast aan competitie met 16 en play-offs. ‘We zien niet in welke andere mogelijkheid de betere is’, licht voorzitter Peter Croonen toe. ‘Opnieuw komen we tot de conclusie dat er voor een competitie met 16 ploegen in 1A het meeste draagvlak is. Wat we ook zouden kiezen, elke beslissing zou aanleiding geven tot procedures. Daarom denken we dat het best is om bij onze beslissing van 15 mei te blijven.’

De algemene vergadering zal dus twee dagen voor de promotiefinale in 1B, opnieuw hetzelfde voorstel ter goedkeuring voorgeschoteld krijgen. Dat betekent: een competitie met 16 teams, zonder Waasland-Beveren en met OHL of Beerschot, en voor één seizoen verkorte play-offs. Er is opnieuw een meerderheid van 80 procent nodig om het voorstel goedgekeurd te krijgen.

Spoedvergadering

Vorige donderdag belegde de raad van bestuur al een spoedvergadering, die uitmondde in een mandaat aan het management om tijdens het weekend een gedetailleerde nota op te maken. Juristen bogen zich nogmaals over het vonnis van het BAS en over de verschillende competitieformules. ‘Het BAS bevestigde immers de beslissingen van 15 mei, inclusief de stopzetting van de competitie in 1A’, aldus de Pro League in een persbericht.

‘Alleen de degradatie van Waasland-Beveren werd vernietigd wegens een gebrek aan motivering voor het verschil in behandeling tussen de competitie in 1A en 1B. Het BAS geeft expliciet aan dat het niet zijn bevoegdheid is om Waasland-Beveren terug te plaatsen in 1A, maar dat het aan de algemene vergadering van de Pro League toekomt om een nieuwe actuele en evenwichtige beslissing te nemen over de sportieve gevolgen van de stopzetting van de competitie.’

Toelichting

De Pro League verwijst ook naar de uitspraak van de Belgische Mededinginsautoriteit (BMA), die zich na een klacht van Waasland-Beveren eveneens boog over de beslissingen genomen op 15 mei. ‘Volgens het BMA was het een redelijke en evenredige beslissing, waarbij de eraan gekoppelde sportieve gevolgen het dichtst aanleunen bij zowel het bondsreglement als de sportieve logica. De BMA oordeelde bovendien dat de alternatieven problemen zouden opleveren’, aldus de Pro League.

Uit de gemotiveerde beslissing van het BAS blijkt volgens de Pro League dat het volstaat om beter te motiveren waarom de competities in 1A (stopzetting na 29 speeldagen) en 1B (afwerken promotiefinale) niet op dezelfde manier afgewikkeld worden. Daarnaast zal de Pro League ook werk maken van een uitgebreide formulering waarom de andere competitieformules (met 17, 18 of 20) niet gewenst zijn. Die extra toelichting moet toekomstige nietigverklaringen door het BAS in de kiem smoren. (Belga)